Kronika Lány 2021

29 no amliíns� t e n b í o m� spc hovpál al itlki , uuvzáadoídm� pna dá solveéd hu oj í sc � pí . � oSdc há řvsátlvi líi� ao bp eo cpnl aě t zkáyv za az npos ua . vKyvhůl ál i š sktuá lče. 1s t/o2u0p2a1 - j o í c� 1í m � 0 0n, -áKkčl a) .dOů bmč azna él i vkev ivděakcui ondapda8d0ů lseet zz va ýpšl ai lt íp� joepnl a3t5e0k , - zKa čo. sBoybl au pa rrooj ke dnnaá7n0a 0n, -a Kb íčd � ( k t a j. p m r í o s� n tn á í j h� mour on ze vboyjteo vnýac ohbpnroovsut opr r pv ko ůb ný va adl éě tlsékkéámr nhě řai š st ic. hZvaásl teunpai tžeál dé oi spt řkí t � oMmi nniís� toebrčs at vn ué se seznámili s peticí� občanů proti nadměrnému hluku ze silnice II/236 (pod obchva- tt eé mž r)o, zahl eo dpno suttoí � uz pa si ltiuj pi iSt pe lrsátvvěa ap řúedsružnboěust i lknvi ůc l Si tvřleáddončí em � s koémh eo zkernaí jm � e . pS ot ařráodsátna í � oozbneácmn íi � l - hV zo ápc lneás ua zv 2ý 2z n. laemd nn aá no as odbunboesnt 2z 0a v2í2t � a, kl ad yd os nMa du zj ei ža bTu. Gd .eMs. i tvu La ác en epcřhí z � vnei včětjvš ír. � tek 11. lis- topadu. Od 18 hodin se konala vernisáž výstavy fotografií Jana Saudka, který byl osobně přít� omen a svým zcela neformálním� oblečením� i vystoupením� pravdě- ph eo jdt ombanněk y mP ne torhyé Ppe řc íkt � oo vmén, ét a švoek osvvaélm. Pkřreáktvkaépme npí m � rojebvyula zimpín� ří i t� loa mpnr áovsět s1t1ř.e dl i sotčoeps akdé jako upomín� ku na padlé v 1. světové válce a pak se téměř v roli moderátorky stříd� a- li av eo l ks léo fvoot os gpr aa nf i ee m, k tSearué dMk ei smt r. oNcáhvoš tt ně vě nsí c � viěmnoěvliámníom� ž npoosdtespi i sz oa vk ao lu. pNi at jkeodunpoi t lvi ev lék omf oa lré - mV áptoonvdý ěc lhí � f2o2t .o lgi sr at of ipí � akdvuů lvi ssttoaunpoivleanvé pcleant ně oassti nnoe dváo šml oi.m o řá d n á o p a t ře n í,� pak 25. listopadu byl znovu na jeden měsíc� vyhlášen nouzový stav, a tak komise společenské- ho života v obci rozhodla zrušit tradiční akci společného vstupu do adventního času rozsvícením vánočního stromu před obecním� úřadem naplánovanou na 28. listopad. Pan farář přijel jen požehnat přinesené adventní� věnce u jesliček a pan starOorsgtaanpi zr áo tsot řř ei da nn ii cltevtíom � s kn reáztakpéohmo nv ěi dl ie na an va áFnBo čonbíc� pe oLšátnoyv npír� os cmh lruávni kl uk ,e ksapmo l umoobhč layn dů ěmt i. vNkálšá dl áant sskvýé pdí os � m pi á sy k J P e a ž e íš� d k D o r v . i V . áclav Vodvářka byl oceněn mezi 110 tvůrci z celé Č� eské republiky v soutěži epigramatiků, kterou vyhlašuje Syndikát novinářů jednou za pět let u příl� ežitosti kulatého nebo půlkulatého výročí� zakladatele moderníh� o českOér hg ao nni oz áv ti on řáiř vs tyvdí a � Kl i. Ht y. Bn oe rj loevpsškí � é p h ř o ís� . pVěsvokuyt ětži si kseems evšel oSnbao rpněítk � sueEt pbi gá rsanmi c k2ý0c2h1p. oGkr ua tsuů . - loutjiešmtěneoasoecdemňu! jZedmeejeujmedpeannzanViochd.vářky, protože z jeho zaslaných osmi epigramů je „sMt r ea jtduar aGnůt egml s st entai čdknoou aWri ykci .hSl ee. sSt ue dsi teumd ide nme snneedmě l áe tj tee ž áž áddnno éu dc ař vi nyuk y–, npeožs tvayčpí � a v d á n m e internet a vypnou elektřinu.“ Život v naší základní škole v listopadu neblaze ovlivňovala epidemie. Vzniklo tu 40 nákaz a pro devět skupin žáků bylo nutno vyhlásit karanténu. Vedení� školy pomá- há s trasováním� (ač by nemuselo), a to proto, aby se urychlilo a zajistilo co nejbezpn ee čj enně jkšlía� ps ircoksot uř evdýí � upkruo, av lšee ic hk no my . bPirnáocvea un čoiut enl ůe bj oe dn iesst ma ní čr � n n ě í.� náročná, protože vedou S roční� přestávkou proběhl 13. listopadu v Křivoklátské restauraci již 11. ročník

RkJQdWJsaXNoZXIy NDMxMzk=