Kronika Lány 2021

Kronika rok 2021

2

3 Kronika obce Lány rok 2021 zapsala Václava Nováková

4

5 OBSAH Úvod.................................................................................................... 6 Jaké změny přináší rok 2021 v České republice?............ 6 Co můžeme očekávat ve světě?............................................... 7 Leden až Březen............................................................................. 7 Co se děje v Lánech?...................................................................10 Duben...............................................................................................11 Květen a Červen............................................................................14 Červenec a Srpen.........................................................................17 Září.....................................................................................................21 Říjen..................................................................................................23 Listopad...........................................................................................28 Prosinec...........................................................................................30 Ze života lánských spolků........................................................32 Statistika..........................................................................................35

6 Úvod Pv zohdllíež � í a m� s ter okl ot go ime us yt omrbookl ui z, užj ee rs oe kc 2o 0n2e1j dnřoí v � veý zbaučdáet emk .oKc éi žn bá šy žt oi vmo ut vt ar ák t bi ty kl o !nSo rnma dá ěl uj í. � Podle čín� ského horoskopu rok kovového Buvola, což je znamení� pracovitosti, zdoko- np raýl o bv áundíe� vmš ee hcoh, taí t � l eb toařki té vr šoekcehmn ap os ct at irváé upsrpáoc řeáad ápné íč, � eaol eszváérzodvreaňv ín� a eb p u r d ev e e m n e ci s . c M h o o ž p n n á i vytvořit nová. Může to být období� společenského i vnitřníh� o chaosu, kterým prav- dV aě lpnoédsohbrnoěm má žudsěí nm � í � eO pS rNo jví yt � , hal bá sy icl ho ormo k n2a0š 2l i 1n Mo veozui ncáersot du npí rm � o rsoekbeemi cme líor � uu as pnoal de čě nj eo, sr to. - kem tvůrčí� ekonomiky pro udržitelný rozvoj, rokem ovoce a zeleniny, rokem vymý- cení � dětské práce. Jaké změny přináší rok 2021 v České republice? • Z1 v5ý3š 3í � 6seKčd.ůchody a to v průměru o 839 Kč. Průměrný důchod bude činit • Nezaměstnanost v Č� eské republice činí� 4,3%. • Zpvl aýtšmí � sáečpinlaitty4u5č4it5e0lů,-(Koč4. % v tarifu, o 5% na příp� latcíc� h). Průměrný učitelský • Minimální� mzda se zvýší� o 600 Kč a činí� 15 200,-Kč. • Kpoounzčeí� leelpeeknt rí o � dnái lcnki yč , nj íec � j h í � vzýnšáemz eů ks t ná va ápsřteedj nn áí � s(krol oč,noí � d1 p5r0o0s,i-nKcče)si ji kupujeme již • Nmoůvžien tkaoku j evd Zn áokmo ní s � í t k� ou r op zr ádcěel i tj emtezzvi. v„ísc � d e í z l� e a n m í � ěpsrt ancaonvcnůí c � shk rma tí s � š t í � “p. rZaacmo vě ns tí � ndaovbaot eu l. • Mb uědneí � speo čv íýt � pa to dč eotvdo ol evnoál epnoéd. lNe apmo íčs � ttuo ovdýpproačctouvpaondýlcehohdopdrianc. o va nýc h d n ů s e n o vě • S3 c0h0v0á ,l -e Kn oč znaájhe rdandon dí � í v t� ěý žziav nn ée ,p lkattei čr ée abl ui md ee nsttůá ta tvoy pn leáj cdeétl eopdo čdeorbv ue nt cř eí � le v t e . výši • St rcehnvéárl ye np řbi yul vio nl ňáovvráhn pí � lnaac et ánbé ohroy , vsool un sat ř(eadž ě5n í d � a n p í o )� dp. rZoatmá běos trnnaí k � nye, c i, nkstterruýkat ol ersy, - po opňl aj ce edne én vr oo lkn bo eazžp nl aat nd ěo ba up 5r adv ni dí . � elně pracuje s dětmi a mládeží,� může požádat

7 • Snižuje se spotřební� daň u nafty o 1 Kč za litr s cíl� em podpořit dopravní� sektor. • Krabička cigaret dozná zdražení� až 8 Kč za kus. • Znaam15ěs%tn(a2n3c%i z)ů. stane víc� peněz v čisté mzdě, protože se snižuje daň z příj� mu • Vláda schválila tzv. stravenkový paušál. • Maximální� školkovné se zvyšuje ze 14 600,- Kč na 15 200,- Kč. • Opět po deseti letech by mělo proběhnout sčít� ání � lidu a to převážně elektro- nicky v termín� u od 27. 3. do 9.4. Mís� to 47 otázek jich letos má být pouze 23. • Prezident republiky vyhlásil volby do Poslanecké sněmovny na 8. a 9. říj� na. • Vn aK M1 0 (7V, 9o 0d oKvčo zday , 1Kml a3d, nt jo. , oM2ě, 8l n%í k � a) zt od rza dž uůjví � ooddul endunt na ývcohdinnév easst ti co čdnoé vzoed1á 0r e5n, -s Kk éč infrastruktury. Průměrný Č� ech prý spotřebuje denně 90l vody. Co můžeme očekávat ve světě? PS lřoevdi snesdk no i. cI tnvaí � uEgUu rpařceeb Jí or � áe nBai dpeůnlar, o4k6u. apmo eNr ěi cmk ée hc ko up Pr eozritduegnatl as ksoe, uv sekdurt ue čhné ím� 2 0p .olleodl entaí � Ua Ss Ap o. lVe čdnuěbsn nu í m � s e ssl eo jždí � eslvibe vWíc� aesphri enzgi tdoennut kzaa sKeadmá an lí a � MHeazrirni ás or ov dá n–í h � por vmn íě� žneonvaé hv oh if sotnodr iui ae vSrvoěptsokvýéc bh aznekmy .í . � V2č3e. rčvenr uv esnec emsáe ussnkaudt edčonči kt áomd leo zž ae hn áé j ef ontí b � oadl ol ovžée En Uý cRhOl eztan íúc � čhaostliym12 - ap iNj sěkmý cehc khoe rb uvdTeomk iíut � .nVo vzéáhř oí � okpa un sc tl íé� řAen. gVeřl aí j � nMu ebr yk eml oěvl áo bp ýo t 1z6a hl eátjeecnho poodsl to žperne émEi éXrPkOy 2o 0r 2o 0k , opdol po ržveén án ak lBi ml í z � aktiécmkávkýochnofedrěe.nVceliOstSoNp.adu se ve skotském Glasgovu bude konat Leden až Březen Aa nt ai kl ektoons c seemnbeřdeozčnkaá ompeě tz pr uř eš jedneí m � zme něanylečtnaís� u ča , s ja . k před časem nadějně znělo z EU, 6f u. nl ekdc ne aapmoedrpi cokr éohv oa t pe lrée zDi od ne an ltda avTt rr hu lmi dp oa vKea spni taozl eu ,z ka bd reá dn oi tš pl oo tkv rmz en no íh� Jao ev aý tBr iždneonsat edmo a dokonce i úmrtí.� I přesto byl Joe Biden inaugurován 20. ledna coby 46. americký p18re. zúindoernat.jsme byli svědky úspěšného přistání� vozítka NASA-Perseverance na povrchu Marsu. Jedná se o unikátní� misi, kdy jsme měli možnost online na obrazov- kp áá ct rha st l pe od omv ai kt rpo řbi isát lánní ím � � t užni voovtéěh. oA r1o9b. odt ua b–n pa osjeí z � pdonpérlvaéb po roadtaořřiel o, kvtzelréát nbouudteznPae Mr saervseu -

8 rance vrtulník� u NASA Ingenutity. Počasí. Zatím� co na Silvestra bylo krásné slunečné počasí,� další � dny nás provázelzai mmyl hv aů,bvelch nk oe o, ds ml e ut ět lni o( .š pOarčnciit,orl eohg eokv éd ok mo násctía, � t s o k v ř a iv li a , n že po m ln n í o )� . z A í � žt apžon íN� potváécmi zraočcáet kpeřmi - šs el o ppřri ud da lk ésoi lcnhýl avzíet � r n , í a � at a6k. l me děnl ia s ipl no ipčrávřéi , nhaassni čěiž, i dl oo da atvoa ti evl én ei žl še íkc � thř i pn oy l onha ápci lhn. oN. ěSkndí h � e lsaeduo dv sr kž eá l ,z ibmy laos set sánl eě h1e5ma ža m1 7r aszt yu. p1ň8ů. pl eoddn an uz al ozun,akmoel enma l i proelkoovri dn yv lOe rdlni cak ébmy l aZ áphr aovř áí , � Pk do yt ížž � et asme snnaěmh eě mř i l iv mt uí n � duosb2u7msět ul op ňi ůŠ� (u nás teploměr v ten den ukázal mín� us 6,5). panělsko, kde v Madridu napadlo 50cm sněhu, zatím� co v Ř� ecku se lidé koupali a opalovali, protože tam dosáhly teploty 26 stupňů. Kd no encche ms el esdt řníad � aa l zsančíáh � t kae mm rúánz osr ad eušžt ět omnae boybl lae tvaokuo, vaáž z 6i m. an í7� i.dúy nl koar, a vnž adsynpěož inl oě kúopl li nk ěa va štuodhel aavnnaěsvt aČl a� e cphěákcnhá. lReodkoyvtksak.áOsdl a pť ánt ak uŠ� u1m2 . aúvně ohrlaá spi al ak mu hí n � o u d s ily 30 o ,6 pr s a t v u d p o ň v ů é , m let r i a š z t y ě vM Kr aa zr yl o av ýscl uh nVcaer edcohk mo ní cn � eu sv y1d8raž eul yn ánsě kdool mi k adjns ím, � pe rnoat om sěeř i lmi ví s � etnstíe� rj yn bý ndí ek � nstmalín� kuráss1n6ý,m2 . p n ř o í c r� ) o , d k n te ím� r é kvlyuuzži ši ltoě mm n( po hr aov dd ěa t, stkr oý cc hh ui dkojsephěol ýkcvha bl i rt ěu spl řa iřsůp. ěOl it ei phlaosviač ti speo sz tařčí ak � l á o n a ím� ž k n o a - lem 16. února. Zima se však nevzdávala, ještě v březnu a na velikonoce jsme zaží�- vv anl io pc iě mk nrýa zcíhk � l ya da . pNřaeps řd. 2e n0 . j be nř e 4z nsat unpanmě ě. Sř il lai bněa pKovdi lpdrěů mm ěí n � r un sé 2b4y ,l6o sl et ut opsňiův, et al idkyo nuončánsí � pš koočda sví . � lAes2íc� 7h. , bnřae zžne al enz na vi cí ic � ařpáoddil. po republice velmi silný vít� r, který napáchal mnoho Projevy. Premiér Andrej Babiš promluvil na Nový rok v televizi. Omluvil se podnika- tzeal ůpmo mz oa cu az avvyřzevnaí l � žoi vbnčoa sntyí,, � ap bo yd ěs ke onveacl hz adlri aovčokt onví k � a ůt . m3 ,. hl eads ni čaů pmr, opboělhi cl i ns taů zmá mi vkouj ávk ůL má - nech společný oběd prezidenta republiky s premiérem, letos bez rodinných přís� lušn a í p k� řůe. dSsveéd pa rSoej envá yt upMř ei dl onše sVl iy tsét rž č pi l ř. eOdbsae ddav aP ov ys lzaýnveacl ki éo bsčnaěnmy okv nt ryp ěRl ai vdoeskt i V, oo dn pd or áv čěedk - nToosvtišae obhuldeedmupelnmosotci. potřebovat, protože epidemiologická situace se začala po Nv roávt éi lmy proouc ez ez nd oě tviu1h. oa d2n. ět řzí hd � oar šmo av at et ř. sNkoéušzkoovl ýy , sot sa tva tt nr ví � áp. oDkor aščkuoj lí � svedpi sot aNnočvnéí m � v ýruoccee. Vč i nníe� m48o,5cn%ic, íc� rhe pp rř oi bdýuvkáč np ía� c č i í e s� nl ot ůmsác ohvoiddneomt u, p1o,d4í5l � paoPzEitSivdnoíc� shá hplř ídp � eavdaůd ez stáetsi t obvoadnůý cz he sptraa. c oKvr ne mí k � aůt!oBr ioaunř íe� s s t e íh� h a o jí s ,� pmo idnšitsí t � ei r svtl ve ok aeř iv i(dpuaj rea d6o4x0n0ě njaek apžreonzýicmh nzíd� srpa voor tt yn i cvkeýl mc hi p m ř o íz� snt ěi v. á1 0z i. ml eadan ha o sr vy oj sl aoluzupzěavvářke nDya)n, ipeol kLraanč du aj í � pp rr oo tt ee ss tt yn íp� dř ee dmvol ná sdtor ua cni enbao Sntaa rKoamr l ěosvtě - sDkaév indáomv oě us t íh, � vkědzed no eu j!e Nn oe vmk už es nbéy l! i Nú eč ams ot nc ínc � i i c b í � ev ze rSol au nš eé km, asl ee pmr no oh zní a � dl ao kbor ni t cs ek áo zmn ua čt aecnei Ck roavj i de vu i 1d 9o ,voa nl eo md oz ac nč áě tl ko ut apma n1d4ezme i1e 6 vs et és tt eo rdnoabjěe d1n2o7t c5e4 i7n tneankzai vž enní � ýpcéhč ea. S1t6ř 7e d4 oúčme srkt ýí . � Situace se nelepší� ani v okolníc� h státech, Německo zpřís� nilo pravidla na hranicíc� h,

9 ck oa žž dzýpcůhs 4o 8b i hl oo dpirno nb el ébmo ys eh rl aovz nh ěo dčne os ku ýt mv Npěemn de lcekruů mz a t(í mm � u b s y í � dpl eř et )d. lOo dž i t1 2n.eúgna ot irvan pí � l t a e t s i t - lnae pj rřyí cs � hn lěej jši í, � bo yp la ot řme ne zí � ev nKpaor lhoyvba rosskoébmv ao kKrreásl eo cvhé hCrhaedbe, cSkoékmo l ko rva aj i ,Tkr du et nsoevn. Bá ko ahzuaž eš lí ř � a i l l e a musím� konstatovat, že řada lidí� nedodržuje daná pravidla prevence, chodí� i s příz� na- ky mezi lidi nebo do práce a prostě preferují� osobní � svobodu před ohledem na druh ko é n . č (A it s s m tá u va tn jí é c� í j � en, ožue zj oe vmý eszt ia nv.i mS ni ěi me xopvrneaz indeevnyt sVl yá šc el al av K1l3a .u2s. ! ž) .áVd onsetdvěllái d1y4 .oújne oh roa pmr oě l - da bl oyu žperno íd. � l T o í u m� ž inl aa snt oa ul az torvoýc hs tua pv adt oo v2á8s. i út unaocrea .a Tt oa ss ke ot na kč iél as taažl ož á, tdaoksžt eí � hveš jet cmh anna ůnko vu lzáodvěá, o2 p4 a. túřneonrí a � t rpvřai lbay ldoá lzea, pj eoduezne dbeynl y1z1r u2š3e3n yn oovmý ce hz epnřéí p � úařdeůd noín� he omdoi nc ny ěnnaí � úa řzaedme cřhe l. oN2a 0p 7ř. lidí.� Znovu byl pak vyhlášen nouzový stav až do 28. března a navíc� do 21. března zvý- šneonš ae nníě� zkdt er ar áv ootpnai ct řkeýnc íh� ( zr oá uk aš ez kš ki ovl nzía� vsýt auvkěyniépčráos tpir ov bň cáek,yp, dorvui nhnáék yr easmp iar át et oř srkyévš kmoíls � y, - tj ee nc hv hkr aotma satdr nu éohboc se h, lpuokvoi vnánnéí � tl ei dsít, � oovmá neíz� v en p í � omdonbiciílc� i thy, loi dmí � emz ee znií � opkr roedseyj, epnř, i nv ay dc há láez kp ál ac thí � zákaz nočníh� o vycházení� mezi 21. a 5. hodinou a prý tvrdší� postup při vymáhání� do- dS vr žr čoivnaot voáp. aCteřleknoív� aýt d„ l)o. cKkodnocwe mn “ b třrevzanl aa bž ydl ao jpmůel nn oo cv iá n1 a1 . ndouvbá nhal .a Zv an tí í � hm � ycgoi ecnei lčoksav ěPtaovvl aě se počet nových příp� adů onemocnění� mír� ně snižuje, Č� esko má stále vzrůstajíc� í � trend a k o by2v2a t. eúl nzoarsue dúmn o dran íj� e( nnaepj řh. oČr� ší � e s knoa 8s8v4ě,t ěS l ov vpe on čs tkuo n3o8v0ý, cPho lns akkoa 1ž e9 n3ý, cRha knoau 1s k mo i1l i8o9n, N„ sět amvehc rkoom8a9d)n! éNh ěokpool iskt i žneenmí � oocsnoibc“ . v Kč eet nděn i t2é . bk lřaedzennasbkyél ov vy hČl� eá ss ki l uo czeal čkáetmk e1m2 6b 9ř e0z 5n 8a nakažených, v nemocnicíc� h 8 162 lidí� a 20 941 zemřelých. Až v týdnu před veli- kt aoknžoec ea mž oi speů lpnoočcei t 1n1o. vděu bn na ka asžkeonnýčcihl tzeanč adll ovue hl mý i„ lpooc mk daol uw ns n“ iaž ovvl áadt an ep bo om satl augznaočvaal al , s M r Š o � zvolňováním� některých opatření.� Nejhůře jsou na tom školní� děti. Inspekce MT uvedla, že 11 300 žáků veřejných základníc� h škol a víc� eletých gymnázií� v Č� eskš kuoj ley bneezovc zhdoět luá nr oí , � dpi rč oů t ao ždeě st íe. � vůbec nezapojili do distanční� výuky. Jako důvod uvedly Všichni se upín� áme k jediné naději - očkování. Vakcín� y firmy Pfizer, Moderna, Astra Zz pe onžeďc au jjís� soeuasBc hr uv sá el el nj eé peovdr oppa sl bk oo uu kl ér ki toi kv yo uk vaůglei nn teuprlonuě ,njíe� s n lí ž b� ee jneýj icchh ddooddáávvekky. Vv áČz� e n s o k u u , ss ek uz pa ičnaul onoačdk o8 v0alte kt oanzcderma vrootknui c, ka ýl e phel rasvonněáol d. B1o5h. ul eždenl , anaa št ol i ps eř emd nl aodsšt ín� lěi dpér,okvt eě řkío� t v o o t u o pVar akvciídn � l os e nset ráel es pneekdt oo sv taál vi aal op, ou „nč ěe kc theárčýkcohv ss ek uv“ ms i éodpi íac � thř iol iboj ečvkiol yv ápnoíc� d h ř y í b v� ne ons et iž omj eoj hi clhi . úp čr oi nčnaonsit it. oMmi nái lsot edr ás vk eýko nč ke onví � a v c y í o � pčlká onvjáensot áal el evžeí � znněakčdneé vme sskkl luazdue ca ho. b Oč adn 1é . nbeřcehz ánpa osue, mohli registrovat k očkování� i občané starší� 70let a pedagogičtí� pracovníc� i. Ř� ada oo bč kč oa vnaůt ui rpčri taěk tsi čútlíe� vl éokua řpiř. i v Ní t � aa lšae rpoaz nh ío� dd no uk tt ío� rmk ai nJiisřtíeč � r k s o t v v á a n zd ab ra íz� veoltan iocčt vkío, � vžáen mí � o o d h o 1 u . března. Ke dni 2. března bylo v Č� R naočkováno 702 023 občanů.

10 22. března v poledne se na Staroměstském náměstí� uskutečnila pieta za zemřelé po nákaze coronavirem. Na dlažbě byly namalovány kříž� e, u kterých se lidé zasta- vOopvůallin, opcřiipz i2so6v. nalai 2ta7m. btřřeezbnaajzmaéčnalaozemřelých a pokládali květiny. sčítání lidu. Mělo dvě fáze. Ta první� původně tr- vbar zj íyc� í s � deov š9e. duupbr na vai pl or.oDboí h � maál ac noonsl it ni se e. Smt aorht lby ysl esči ícs � et ,oapněi tž tbr yo cphř ui š pl yr od voákzoe nn t pa kr ot ub lsé nměyk, ýa ml e jai rncýhmy . j Te en r téanmn ,í � kddo eš evtěř do vě ál in, íž� ep rsočbí t � í á h� n a í l � on eppa rkodboě h1l1o.. kFvoěrtmn au.l áKřo pmřiesda ař il i doobrčuačnoovvail ius čdívt � a e c ř í í � � a museli dodržet všechna epidemická opatření.� Sečís� t se je zákonná povinnost obča- na, za její� porušení� mohla následovat pokuta až do výše 10 000,- Kč. Politická situace, sněmovna. Velmi živo je na naší� politické scéně. 4. února zrušil úh sl at sa ův nj íe� sno euvdýčháosdt nvéo l pe br on ímh � oenzáškí� os nt raa. nVyy. hSoovuědl tzarku sš ti íl ž � dnvoasct ei ts el entá tpol raůt n, žýe spyřset ép mo č íat � ápvoá lni í � - tpi rc oi ms naěj ím� poovunhí � ývcohl bays i npaůpl or od kz ium, atb. ry. .s Ae sj ahkoodbl iy ntaě cnho vz émmě ns ynsetbé my l ou , dkotsetr, ýobdu5d.edpulbant iat bAyr el nj mb ee rngoevrá, nř endoi tveýl mF aiknui sl tt nr íz� nd er amvooct nn ii cc tevKí � (r zá al odvos kb éu Vp iannodherma di ey , j oi žd čbtovrrnt ýí k � !!)n.aJeléjčím� en P í � e lu tr - p2 7é n. bk řyeaz nkao ždnoíšc � lho nkávdeol kr ůé . tragédii vrtulníku, když poblíž� aljašské metropole Anchorage narazil do skály. Přepravoval několik sjezdařů, kteří� provozují� heliskiing (ly- žařský sjezd, kdy namís� to lyžařského vleku jsou lyžaři na kopec dopravováni vrtulník� em). Byl mezi nimi i náš úspěšný podnikatel Petr Kellner. Ten zahynul, nehodu přežil jediný člověk – Č� ech, který Petra Kellnera doprovázel. Co se děje v Lánech? Společné Tříkrálové zpívání u Betléma plánované na neděli 10. ledna se samozřej- mě konat nemohlo. Pořadatelé vyzvali občany alespoň k odpolední� procházce k jeslKi čaks ái čmk a, kpdr eo bs ay ml y opt řni op ur asvbeí nr � ky ut řbí yk � lraá pl ořveés uknř uí d � tya, ds oa mv eosl et ipbkuyl uaOpbreocdněí h � t io núěřjaadk ué vbeo vn šbeodnnyí. � dny nebo mohli občané přispět dárcovskou SMS nebo on-line prostřednictvím� in- theortnoevtoosvtýi cvhLsátnr áe nc he kd á( tractiopfřoi sr pměal i dčoáks ot knocue 2p6o2k7r a, -čKo vč a. l a a ž d o k o n c e d u b n a 2 0 2 1 ) . N a Překvapila nás zpráva v lednovém Lánském zpravodaji. Po víc� e než 25 letech půso- bení � s koncem roku 2020 skončila v lánské ordinaci sestřička paní Květa Šindelářová. Rozhodla se tak ve zkušební� době u nové paní� doktorky k rozvázání� pracovníh� o pa onme běyr luy, ps crho ot opžneé o nnaa jaí t � psapnoí l � edčonkot ou r řkeač p. Mr ýnmo hěýl ymo do lbi šč na né ůpmř e dj es ttaovhy oodcnhěoldí t � uo,oprdrointoažcee paní � Š� indelářová své pacienty i jejich rodiny měla „přečtené“ jako nikdo a všichni jsme oceňovali její� profesionalitu, ochotu, vstříc� nost a všudypřít� omný úsměv. Něk2 t5e. řl íe� odbnčaasneé znaasdtuálpeitzeůléstsaelišvli pnéači pana doktora. veřejném zasedání, aby projednali a schválili roz-

11 počtovou změnu č. 1, výsledek výběrového říz� ení � na akci „Sběrný dvůr Lány“ a no- vou výzvu pro spolky k podávání� žádostí � na rok 2021. Ž� ádosti mohou letos spolky pjeovdeálvmait taěžžkdéo ckooknocleivdpulbánnao,vzaats. tupitelstvo tak vzalo v úvahu současnou situaci, kdy Velkou novinkou byla také informace, že Lánské cukrářství paní � Aleny Kirpalové (poslední� dva roky měla provozovnu v Berounské ulici v bývalé Fontáně) se spojuje s hospodou Narpa pana Jiříh� o Ladry. Dohodli se na vytvoření� jedné gastronomické provozovny, ve které budou nadále prodávat jak kvalitní� pivo, tak i výborné zákusky. Navíc� chtějí � majitelé po celý den nabíz� et kuchařské speciality pod vedením� šéf- kuchaře Martina Havla. Od začátku roku probíh� á stěhování� a úpravy v objektu Narpb yu.dOet envařdíát � lbeyi cshá tl ěnl ai dv dNuabr pn ou u, akl eptooř áz ádláenž íí � � onsal aavk, tvueáčl ínr � í k � eůpaidsevmatiecbk.é situaci. K dispozici Epidemická situace nepřála letošním� oslavám výročí� narození� T. G. Masaryka, kte- ré se konaly pravidelně od roku 2003. Proto se lánské muzeum rozhodlo uspořádat „Den s TGM“ virtuálně. Na několika odkazech od 7. března postupně Muzeum pk oř indcáevrat l „oV zr ůp zo nméí n � p k ř y ís� npaě vTkGyM–“ na avpýřs. t va ivdue o„ Tr eGcMe potby j eokbt li ívb � eemn ýKcahr lparČe� zidentových jíd� el, apka“. Provoz ukončila výdejna léků v ulici Ke Hřbitovu ke dni 31. března. Obec oslovi- lLaá pnyr ojvs oo zuobveazt el él ek ál érknáyr. e n v o k o l í , � ale žádného nového zájemce se nepodařilo zís� kat. jVsebmře3z6noavdérmes.Lánském zpravodaji vyšel adresář firem a služeb v obci. Napočít� ala Duben 7. dubna zemřel významný český publicista a spisovatel Karel Pacner. Psal vědecko- fzannot avsi nt iácřkůo uo sloi tbenr aě tpuřriuh, l ízž � aebl ýzvKa el ns en ekdoys hmoovneasumt ií kr � on ué hao dsět řj iendai ms kiašdpni oen1á6ž .e7. .J a1k9o6 9j esdtianrý - t9u. da mu benr ai c kpýockho jknoěs ms koonnaaul t vůe. s v ý c h 9 9 l e t e c h princ Filip, vévoda edinburský, choť bPraintské královny Alžběty II., jíž� byl po boku od svatby v roce 1947. prezident Miloš Zeman začal oficiálně použív� at vozík� , odpadlo tak jeho podpí�- rJeádnní� ap řviyjna ikkéamj í c � k í o � zlipvrpávřeaszuensuv.ěVtašescphonrytuo.ficiality vede v sedě na vozík� u. Snowboardkrosařka Eva Samková se stala potřetí � vít� ězkou Světového poháru (v letech 2016-17, 2018-19 a 2020-21). Z 58 zá- vPood ůs tnuad ke na žý dc hé mv edl irkuohnéomc í sc � tha rptřui švl ey svveěl mt o iv ét espolué t ědžniys. tLáilda én av ysrt auzpi nl i í c � d h o v p ít� ř ě ír� z o ů d .) y, lákalo nás to už hodně pracovat na zahrádce. Ale koncem dubna znovu přišlo citelné ochla- zení � , nevyhnuli jsme se ani nočním� mrazík� ům kolem čtyř stupňů a studené počasí s častým deštěm trvalo po celý květen.

12 Slunečné počasí� začátkem měsíc� e vyloudilo na lidech úsměv možná i proto, že pro- kazatelně epidemie začala ustupovat a my se začín� áme nadechovat. Ubývají� počty rneopvuě bnl iakkaa ž3e2n0ý6c hn, op va ýc ci ehn tni ávk an ze , muobcynl ioc í 6c � h5 1i 9p oačkt tyi vúnmí c � r h tí � nneamCoocvni dý.c Kh , 1v6 . ndeumboncunmi c íěc � l h a od u2b3n0u mz aé znně a, mb oehnua žl eSl t ař el ed op čoeč sekt ýú mk r ratj í � 2s 1e 8n e3z0a0d rnžai kt eal žneěn bý cl íhž � í � ak e3 0t ř9i0c eút imt ri st íí c � . � ůVmL. áKn e1c0h. bZ ya lčoá tzkaečmá t kdeumb ndausbenka o2n3acl o v i d o v ýc h p a c i e n t ů . on-line sjezd ČSSD, na kterém obhájil post předsedy Jan Hz aahmr aánč ei čkn íoc � phrvoěticíd� av ěKma tae řdi na laš íVm � a l akcahnodvi dá -á tbůýmv a, l ká t me riýnmi sit rbyynl ěi Tš ko oml sátšv íP. � eZtařjííč � m� eka-vmé ijnei, sžter bs trazryo sntai tJoa nb yHl aTmo má čáešk .PNe tořví č � ýemk izn if sutnr kzcaeh mr ainniičsít� rbay lojdmveonl áonv áannaaž č2a1s . md uěbl nz aa h. Jrea nj íim � čí � J n a a - kOudb1K2u. dlhuábnneak.se vrátily do škol děti 1. stupně, sice stříd� avě a při testování,� ale i tak to byla dobrá zpráva. Od 26. dubna pak i žáci k praktické výuce na středníc� h ško- lách. Určité spory se vedou o podobu letošních maturit mezi premiérem a ministrpeemd ašgkoogl ůs t vn íe. � sPorue hml ai és rí � aA .pBraobhilša štoutj íi� žl eptroošsnaí z � mu j ae t ut zr ivt. y„ úzřae d„ nneí � dmů as tt uo jrni týu “p, ass čkívm � il ž “. v Je ě d tš n in ak a byly stanoveny určité úlevy studentům, kteří� pomáhali v nemocnicíc� h – to je v po- řj eánd kdui d. aAkl et i!c kVýš etme s tmaavt ur crha on lteůmm vbšyelhaoojde pnuešpt ěonv ai n ns láo húos tvnáí � pmr aá tcue r zi t ač ez š čt iensyk, é haob sj aozl vyuk jaí � a1 5c .i zdíuh � bo nj aa zoyzknaá. mP oi ldJ laenmHnaemj áe čteokd, že eg rpaodj ae cdee vdzod Mě l oá vs ká nv yí � ndao jšekdonl áa ct hn ás kmu apt vuar ki tcoí un � . y Sputnik V. V sobotu 17. dubna v tisku oznámeno, že cesta se ruší,� ale v tentýž den nave- ča eJ ra nv šHe ac hmnáyč eo kb čoaznnyá mu ričl ii ,t ěž eš oz ka ovvýabl ua cnhayr yv cmh luonsi vč on lí am � n ás kt li as kdouvvkea V, nr ab ěkttiecrí c � éhAvn rdorceej B2a0b1i4š stojí � dva ruští� agenti. Následovalo vykázání� 18 ruských diplomatů z Prahy. A samo- zřejmě se dala čekat odveta z ruské strany. Rusko vyhostilo 20 lidí� z naší � ambasády v Moskvě. Nakonec Rusko prohlásilo Č� eskou republiku za znepřátelenou zemi (ovpeadt lřee nUí S. � A Je ) d . n V í l m� á d az md ůás pl eoddkpůo rt éut oo pčoezs ikcoe- ra utsakkéé kz rEi zUe pj eř i šv lyyř as izgennáí � l yr uos kpéohdop oRřoes na taošmi c hu z tendru na dostavbu jaderné elektrárny v Dukovanech a konečně se podařilo sní�- žv i Mt poosčktvyě r. uTsok ývcš he dj i ižpřl eo šmi l ant ůo vvý Pmr ai nz ei s, tar bzya ht or aondi pč ío� J v a í k d� ua bl oKrue lchi pá rnoečkn, ěk tpeor čýt suenuajšailcfhu lni dk í � - cs ie d2a1l . tde un bt onkar áa t hnnaečda s2 a2 . kdcuebl né ak apuř ez de l voyž si lt ouul tpi mi l ávt ut eml e vMi zoisakžv ě2. 5 .Pda un bpnrae. zOi ddeůnvtoZdenmi l at no tím� , že se seznamoval se všemi relevantním� i informacemi. Hodně taktizoval. Ř� ekl, žv el a ns tenj sí � oz ue md ěů ,kčaí zm � y ž pvrl oa sttont ěo „onbavhi rnáěl n“ íR� au szůpmo c. hVyzbt na ihl yt amk edz ůi Čv � ěRr ay hRouds nk oe ms t jt saoj nuýnc ah ns el uj nž iežb - ší � úrovni v novodobé historii. Sběrný dvůr v Lánech byl od 1. dubna uzavřen a přestěhován dočasně do areálu bývalého hotelu Classic za Muzeem sportovníc� h vozů. Důvodem je rekonstrukce stávajíc� íh� o sběrného dvora, která potrvá do 30. června. Provozní� doba zůstala nezmě- něna. Nově byly provedeny také úpravy pracovníh� o dvora pod fotbalovým hřištěm

13 v2 č. edtunbě noap lsoec eo np íě. � tVparroeávleuřbejundoestskoltaedvpřeolsypového materiálu a mobilní� požární � nádrž. zámecký park. Běžná otevír� ací � doba je ve sMt řáemd eu va Lv áe nčet vc hr t en ko voodu1g4a sdtor o1n8ohmoidc ikno, uo pv rí k � oevno dz ouvan ou . s vNáat kmy í os � tdo1L0á ndsok1é8h oh oc ud ki nr.á ř s t v í � v čp. 63 v Berounské ulici (které přesíd� lilo do hospody Narpa) můžeme využít� slu- žeb v Bistru Pod Branou manželů Davida a Lucie Zoubkových, kteří� bydlí � v Lesní � uL ál i nc i. Va mp raůj íb� ěnhěuk oú lni koar lae taé b zř ek zunš ae nporsot vi ásdvěel id me naí nm � ž edlvéorue kvoe ns ns ti cr ku ýk cc hi ah oú sppr ůa vdye k pvr oosktoolrí � a 10. dubna zahájili provoz. Co je v nabíd� ce bistra? Š� pičková pražená káva, kvalitní� moravská vín� a, pivo z Ú� nětického pivovaru a malá občerstvení� jako např. obložený chléb, bagely, sendviče anebo sladké zákusky. Nabíd� ku obohacuje i sortiment prodá- vz aa tní ým � vj arkáomzcki u„ šoebbc nh íů� –d ko ud “s. tZřáejdeymd oo bpčáatnkůu po od o9 tde ov ř1e9n íh� boydli nv,evl i ks oý.bPort ouvaovz nníe� ddoěbliuomd 1a1jí� do 19 hodin, ale tu budou upravovat postupně podle svých možností� a přání � zákaz- n 12 ík� . ůd. uPbřne aj epmr eo bj iěmh l mo nvoshook os pl oovknoěj e(na ýbcyhbhy ol as tdůo ad rúžsepněac hv lvá pd on dí � nnaikřáíz� n e í n !� í)� veřejné zasedání obecního zastupitelstva. Zastupitelé schválili účetní� závěrku včetně výsledku hospodaření� za rok 2020, závěrku svých přís� pěvkových organizací� – ZŠ� a MŠ� , několik zo ábmc eě rLůá npyr ondae oj eb pd oo zbeí � m2 0k 2ů 1a amž a2t e0r3i 0á l. dZ ůi nl ei žc ii taýt ipv ryoj edda nl šéí � rmo az vmoijnokbyc pe a–ks tzráavtěe rg izcaksýe dp ál ánní � t( vz od řa i laan dt i lgoeunhnáí � nd ei sbkou Pz eC Ro) tao mj a k, jtaok mé ůt ežset yn abšye szea smt uěpl yi t edl ěs tt ve omovv lliávnnsi tk. éK šoknocleemp ko vděátvnaat pj saoku ppřl enšěl ah ršakzoel an ys ks ut át teečmn ěa kp Pr oCvRá dt eí � ssteů jme d(nnoeui nzvaa 1z i4v ndín� m ů. e Ř t � oe dd iat eol dk ba ěšrkuo lzye psol idně) k, ok vt earl aé zastupitelce paní� Janě Drastilové, která výrazně pomohla s mapováním� situace a na- vOábzeácnzí m � ajipstoiltařebných kontaktů při prosazení� PCR testů v naší� škole. opravu památníku rudoarmějců – „Paraplíč� ko“ v lese u Š� ubrta včetně oplocení.� Komise společenského života se nenechala odradit všemi těmi zákazy a realizovzaaslatanveěnkoím� l i ki dao úb kr ýocl yh. nPáophaáddůk.o vPár os tdeěztki ap řči.p1r a vzial čaí n � t řail av yzcah ákzaksoávr né atmr ai s, ys tse zr ůk az nčý.m2i u Paraplíč� ka. Stezka skřít� ků rarášků měla výchozí� bod na cestě zvaná Š� ámalka sf iml měor evmé hnlaá šAkmy. eSr ti ke zuk. Sy obuyčláys tví � sptreozveokz bu y dl yo h2á8d.a dn uk by ,nraů. zPnoékúukdo ldyěat i pcreos dt uo sapběsl oé l Sv toevzakl ya ap apsřt ienl ke sy l, ys vsívt � é íc� í o � tdypč oi nvkěyd, ionderba zokřye nš eankí o � úlokoaldůalnšaí� dorboebcnnoí � sút iř. aKdo, moi sdenváyš ze vl ya lsai t apkeér no íbč � č k a y, - ni nyd, iavbi dy unáal mn í íc � s � ht ov ys cphoál ezčknáéc hh ov voekl ok él íh� oob úc ek lai dvul eosbec se b, kí r � taelri ýo dl ept aods knye (boy lpoyrt gl ea nmi zoohvl iápno, žpář i - do ba te cpnaínm � í � m úř í a s� dt oesmt a. rVoýszt vkau )p aa ddl aá lnea aúbryo dp nř ios up ěplůi dk uvaý zs dt roobmě yVbe yl ilkyonnaokčonní h � e co oszt rdoomb eunpy řteřdi . Ž� ádné další� akce v obci probíh� at nemohly včetně tradičníh� o pálení čarodějnic. Přes- tčoa rsoedoěpj něitc psov ct iepl né ýomb ci ikiovme eVnat šáířr � io. vNěa ovbe jřeevj ni l ýocnhěpkrool si kt rsaendsítc � v í í c� c� hh, jliémtaijvíc� y í z c� dh očbi ijleydsot ur ocmí c � h y

14 a ploty děti z MŠ� nebo ZŠ� . Po dlouhé době organizoval Sbor pro občanské záležitosti opět vítání občánků v sobotu 12. dubna. Devět nových občánků z Lán a Vašír� ova bAyžlodopř1iv2í.t� dá nu ob nvambíys � l t n u í z � oabv řřae dnnví � e s n ín� kiovvžndí � y jednotlivě pouze v kruhu svých nejbližšíc� h. sokolský areál a sokolovna také stále zeje prázdnotou. Výbor TJ Sokol jedná jednou za měsíc� on-line. Domeček nabíz� í � pora- denství,� ale také pouze individuálně po domluvě s lektorkami. Mateřská škola or- „gSaen iSzookvoalleamo nd-ol i žniev ostcah“,ůvzek uk tse rréomd i čs io ub tuědžoí � u je c d íc� nho tpl irvvcňi ánčekbůo ai cz ea lpáorj oi l da i ns ea dv eo spkrookj eu kdt uo dVeá lškkyozl ems eí s � vtae.dnech 9. a 10. dubna konal zápis do 1. třídy pro školní� rok 2021/2022. Opět pouze formálně bez motivační� části pro děti. Rodiče měli možnost volit buď ko- respondenční� formu zápisu nebo osobní� jednání � ve škole, ale s využitím� rezervační�- sheodsmy si tžéámkuů kp ov ýž ábdě ar ul i toe romd kí n � l aud. Kšek oš kl noíl� n d í o � dcohcáhzákzyc eo bj eydl oe np řrioj akt. oV4z2ážř áí � kbůu, dzotuo hoot ervořdeinč ye dvě první� tříd� y. Květen a Červen Pmorčaazsi ví . � ýZcahč án toeckí ) � k. v7ě. tknvaě bt nyal dneašptři .vbý,yvl oě tvr nLýá na edcohc 1e l2a smt urpa ňz iův.ý1(5m. ke vt eěot nr oa l on ge ouvs ét áuvváeddél iš ť8, za atvaekdseí nl � í a � o ib anvayČz� povodní.� V Praze byla uzavřena náplavka a ochranná opatření� byla ertovce. Nejvíc� e vody padalo na Opavsku. Uvádí� se, že letošní� jaro bylo nejchladnější� za posledníc� h 32 let a to 2,5 stupně pod průměrem. Riziko půdní�- h 1 o 4 s d u n c í h .� Pa řj ee l vo mz e kmviěmt naal éa. Zč ee rmv ěnda ěbl cyil aszt auhdreándýk, áa řl ei uhvná eddě j 4í , � . žčee pr vř ínr � ao da apma ká os dk l sutzř ez dh yr u1b6a. června nás trápila tropická vedra. Tak vysoké teploty nevydržela ani dálnice na Olomz koá uz ec k, ku t, ekrdáe pnoat kpaol an ijči že nn íé� M do ár al nv iuc.i 2h4a.včaerrovvnaal o v5e ča eurt okmo loebmi l ů1.9T: 3o 0a lheondei nb ysleo pnřiec hpnraoltoi mv puáps řmi šul oa ds io2c6e sktmy. PmoehzrioBmř eacpl aovsít� iah Hl aondeoj nv íí c � n � ee mv e smnoi cheuMt noér taovrsnkáádNoo, vk át eVreésn, Hi čri luoš vk šye, M, cio - khuo ldč.i cTeo,rLnuáždioc en, iPč ái lnoonveuj e Hn oodboynt ní n � é ad. oUmvyá, daí l� es ei , vžien ircyec, hpl or ůs tmvyěstlrouv év baozueřmi bě ydlěal s3k0é0pk omd/- nž iivkoyt, ekcohs tae lv, íšc � keo nl ye, žz d8r0a vl iodt ín� bí � ys tl oř ezdrias nk aě n–op, rzons ti cěhvžš e4. 5K zaůt asst at rl oo f ah ossi pviyt žaál idz aolvaá6n oo.b ěHtní � n ed a nn áa sblíez � d e u t j p íc� o í m � doenc, sdeozovbedcíl� ap vř iej lí iž � kdáě vl yl nsat osvokl iyd ad roi bt yr, ol vi doél nzí k � cůe ,l éa br eyppuobml i ká yh azlai čoadl is ot rkaanmi tž ittuě sptrroasštnř oe du ksůp, ojua škťo. dNoas nu ědkno il ki kday.s bMí r � aktoevr ýi ác lhn ík� oa nj ti ne cohu speovme lomc i nraybc íhz � l ee l yn aphordonmi ka yd, i lsop ot ol kl iyk, po bo cs lea al odiol ápnr sákc ée znaas ltiukpv ii tdeal sc ti všok o( čdt ys eř ezma pmo joi lrya vs tsokvýkmy oh ba sc ií čm � ů ,ppoo2l i0c i 0s t0ů0 i, -vKočj á) kaůT. PJ So omkoocl řoáddeisl ol a vl ae ns at eMj noér advoub ě1 0i v0 0Ú0� ,- Kč. Menší� tornádo v podobě vichřice, krupobití� a deště steckém kraji, na Lounsku, ve vsíc� h Blatno a Stebno. Když

15 se vyjasnilo, brodili se obyvatelé ve dvaceticentimetrové vrstvě krup a haldách sutě. Změny s ústupem pandemie. Statistiky uvádějí,� že pandemie má ve světě 4 miliony obětí� a u 177 milionů lidí� se Covid objevil. V Č� eské republice začín� aly v květnu tr rovzahl oe dkl al eos adta pl šoí m � č t yr onzovvoěl ňnoavkáanží e. � nOýdc h3 . okbvčěatnnůa s ie lki drío� st anč enmí � voýcunci eč nvír� áptéi lči í i, � žt aá kc iž 2e . vs ltáudpa - nš kěo, load d ě1t7s.kkývcěht snkauppai nk. jOi žt epvrřoí t � b m íh� oa lhal ybsělžunžáb yv ýkua kdae.ř nBiyclt voíb, � nk oo vs me ne tpi kr oyvao zn ěmk taet re éř sdkaýl cš hí . � 1g a0l.ekr iveě at nma uozteeav.řDe loy ldá az nl šíí� � mo bo chhl ioj di žy i as asml uožpblyá, t coi ma ne zaevneěn kmoůvžneí mc � hes np aovr tšot ívv� iištt ípc � ahmmáot kh yl i, amatérští� sportovci sportovat ve skupinách 30 osob. 24. května měly možnost ote- vřít� hotely, kina a divadla mohla otevřít� pro polovinu své kapacity a 31. května se kona že čknoěn dc eo mč k aml yě soítc � eev, řne enkí � oi nh aolsypsoed yu an ráes sat anui rt ar ac de .i čAn íp� „ r M ot á o j ž e e “. r N o a z m vo í l s� nt oě nt ío� ph řoi š luos spkouř táedčanl aě komise pro společenský život OÚ� poslední� květnovou sobotu alespoň loutkové divadlo pro děti v provedení� Loutkářského spolku Před Branou z Rakovník� a. Počasí� aNl ea askacmi noet pn řéáml o ,ma i tnai ks t seer sdt ivvua dzldor ka vo ontanl oi c vt vmí � j í e s� t ž n i í v � soo. k oPlaonv nmě i znai sút rč azsdt ir aa vs oi 4t n0i cdt ěvtí í � .� P etr Arenberger čelil několika skandálům a podezřením� a 27. května byl nahrazen staronovým ministrem Adamem Vojtěchem. Ten se vrátil do funkce po osmi měsí�- c U í v c� eh doud nsyvné í � rneězki gonl iakc zea. j í m � avých údajů o počtu obyvatel Středočeského kraje. Statistika vycházejíc� í � z jarníh� o sčít� ání � lidu uvádí,� že nejlidnatějším� okresem je PraNh ae-jvmýécnhěo dl i d( 2í � 8ž i9j e9v9 4o korbeysveaRt ealk) ,odv anlíšk � í � (j e5 5K l6a8d7n)o. (Z1a6 d6 e8s 3e t9 )l e, tP pr ař hi bay -l oz ávp akdr a(j 1i 51 32 60 10 06 )6. 2ob0y0v1attaekl akrcaejlk„ezemstžáirjel“vaksiraoji51le1t6. 7 783 lidí.� Jejich průměrný věk je 41,7 let. Od roku Spolek Náš Vašír� ov uspořádal 19. června za krásného počasí� nohejbalový turnaj. JaePheot rv Kí t � ěr áz leí mč � eks.e stalo mužstvo ve složení� Karel a Miloš Skleničkovi, Ernest Kosár 25. června byl dnem daňové svobody, přestáváme pracovat na stát. To znamená, žr oe knuá) mo dzvůásdt áí m � v áe cpeol ýmpy sl al nt ,ězcaet íl ým � scvoůaj žp ldaot ndao bpyr odvaoňzosvtéá tnue. sJ ev no bpordoyz (acj íom � ž aj ve olsett:ovs d4o8b%ě nprevsvnoí� br eopduy bblyi kl ay zbayzlndaemnednaáňnoavvé rsovcoeb2o0d1y 8z ha r2u0b1a9v. p o l o v i n ě ú n o r a a n e j k r a t š í � doba 4. a 5. května probíh� al zápis dětí do mateřské školy. K zápisu se dostavilo 36 rodi- čů předškolníc� h dětí,� přijato bylo 26 dětí,� všechny s trvalým bydlištěm v Lánech. Deseti žádostem vyhověno nebylo. Č� innost mateřské školy se říd� í � vzdělávacím� progra- mem „Objevujeme svět kolem nás“ s mottem „Š� kolka plná pohody – učím� e se hrou“. aOs si st toevnktui . d ě t í � ( z toho 12 s odlišným mateřským jazykem) se stará 10 pedagogů a 4 Sž epno,r tt roévnáinník. � Py of lvoírc � beanl iesžt ůo,svmoil emj běas lí ic � s í t c� ůh ao bs nt oolvniílc � ahTtJeSnoi sktoůl . kPor no cme ml a dkšvíě� dt ně at i cuvsi čpeonř íá� dděatlyí,�

16 hc vř ii čš it těe lzkay k rbáosjno év ho ou ph or uč avs í l � epsřei j ívt � ú„ dt eárt ýd 2o 2t.ěčl ae“r vznáaj e. m2 4k.yčneěr vondai sski omf iot hclvyi čnean ív� es nBk áorvonuí � Ladrovou. V pátek 25. června v sokolovně (protože opět pršelo) vystoupily všech- ny aerobik týmy se svými sestavami, čemuž přihlíž� eli diváci ve zcela plné sokolovn1 0ě . 0N0a0 d, - oKbčr oa vrool znhé omd lvas vt uě pn no év ma t jsee nvay bp roaml oo ac soi b6c0í m � 0 0n, -aKjči ž, nkít� eMr éo rTa Jv ěS ,okktoelr do uo ppl on si ltai hnl oa 24.6. tornádo (viz zápis výše). Kromě toho poslala TJ na jižní� Moravu také část mi- nj i že rdáel es ákt ýO nrodčrná ší k � o vv ke ař e, jkntěe rpéř ízs � í t s� ukpanl aé hvoptoudr zniamj enví � es ohuřet ěpžéi .t Pa nr vqnuíem � , di oz ánpěahsoyž bsyel pzřai hh ál áj es ni l rs enkoovrýdmn íi� pkoočuel te úmčia, skttneírk � éůp- a4n8P! oBl áyšl ie rkooz bl oj es odvnáanl iadž oz t Fř ír� asonuciteě.žPnoíc� chesl ýk učpe irnv eanh pr arjoí � b le íh� to a s - lMo aprrkvent í s � k. ro. ol o. ss oc íul � et ěmž ep„oHdýpboeřmi t es ps oe rht oe vz kn yí � kč leusbkyy “a, kt týemr oy udvě yt íh� al á smi llaá ds epžoel edč on o1s8t Pl eetn. nTyJ ph lřai hs ljássmi l ea dj i omt émt oo hs loi udtáětž ek adžvděýs dk ue np ipnoy c– eol ýd dč íel � rmv el andpš oí h � mo ožcaí c � ot vna- l ai noedhdlíal � saoevráonbíi. � kAuč. kSovl ůi vj snea tnáač šeen ít� ýr emkyl a amžy dpoo f Pi neánl ne yn. eNdaot ás tčaelny,í � bs ey luns ákšu toedč nd ií ll � omblěahdeš mí h � op ržáazcdt vnai nv, yt al oksžoev ná ne bpyrl oo vt oů bz ve lcá jdel dy ndoodbuř ceh, éa tdaěkt i sdi ádtě dt iouhžríov � ma l ya dnya. tAá lčee cc ví � idčei tne lvk Uy hS řoí ňn � aě vBsai dazmi oyn ys ea mB oá rhal i Lt aě dš irto, vž áe znáasšleudžněáti pvridezím� e net av cčee lrávnesnkýéchhodSroe ks eocl ah! vTer enki sl ao mv ýě kkl ut bé t po os opue tčěl ižvi év pt řeílp � e rvai zviě. Ut ernč ii st ěo vt oý cjhe kv eu rdt vůozuahhřáej i zl út rčéans ti nn ki lyo, skooul et mě ž e1 5a thurránčaůj,ej. eVd inneoduě žl ie1n3o.uč ebryvl an aJ asnea t uP ronr ca aj el oLváán, ya Ot aPkE sNi zahrála s muži. Vít� ězem turnaje se stal Petr Moravec ml., který ve finále porazil Rad- kNao vS ipnakl oa .uTve nk l sui b„us pj er amv iol žcnhousťt “ ovne- lči tnyeř rheř ze e, rkvdaycže vkyuhrrt áůl, sc po ož l tue ns i Ps teét rveeml mGi outvt íet � saml i aa ndeáml e. spaomz eo sonbus ll éu mž n pý abnuuf eLt a–d or ob vč ie jres tLvuebnoí , � škPt eř írh � é omd aá . vOepsapt rř áe vněí � sR va idr eokv oS up ae lp. iNdoe vmý imí � nsappr áovdczei mm neumožnila dohrát podzimní� část krajské soutěže mužů I.B tříd� y skupiny A ve fot- bs easl et u, pn ůe d. Vo hkrváěl ot nsue f 6o thb raal icsí tc � éh sknoal da šseenzíóm � n az nboyvl au uz ka ho ná jči el intar ébnei zn kj aykaý ct hě škío� sl ei v, žpeo ns taudpc ůh áč i - z 9 e . j č íc� e í r � vs enzaójnsamoedčsertpl insamj iuž tpnoobuězžpí � rvánvour. mNáal noínm � enresžviěmtus.e vydala po těžké nemoci, ale pp řř ee sdtsot anvei čt ee lkkaanně eaj ot bo l jí eb � ne nděvjaš íd� pnoyhpáodksyvých 68. narozeninách známá herečka a hlavní� Libuška Šafránková. Nedlouho potom jsme s1e4 .l očue čr vi lni sa ddaolsšáí � hvlýaznamnou herečkou – Ninou Divíš� kovou. tenistka Barbora Krejčíková (25let) významného úspěchu na zKnaát emř éi nmo ut uSrinnai aj ikRo ov ol aun dz í s � Gkaarlrao st i tvu Pl ai řví ež � i č . t Z y v ř í h t� ěř zei. l aL enhekj eons t vae of idnváal eh ad vs oe uvhrráyt,i laal ed sophorl uy tenistce Karolíně Plíškové, která bodovala na turnaji ve Wimbledonu začátkem čder ruvheán ac ec, eknduy jží � speř eddoásvt aallaa as až md oa vf iénváol ed ksyAnuě sKt raatlea, nžkeonua pArsihnlceei gWh iBl lai ar mt y ao.v o u . S k o n č i l a 14. června se konalo v sále nad hospodou Narpa veřejné zasedání. Zastupitelstvo schválilo nákup komunální� techniky pro obec, bezplatný pronájem pozemku pro zří�- zení � služby „Zásilkovna“, nákup 690 kusů akcií� od společnosti Vodárny Kladno-Měl-

17 ník� , zvýšení� počtu dětí� ve tříd� ě MŠ� na 28, cenovou nabíd� ku firmy Domistav CZ a.s. Hk rpaoddepc i skur ápl oo vt řée nb an ýpcrho vs emdleunví. � pBryalycís� nc ah vbául ed no yv ět ahkaés idč os kt aéc zebzr or oj nz ipc oe čat up oo vběc řei lnoas čt ai nr no sotsut supc oh láezčeel no s1k8ý ckho, rsppoorratcoí v. � Č n � íc�áshtkaazbáyjmlaorvoýzcdhělsepnoalktůakatoto: ve výši 599 000 Kč. O dotace se TJ Sokol Lány 150 000,- Chorus Laneum 20 000,- Spolek na podporu Muzea TGM 8 000,- Naše Lány 32 000,- Náš Vašír� ov 10 000,- Vlast.dobr.obec baráčník� ů 2 000,- Sportovní� stáj Vašír� ov 10 000,- Modelářský klub 30 000,- Č�eský svaz včelařů 12 000,- Hokejová síň� 15 000,- Hokejový klub 15 000,- Tenisový klub 25 000,- SK Lány 130 000,- Sbor dobrov.hasičů 80 000,- Svaz diabetiků 5 000,- Svaz zdravotně postižených 5 000,- V Rynholci proběhlo místní veřejné referendum k záměru výstavby nových snkalvaádžocveaDc íoc � l h u Č a � průmyslových hal na obecníc� h pozemcíc� h, konkrétně na bývalé SA. Ze 768 oprávněných voličů jich platné hlasy odevzdalo 295, tedy v v í ý c� set anvebžu 3. V5 ý%s l epdo kt řye rbenf ýe cr eh npdrao j spol aut np or os t vreedf ee nr eí � nodbac.ePzoáuvzaezn1é3. z nich se vyslovilo pro Červenec a Srpen Stavební akce v obci. V červnu a červenci finišují� práce na stavebníc� h akcíc� h va onba cni .a mS po lnatšokvoavnáé kt ea cnhanl i oz al ocgei ivpe r Vo ab ší h � ír� a o j v í � ěv šjeec hh on tyopv áo ,t řdeobknoénzčkuoj eu šskey,baubdyo vma očhi ls tzíar � č n í y t� zs pk ul aššekbyn dí � op rnoovvoéz .k aBnoahl iuz ža ec le ,ncěokžo lmi ko nn teéurkůámz npěřni ýzckho ou bš kč áa cnhů zvnyapčunsět i kl oo mj i žp lvi ktué jteo pdroábc ěi .

18 Oh ads i9č.s ks répznbar objynli csipsueš tděonk oz nk uč uš ej íb� v n n í � i tpřrnoív� porzá pc eř i ap ozjaehnáí � jevnašaír� boyvl as knýoc vhá df oa smá ádcanao sút pí . � r a N vy a o1k5o.,1lí6.� I. as b1ě7r.nčýe rdvveůnrcjei žzzaíss � ákhallysEvovjrionpouvou podobu, ale otevření� se plánuje až na srpen. katastrofální povodně. Vodní � živel nejvíc� e řádil m i nvuPt obryýl an aí - � žV ue sst tf ráol spkůu vv 1N. ěp ma t er ec kc hu ,. zVaopdl aa vpi loas at unpi oč ivl aa lda átlanki crey, cdholme , yž, ee lbe ěk ht rei mc k án ěv ke od lei nk aí , � Va umt ae an šví š � m e, í ř� c eo vj ío� pdřai šř láod idl ao icve sBt ye.l gNi i ě(m3 1e cmkrot vhýl ác shi)l oa 1v 7e 2Š� vmý cr at vrýs kc hu . aV1e3s0t 0e j nnéemz v ěvsí k � t ne ýn cdhu. postihly povodně i sever Č� ech, konkrétně Č� eskolipsko a další� mís� ta v Libereckém a Ú� t r a ťs tdeoc kNé mě mkercakj ia. , Zva mt o ěpsetneoc hb yml ou ps ea lryk ob vý itš ut ěz avv Hř eřneyn snkěuk, t ebryél au lpi coeš, kporzoetno až e žtealme z vn zi čnni í � - k2a3l.yčveor vdenní � claegsuenky.onečně rozhořel olympijský oheň v Tokiu. Začaly o rok odlože- né olympijské hry, které si však mnozí� mís� tní � vůbec nepřáli. Let našich reprezentaa pn rt ýů nz ePbryal ha yd do od rTžoe kniaa abnyi l sot pa nř eddaer nd nt ía� jbeemz ps tevč ínm � o.sSt nví � ýoppraatvřoe un í l. � eDt ěol Tnoekoičaktoavka dn ýo rlaézkial oř n6 endaoksat ža el in. ýPcl ah t li il da í v, � ekltme řií � p m ří u s� sneál i odpoa it zř oe nl aí c � ae vaenšěkke rteéřzí � áovl yo md yp si oe nki oc insael yk bzeázv od di věánkí ů � v . ů Č b � e e s c - kToo umváýš pSraatvour apnřsi vkeýd. lNi na az ns liačvunj íoc � sí � tvneíd� crear es ims ot ěnži oá vl at el inti és mt k ěa řPvešt ircahKnvi ist po ov ár tao vbcaisak et et bnai sl iosvt aá rveypč erer zpeánntía. � cPeř ensat vo í c � s ei nč ea sškpéa vt ný ěp rsal ov ěž ednaýř ipl or o. gPrřai vme zzl ái pj sams ůe. Mc enl koezmí � p1a 2k bmyel id na ial í p, � cook žr aj jei zZlpaotáhlmedeudačieleské účasti dosud nejúspěšnější.� Zde je přehled zís� kaných medailí:� JJiiřříí�� LP irps tkáakv e– cs –t řveol bdan, ít� s ra la p lom K1 LBuakrbáoš rKarKpráelejčkík� –ojvuádao Kateřina Siniaková – tenis čtyřhra S L t u ř k íb� á ršnRáomh aend a–i lveo d n í � slalom C1 DMaavrikdé Kt ao Vs toenl edcr ko ýu š–osvtář e–l bt ean, ti sr a p JBarkounbzoVvaádlmejecdha–ileoštěp, výkon 86,67m (světový rekord Jana železného 98,48m) AR al edxeakn dŠ � Vít� ězslav l e o r V u e C f s h a e o l J ý u o p s – e e o f n š D i t t o ě ch p st , – á v l š ý – e k r k o m a n n , 8 o f5 l i e s ,4 r t e i 4 k t m a K2 na 1000m

19 NF uěckht es ař í, � K sp u o d r ě t j o o v v c á i , , Š v � e které jsme skládali veliké naděje na přední� umís� tění � (např. potáková, Ogrodík� ová, Kvitová), se neprosadili a často neuspěli ani v kvalifikaci. Zís� kaným počtem medailí� jsme v pořadí� národů skončili jako osm- náctí.� Testování zdarma, povinnosti při cestování.� Od 9. července má každý občan mož- nv ěotsšti n ya bzseoml vío� vmaut szí d � taurrmi sat é j epdřeend l ao nž it ti gvesnt nu íp� n te í � s dt ot ký du nměe na td ov ao čPkCoRv átne ís� tya mpřěispíč� ř n íj� ěe.zDduo zj i žc ioz či nkyu jvey bp el nzi tr et zgvi s. tprřaícj � eez. dAo vn ýa fpoor dmzui ml á řm. Káo pn řc iej ímt � oččekrovve ánnc eí � tsřee tní � adná ěv kk toeur,ýkc the rmé í s � z tveýcšhí � pVrpoatirlláatmkyenot1u5b%yl.a přijata novela zákona o matrikách. Ž� eny si mohou zapisovat do úžeřnedynsíc� chi zdí m � o kiupmř íej � mn teůnní m � ep i. řechýlenou podobu příj� mení.� Dosud měly tuto možnost jen Nezaměstnanost v červenci vykazuje hodnotu 3,8%. Uchazečů o práci je 273 302, vs toalvneýbc hn imc t ví s � í t � i 3p5o5h o6s1t 2i n. sCt hv yí . � b P í r � půrmacěorvnný ípc� il apt rvoe sderzuóhnénmí � pkrváac ret ávl uz ebmy lě 3d 8ě l 2s t7v5í , � Kl ečs, nmi cetdvií , � - ác enn y3 2m4a0t e8 r Ki áčl .ůR(eoácl en lě pmr ýz dayž voz r1o0s0t l%y !o) , 8d, 2o%p r. aSvoyu č( Pa sr an hě as ot ídm � 1v. šsar kp ne an ozrdmr anžěi l sa t oj í uz � d p n aj é í � z V e e 2 Š� 4 na 30 Kč a z 32 na 40 Kč), spotřebníh� o zboží,� potravin i jíd� la v restauracíc� h. kodě Auto v Mladé Boleslavi stojí� na parkovištíc� h 60 000 nedokončených aut, pk vr oů tl oi žnee dj eo ns teamt kouh omua kt eormi ápl ul e, tvoávzant ep tr oo t ni že md oeszt iant áe rkočdi np íů� . dI oj ipnréa vf aab. rZi akjyí m � o ma veézjusjoí � uv ýúrdoabj ue oh opdrianc ot ývdnní � ěd, okbděy. žMneezj id če ll eš ní � sdkoýbmu i ms taáj tí � y v E Ř U � jsme na pátém mís� tě – v průměru 41,3 ecku – 43,8, Rakousku 42,1, na Maltě 42 aK ovnPcoelms k uč e4r 1v e, 4n hc eo dj si mn . eNseij kuržaí tv � š a í l � ipracovní� dobu mají� Dánové – 38,4 hodin. opravdové léto. Teploty mezi 24 až 28 stupni, na jniženjvíí� c� Meolreatnvěíc� hb ědžnnůě mi kě ol al el emt otsř ijci žent ií � sMt uo pr aňvůa. , Kk oo nn cker mé t nl ěé tSat ruávžándi ěc el i , mk deet eporroožliol ig coevlék, ežme 6o c4hlleatzneí nc � hí� adsnnůí(m� t j .č da sntůé ss rtáežpkl oy,t ot auk mž ei nS Ui mCáHl nOěs 2e 5l est touspnňeůk)o. nPaalko .aSl et anvapsot adlzzelmo mn í, c � phřvi šol do jveý nr aozrnmě ál lenpí š � aí� naneži vv pmoivnruclhéomvéropcůed. ě se sucho nevyskytuje. Situace je v tomto směru 20. srpna začal v Karlových Varech 55. Mezinárodní filmový festival, který se vloni nesměl kvůli pandemii konat. Nejvýznamnějším� i hosty byli herci Johny Depp (známý z filmu Piráti z Karibiku) a Michael Caine. Německý prezident Frank Walter Steinmeier přijel vlakem 25. srpna na návštěvu do Č� eské republiky. Na Hlavním� nádraží� se poklonil památce zachránce židov- ských dětí� Nicholasu Wintonovi a v Resslově ulici v kostele sv. Cyrila a Metodějper vhnrí dh � ion čůems kho es yl odvrei cnhs ikáédhyo. Zp rPerzaihdye notdacTe. sGt .oMv aals na raylkáan. s Nk ýá shl eř bd iot vo av l, aa sboy uukcrtoi lmpáa vme áč tekř ue ss pp rř ee zdisdeednotue mP aMr l ial omšeenmt uZ Če � mR aRnaedmk eamj e Vh oo nmd raánčžkeel mk o ua . sDprřuehdýs eddeonu sSe e vn áPtrua zMe i lsoešt ek ma l Vystrčilem, dále se zástupci českých pendlerů (otázky přeshraničníh� o cestování� za

RkJQdWJsaXNoZXIy NDMxMzk=