Kronika Lány 2021

27 Da aPneat rZKá mu toosvtinaá vs íKt � ěazt setřvi ní � oj i už Kp or ant oěckhovl ií kl � oávt oé uz, í ds � kr ua lhi omu apnř ží č � ekl éu Zoubzsaandai l i amPa entžre lFéeTnecrl oevz ai . Zajím� avé – všechny tři dvojice z ulice Za Š� kolou! Ž� e by tam někde měli tréninkové hAřniišmtěr?azivé dopoledne neodradilo řadu Vašír� ováků a přišli pomoci v neděli 24. říj� na s tradičním� podzimním úklidem veřejných prostranství. Akci organizoval spolek Nv oálšn Vý apšrí or � os tvo. Dr po roobjěadr an íu� kkvl iědt ii lni odvěot us kvéý hz řdioš bt ěu, . o k o l í � Kapličky i Ohrádky, aby tak zís� kali Covid znovu otřásá celou společností. Firma Škoda Auto v Mladé Boleslavi sto- pla od 18. říj� na na 2 týdny výrobu ve všech provozech kromě Kvasin. Č� ást zaměstnnaendocůstpatrkaucočvipalůa. pouze na rozpracovaných autech, která stála na parkovištíc� h kvůli Vláda zpřísňuje opatření. Od 25. říj� na se musí� nosit respirátory i v práci, testy Mj i žonž enbá ui dtooubhyrl ai zmepnuy l az vp rroe smt anuorha cé í c � dho sma uv as dí � o n b í � sol du ph ůa rkcoenvt ar ok lcoí n � v a, tž eb es zei ndfael ki čonč ok sotvha ot . sOt ůd. 25. říj� na totiž stály fronty na očkování� v očkovacíc� h centrech po celé republice. Slav- nn oe us tsnt áí � lvee vč ey rz ýkv2á 8k. řoí čj � nk uo vbáynl í s � ad ne fei cnhi tai lvon pí � př ilpa rt na voistt ív� ez rl mu ši ebnr. uMt ái nl ni sí � tpe rros pt vaog az čdnr aí � vkoatmn ipcat vň í, � kMdneo jzsí o � oub č ua nk éa ztouvt oá nfyo r mo buraápz eklyo vzátněíc� ohdnmeíjt � s a m jí.� uJtenšět jěš íj c � ehdesnitúudacaíj� . kBoavni kd yo vvýyckha zpuaj cí � iveenl tkůý. nk oá rr uů ns t, vz as dr pr žneun týoc hb yúl os pj iožr 4o0b5č amni ůl i .a Zr da .t í m � co v březnu činila tato částka 200 miliard Ma žě2s0í c � s ř t í u j� epnň bůy, al tl ee pnlao tpnřěe lnoamd up rsůlmi s ět or pn aý.dKe omn cs ee mt e řpílj � ontay dpor ko opna cdel yd, op sr áš íh, � ljys ot eupčleottnyénmě kl dh ye a24p7ralveét.dušičkové počasí.� Celkově patřil letošní� podzim k nejteplejším� za posledníc� h Od 28. říj� na 2021 do 28. ledna 2022 platí� „milostivé léto“. To umožňuje dlužník� ům zTaapkl aét il te tdol us hn –a jpi sotči ne sut p1l u0 s3 .pvoýprl oa tčeí � kv y( ahsl iá 9š e0n8í,� -sKa mč )oasttíam � t nsée Čc� ee sl ýk odsl ul ohv ei ns súkréo kr ye puumb al i žkey. pořádalo 28. říj� na lánské Muzeum T.G.M. simulltánní šachovou partii. Akce se konala ve spolupráci se Spoločnosti M.R. Š� tefánika a Č� SR – Č� eskoslovenské renomé pod záštitou velvyslance Č� R na Slovensku Tomáše Tuhého, velvyslance Slovenské republiky v Č� esku Rastislava Káčera a také prezidenta Hospodářské komory Č� R VOlda d1i4mhí r � oad Di nl opurhoébhí h � o a. l Na eš japcrhvoevbá ypl aa rntai eh, řkbt ei troovuě vuecdt ěl nvae lpma ims tár t ka ampirsvt rn ísh � voě tpar eVzl ai ds et inmt ai l. Jansa. V soutěžníc� h křeslech za Lány zasedli ředitelka Muzea TGM Magdalena Elzni- c3 o0v. ář íMj � niakedsokšolvoá,kSovfeilekPéřibylová a Martin Pucholt. tragédii na Ještědu. Cestou dolů se zřít� ila kabina lanov- kn ya hao pr uá dc ezs t3o0vma l ov ýv šeksyt enj ne pé řdeož bi l ěp1r 4ů vl ioddí . � č T í � ék as be ipnoy,dka třei lroý rvy cnhí � l jee sl jjeatkdoojleůdai nzýa. sVt akvai tbpi náěr desít� ek metrů od dolní� stanice.

RkJQdWJsaXNoZXIy NDMxMzk=