Kronika Lány 2021

26 Velký třesk na tuzemském energetickém trhu. Skupina Bohemia Energy miliar- da lát řeer nJ iařtíih � v o n í P h� í o s� a d ř o ík� daa v va et esl et řeeldeuk t1ř i3n. yř íaj � npal yonzun jáempi ol ad, l že ev kš eo hn oč í š. � pZaat nkár aocbhcehmo dnneí � jpvoě ltištíih � k o a ac enne. zKvrl áa dc hn ud toépzaadj iáš tněan í 9� p1r9o t0i 0r i0z iokdub. ěF ri ramt e al ůn. eTui ssteá lsai cper un de mk ýuvs zí � ebsát tu, pž ev eblyk oj i omb c„ uh sotdř ni hí c � li h “ dodávku elektřiny nebo plynu, ale mají� šest měsíc� ů na to, aby si zajistili nového do- davatele. Do té doby jim elektřinu nebo plyn dodává dodavatel tzv. poslední� instancr ee g. uJ el on vž ae n! áC, ecnean, yz av ykcthe ár oz eu j íd� zo dt ražvnaítc � ehl pc eons l ne da neín� i enrsgt ea tni cc ek ée nb eu rr gz iee ad toyd jásvoáu, nv esnoí u � p č ř a í s m� n o é di nosbt aě necxet .r Té amknoěv év yz sdor ka žé e. Kn íl � i de on pt iazdaáp sl aa tmí � ao žz ř4exj mv yěšnš íe� n jv o íc� veé nz áa lcohhuydué droo dd ai nvya. tMe l nů opzoí � soldedbněí� - ri na st et al én cnee ba uz dt oo uh omhí rt � o n z a í � vz ea lpkléa cseonc íi � á e l n n o í � pr mr onběl évmy sy o. Vk lýácdha zváyl oz vhapl ar oE ndeordgaevt ai ct ke lýe rpe og us lleadč nn íí � � úřad (ERÚ� ), aby se pokusil situaci řešit a zároveň připravila program na vyplácení� p Po ří d s� lpeě pv kl áůn lui dseemk, oknt ea řl oí � tva ksoovboout uf i 1n 6a n. řčínj � ní� azátěž nezvládnou. Dýňořezání. Přišli Lánští,� ale hodně také jciinz aí c � kh, , kkd hy žo j tnoé púoč řaás dt iá v Jyabní az � eDl or apsřtei ldoevváš íam � s pk roál !s)n. éOpr goačna iszí � áat opřei r pf eřki vt ne zí � loi rag arno izzdaaclei (3j5a 5k objednaných dýní.� Prostor kolem obecníh� o úřadu se hemžil malými i velkými. Ně- kddo ob rpořtiyš.eAl na is pk uo tveyč nř eězváynří e � szeá vdaělt, inněeknduodsiel yp, př iršoetloj že en dp oo dpí řv � iaptrna ve eb no éo Sc ht euztknya tondavba íhz � y e n se é p p ř a i s h y l “ á . silo tolik účastník� ů, že museli organizátorky rychle dotisknout „vandrovní� Závod Hobby Horsing. Je to sport, při kterém jezdci napodobují� klus, cval a celkově pv ophayrbk us rkuu,t edčrne zéuhřoekao nv ěo lsneé sjví z � ýdměi. hVonr es ídk � ěyl, i č1a7s t. oř ívj � nl aas tsne odr ou čVnaěš ov ryor vo ab es nj í ýž � md ěi l. iZzáev ov dš eí � c s h e koutů Č� R! Nechyběli závodníc� i z Č� eské Třebové, Zlín� a, Karlových Varů, Trutnova, Ko- márova, Prahy, Líb� eznice, Ř� íč� an, Nového Boru, Hořovic, Všenor a samozřejmě ani vašír� ovští � a lánští.� Dětské hřiště ve Vašír� ově se změnilo na jezdecký plácek s překáž- ka na mi oi . bSčtearrst tovveanl oí . � Ac ekl kdeomm1á7t uz táov ondonv íok � uů a, kt at i nv iet jumnl aa dsšví ě � mdoěmlaí?� t eMp ravnež e3l ér oLkoyd. uNheocvhi ysb ně el o - tI epř ří � eTse zr enzoovuu Hn aa nr ůz sl ítč � a k j o íc� v í o � puo ač tzya nvaýkzanžaemn ýncéhp on de pb oy lryy vpeannkao Mv ni rí � oasklcaevazaBkrátnzáy.ny, a tak se mohl uskutečnit 22. října lampionový průvod. Tomuto datu předcházel velký vichr, ok tcei trlýy o2p1ě. třpí j � onraá žneal sdtlrooumh oy,uo dd on bá šue bl setzř eecl ehky tař ipnoy.š kToo zboyvla ldeůlveokdt r, ipc kr oá čv epdr ůe nv oí � da Lmá anlyý cshe zi ávve ol kr ýu c uh Šv� kostýmech čarodějnic a kouzelník� ů s lampiony či bez nich musel obejít� kolníh� o statku a proč byl ohňostroj odpalován z Kopaniny. Kvůli velkému vu ěpt řr iup raa nv ee np éř íhz � on io ph on čěans eí � bnoe šsliyd po op uř áš ltiěnt aabníiz � el ondýi čt ek py l ýn ač arj y. Ib tnaí kc � et.oMbny loazhí � es zekráá sdpi ozlaehč řeánl i - sVk ás oabkocteu. 2 3 . ř í j � na byl ukončen 10. ročník turnaje PÉTANQUE v Lánech. Je to cdevloojri co, č tnyí � ph rr ůá lbyě vž ne át řseocuht ěsžk pu řpíis � nt áu cphn. áVší it � rěozkoév év epřaekj nhorsát il .i Vv el eftionšánl eí m � . Jarokcoetsřoetuíp� sekřoi lnoč 2i l 4y

RkJQdWJsaXNoZXIy NDMxMzk=