Kronika Lány 2021

16 hc vř ii čš it těe lzkay k rbáosjno év ho ou ph or uč avs í l � epsřei j ívt � ú„ dt eárt ýd 2o 2t.ěčl ae“r vznáaj e. m2 4k.yčneěr vondai sski omf iot hclvyi čnean ív� es nBk áorvonuí � Ladrovou. V pátek 25. června v sokolovně (protože opět pršelo) vystoupily všech- ny aerobik týmy se svými sestavami, čemuž přihlíž� eli diváci ve zcela plné sokolovn1 0ě . 0N0a0 d, - oKbčr oa vrool znhé omd lvas vt uě pn no év ma t jsee nvay bp roaml oo ac soi b6c0í m � 0 0n, -aKjči ž, nkít� eMr éo rTa Jv ěS ,okktoelr do uo ppl on si ltai hnl oa 24.6. tornádo (viz zápis výše). Kromě toho poslala TJ na jižní� Moravu také část mi- nj i že rdáel es ákt ýO nrodčrná ší k � o vv ke ař e, jkntěe rpéř ízs � í t s� ukpanl aé hvoptoudr zniamj enví � es ohuřet ěpžéi .t Pa nr vqnuíem � , di oz ánpěahsoyž bsyel pzřai hh ál áj es ni l rs enkoovrýdmn íi� pkoočuel te úmčia, skttneírk � éůp- a4n8P! oBl áyšl ie rkooz bl oj es odvnáanl iadž oz t Fř ír� asonuciteě.žPnoíc� chesl ýk učpe irnv eanh pr arjoí � b le íh� to a s - lMo aprrkvent í s � k. ro. ol o. ss oc íul � et ěmž ep„oHdýpboeřmi t es ps oe rht oe vz kn yí � kč leusbkyy “a, kt týemr oy udvě yt íh� al á smi llaá ds epžoel edč on o1s8t Pl eetn. nTyJ ph lřai hs ljássmi l ea dj i omt émt oo hs loi udtáětž ek adžvděýs dk ue np ipnoy c– eol ýd dč íel � rmv el andpš oí h � mo ožcaí c � ot vna- l ai noedhdlíal � saoevráonbíi. � kAuč. kSovl ůi vj snea tnáač šeen ít� ýr emkyl a amžy dpoo f Pi neánl ne yn. eNdaot ás tčaelny,í � bs ey luns ákšu toedč nd ií ll � omblěahdeš mí h � op ržáazcdt vnai nv, yt al oksžoev ná ne bpyrl oo vt oů bz ve lcá jdel dy ndoodbuř ceh, éa tdaěkt i sdi ádtě dt iouhžríov � ma l ya dnya. tAá lčee cc ví � idčei tne lvk Uy hS řoí ňn � aě vBsai dazmi oyn ys ea mB oá rhal i Lt aě dš irto, vž áe znáasšleudžněáti pvridezím� e net av cčee lrávnesnkýéchhodSroe ks eocl ah! vTer enki sl ao mv ýě kkl ut bé t po os opue tčěl ižvi év pt řeílp � e rvai zviě. Ut ernč ii st ěo vt oý cjhe kv eu rdt vůozuahhřáej i zl út rčéans ti nn ki lyo, skooul et mě ž e1 5a thurránčaůj,ej. eVd inneoduě žl ie1n3o.uč ebryvl an aJ asnea t uP ronr ca aj el oLváán, ya Ot aPkE sNi zahrála s muži. Vít� ězem turnaje se stal Petr Moravec ml., který ve finále porazil Rad- kNao vS ipnakl oa .uTve nk l sui b„us pj er amv iol žcnhousťt “ ovne- lči tnyeř rheř ze e, rkvdaycže vkyuhrrt áůl, sc po ož l tue ns i Ps teét rveeml mGi outvt íet � saml i aa ndeáml e. spaomz eo sonbus ll éu mž n pý abnuuf eLt a–d or ob vč ie jres tLvuebnoí , � škPt eř írh � é omd aá . vOepsapt rř áe vněí � sR va idr eokv oS up ae lp. iNdoe vmý imí � nsappr áovdczei mm neumožnila dohrát podzimní� část krajské soutěže mužů I.B tříd� y skupiny A ve fot- bs easl et u, pn ůe d. Vo hkrváěl ot nsue f 6o thb raal icsí tc � éh sknoal da šseenzíóm � n az nboyvl au uz ka ho ná jči el intar ébnei zn kj aykaý ct hě škío� sl ei v, žpeo ns taudpc ůh áč i - z 9 e . j č íc� e í r � vs enzaójnsamoedčsertpl insamj iuž tpnoobuězžpí � rvánvour. mNáal noínm � enresžviěmtus.e vydala po těžké nemoci, ale pp řř ee sdtsot anvei čt ee lkkaanně eaj ot bo l jí eb � ne nděvjaš íd� pnoyhpáodksyvých 68. narozeninách známá herečka a hlavní� Libuška Šafránková. Nedlouho potom jsme s1e4 .l očue čr vi lni sa ddaolsšáí � hvlýaznamnou herečkou – Ninou Divíš� kovou. tenistka Barbora Krejčíková (25let) významného úspěchu na zKnaát emř éi nmo ut uSrinnai aj ikRo ov ol aun dz í s � Gkaarlrao st i tvu Pl ai řví ež � i č . t Z y v ř í h t� ěř zei. l aL enhekj eons t vae of idnváal eh ad vs oe uvhrráyt,i laal ed sophorl uy tenistce Karolíně Plíškové, která bodovala na turnaji ve Wimbledonu začátkem čder ruvheán ac ec, eknduy jží � speř eddoásvt aallaa as až md oa vf iénváol ed ksyAnuě sKt raatlea, nžkeonua pArsihnlceei gWh iBl lai ar mt y ao.v o u . S k o n č i l a 14. června se konalo v sále nad hospodou Narpa veřejné zasedání. Zastupitelstvo schválilo nákup komunální� techniky pro obec, bezplatný pronájem pozemku pro zří�- zení � služby „Zásilkovna“, nákup 690 kusů akcií� od společnosti Vodárny Kladno-Měl-

RkJQdWJsaXNoZXIy NDMxMzk=