Kronika Lány 2021

13 v2 č. edtunbě noap lsoec eo np íě. � tVparroeávleuřbejundoestskoltaedvpřeolsypového materiálu a mobilní� požární � nádrž. zámecký park. Běžná otevír� ací � doba je ve sMt řáemd eu va Lv áe nčet vc hr t en ko voodu1g4a sdtor o1n8ohmoidc ikno, uo pv rí k � oevno dz ouvan ou . s vNáat kmy í os � tdo1L0á ndsok1é8h oh oc ud ki nr.á ř s t v í � v čp. 63 v Berounské ulici (které přesíd� lilo do hospody Narpa) můžeme využít� slu- žeb v Bistru Pod Branou manželů Davida a Lucie Zoubkových, kteří� bydlí � v Lesní � uL ál i nc i. Va mp raůj íb� ěnhěuk oú lni koar lae taé b zř ek zunš ae nporsot vi ásdvěel id me naí nm � ž edlvéorue kvoe ns ns ti cr ku ýk cc hi ah oú sppr ůa vdye k pvr oosktoolrí � a 10. dubna zahájili provoz. Co je v nabíd� ce bistra? Š� pičková pražená káva, kvalitní� moravská vín� a, pivo z Ú� nětického pivovaru a malá občerstvení� jako např. obložený chléb, bagely, sendviče anebo sladké zákusky. Nabíd� ku obohacuje i sortiment prodá- vz aa tní ým � vj arkáomzcki u„ šoebbc nh íů� –d ko ud “s. tZřáejdeymd oo bpčáatnkůu po od o9 tde ov ř1e9n íh� boydli nv,evl i ks oý.bPort ouvaovz nníe� ddoěbliuomd 1a1jí� do 19 hodin, ale tu budou upravovat postupně podle svých možností� a přání � zákaz- n 12 ík� . ůd. uPbřne aj epmr eo bj iěmh l mo nvoshook os pl oovknoěj e(na ýbcyhbhy ol as tdůo ad rúžsepněac hv lvá pd on dí � nnaikřáíz� n e í n !� í)� veřejné zasedání obecního zastupitelstva. Zastupitelé schválili účetní� závěrku včetně výsledku hospodaření� za rok 2020, závěrku svých přís� pěvkových organizací� – ZŠ� a MŠ� , několik zo ábmc eě rLůá npyr ondae oj eb pd oo zbeí � m2 0k 2ů 1a amž a2t e0r3i 0á l. dZ ůi nl ei žc ii taýt ipv ryoj edda nl šéí � rmo az vmoijnokbyc pe a–ks tzráavtěe rg izcaksýe dp ál ánní � t( vz od řa i laan dt i lgoeunhnáí � nd ei sbkou Pz eC Ro) tao mj a k, jtaok mé ůt ežset yn abšye szea smt uěpl yi t edl ěs tt ve omovv lliávnnsi tk. éK šoknocleemp ko vděátvnaat pj saoku ppřl enšěl ah ršakzoel an ys ks ut át teečmn ěa kp Pr oCvRá dt eí � ssteů jme d(nnoeui nzvaa 1z i4v ndín� m ů. e Ř t � oe dd iat eol dk ba ěšrkuo lzye psol idně) k, ok vt earl aé zastupitelce paní� Janě Drastilové, která výrazně pomohla s mapováním� situace a na- vOábzeácnzí m � ajipstoiltařebných kontaktů při prosazení� PCR testů v naší� škole. opravu památníku rudoarmějců – „Paraplíč� ko“ v lese u Š� ubrta včetně oplocení.� Komise společenského života se nenechala odradit všemi těmi zákazy a realizovzaaslatanveěnkoím� l i ki dao úb kr ýocl yh. nPáophaáddůk.o vPár os tdeěztki ap řči.p1r a vzial čaí n � t řail av yzcah ákzaksoávr né atmr ai s, ys tse zr ůk az nčý.m2i u Paraplíč� ka. Stezka skřít� ků rarášků měla výchozí� bod na cestě zvaná Š� ámalka sf iml měor evmé hnlaá šAkmy. eSr ti ke zuk. Sy obuyčláys tví � sptreozveokz bu y dl yo h2á8d.a dn uk by ,nraů. zPnoékúukdo ldyěat i pcreos dt uo sapběsl oé l Sv toevzakl ya ap apsřt ienl ke sy l, ys vsívt � é íc� í o � tdypč oi nvkěyd, ionderba zokřye nš eankí o � úlokoaldůalnšaí� dorboebcnnoí � sút iř. aKdo, moi sdenváyš ze vl ya lsai t apkeér no íbč � č k a y, - ni nyd, iavbi dy unáal mn í íc � s � ht ov ys cphoál ezčknáéc hh ov voekl ok él íh� oob úc ek lai dvul eosbec se b, kí r � taelri ýo dl ept aods knye (boy lpoyrt gl ea nmi zoohvl iápno, žpář i - do ba te cpnaínm � í � m úř í a s� dt oesmt a. rVoýszt vkau )p aa ddl aá lnea aúbryo dp nř ios up ěplůi dk uvaý zs dt roobmě yVbe yl ilkyonnaokčonní h � e co oszt rdoomb eunpy řteřdi . Ž� ádné další� akce v obci probíh� at nemohly včetně tradičníh� o pálení čarodějnic. Přes- tčoa rsoedoěpj něitc psov ct iepl né ýomb ci ikiovme eVnat šáířr � io. vNěa ovbe jřeevj ni l ýocnhěpkrool si kt rsaendsítc � v í í c� c� hh, jliémtaijvíc� y í z c� dh očbi ijleydsot ur ocmí c � h y

RkJQdWJsaXNoZXIy NDMxMzk=