Kronika Lány 2021

12 Slunečné počasí� začátkem měsíc� e vyloudilo na lidech úsměv možná i proto, že pro- kazatelně epidemie začala ustupovat a my se začín� áme nadechovat. Ubývají� počty rneopvuě bnl iakkaa ž3e2n0ý6c hn, op va ýc ci ehn tni ávk an ze , muobcynl ioc í 6c � h5 1i 9p oačkt tyi vúnmí c � r h tí � nneamCoocvni dý.c Kh , 1v6 . ndeumboncunmi c íěc � l h a od u2b3n0u mz aé znně a, mb oehnua žl eSl t ař el ed op čoeč sekt ýú mk r ratj í � 2s 1e 8n e3z0a0d rnžai kt eal žneěn bý cl íhž � í � ak e3 0t ř9i0c eút imt ri st íí c � . � ůVmL. áKn e1c0h. bZ ya lčoá tzkaečmá t kdeumb ndausbenka o2n3acl o v i d o v ýc h p a c i e n t ů . on-line sjezd ČSSD, na kterém obhájil post předsedy Jan Hz aahmr aánč ei čkn íoc � phrvoěticíd� av ěKma tae řdi na laš íVm � a l akcahnodvi dá -á tbůýmv a, l ká t me riýnmi sit rbyynl ěi Tš ko oml sátšv íP. � eZtařjííč � m� eka-vmé ijnei, sžter bs trazryo sntai tJoa nb yHl aTmo má čáešk .PNe tořví č � ýemk izn if sutnr kzcaeh mr ainniičsít� rbay lojdmveonl áonv áannaaž č2a1s . md uěbl nz aa h. Jrea nj íim � čí � J n a a - kOudb1K2u. dlhuábnneak.se vrátily do škol děti 1. stupně, sice stříd� avě a při testování,� ale i tak to byla dobrá zpráva. Od 26. dubna pak i žáci k praktické výuce na středníc� h ško- lách. Určité spory se vedou o podobu letošních maturit mezi premiérem a ministrpeemd ašgkoogl ůs t vn íe. � sPorue hml ai és rí � aA .pBraobhilša štoutj íi� žl eptroošsnaí z � mu j ae t ut zr ivt. y„ úzřae d„ nneí � dmů as tt uo jrni týu “p, ass čkívm � il ž “. v Je ě d tš n in ak a byly stanoveny určité úlevy studentům, kteří� pomáhali v nemocnicíc� h – to je v po- řj eánd kdui d. aAkl et i!c kVýš etme s tmaavt ur crha on lteůmm vbšyelhaoojde pnuešpt ěonv ai n ns láo húos tvnáí � pmr aá tcue r zi t ač ez š čt iensyk, é haob sj aozl vyuk jaí � a1 5c .i zdíuh � bo nj aa zoyzknaá. mP oi ldJ laenmHnaemj áe čteokd, že eg rpaodj ae cdee vdzod Mě l oá vs ká nv yí � ndao jšekdonl áa ct hn ás kmu apt vuar ki tcoí un � . y Sputnik V. V sobotu 17. dubna v tisku oznámeno, že cesta se ruší,� ale v tentýž den nave- ča eJ ra nv šHe ac hmnáyč eo kb čoaznnyá mu ričl ii ,t ěž eš oz ka ovvýabl ua cnhayr yv cmh luonsi vč on lí am � n ás kt li as kdouvvkea V, nr ab ěkttiecrí c � éhAvn rdorceej B2a0b1i4š stojí � dva ruští� agenti. Následovalo vykázání� 18 ruských diplomatů z Prahy. A samo- zřejmě se dala čekat odveta z ruské strany. Rusko vyhostilo 20 lidí� z naší � ambasády v Moskvě. Nakonec Rusko prohlásilo Č� eskou republiku za znepřátelenou zemi (ovpeadt lřee nUí S. � A Je ) d . n V í l m� á d az md ůás pl eoddkpůo rt éut oo pčoezs ikcoe- ra utsakkéé kz rEi zUe pj eř i šv lyyř as izgennáí � l yr uos kpéohdop oRřoes na taošmi c hu z tendru na dostavbu jaderné elektrárny v Dukovanech a konečně se podařilo sní�- žv i Mt poosčktvyě r. uTsok ývcš he dj i ižpřl eo šmi l ant ůo vvý Pmr ai nz ei s, tar bzya ht or aondi pč ío� J v a í k d� ua bl oKrue lchi pá rnoečkn, ěk tpeor čýt suenuajšailcfhu lni dk í � - cs ie d2a1l . tde un bt onkar áa t hnnaečda s2 a2 . kdcuebl né ak apuř ez de l voyž si lt ouul tpi mi l ávt ut eml e vMi zoisakžv ě2. 5 .Pda un bpnrae. zOi ddeůnvtoZdenmi l at no tím� , že se seznamoval se všemi relevantním� i informacemi. Hodně taktizoval. Ř� ekl, žv el a ns tenj sí � oz ue md ěů ,kčaí zm � y ž pvrl oa sttont ěo „onbavhi rnáěl n“ íR� au szůpmo c. hVyzbt na ihl yt amk edz ůi Čv � ěRr ay hRouds nk oe ms t jt saoj nuýnc ah ns el uj nž iežb - ší � úrovni v novodobé historii. Sběrný dvůr v Lánech byl od 1. dubna uzavřen a přestěhován dočasně do areálu bývalého hotelu Classic za Muzeem sportovníc� h vozů. Důvodem je rekonstrukce stávajíc� íh� o sběrného dvora, která potrvá do 30. června. Provozní� doba zůstala nezmě- něna. Nově byly provedeny také úpravy pracovníh� o dvora pod fotbalovým hřištěm

RkJQdWJsaXNoZXIy NDMxMzk=