Kronika Lány 2021

11 počtovou změnu č. 1, výsledek výběrového říz� ení � na akci „Sběrný dvůr Lány“ a no- vou výzvu pro spolky k podávání� žádostí � na rok 2021. Ž� ádosti mohou letos spolky pjeovdeálvmait taěžžkdéo ckooknocleivdpulbánnao,vzaats. tupitelstvo tak vzalo v úvahu současnou situaci, kdy Velkou novinkou byla také informace, že Lánské cukrářství paní � Aleny Kirpalové (poslední� dva roky měla provozovnu v Berounské ulici v bývalé Fontáně) se spojuje s hospodou Narpa pana Jiříh� o Ladry. Dohodli se na vytvoření� jedné gastronomické provozovny, ve které budou nadále prodávat jak kvalitní� pivo, tak i výborné zákusky. Navíc� chtějí � majitelé po celý den nabíz� et kuchařské speciality pod vedením� šéf- kuchaře Martina Havla. Od začátku roku probíh� á stěhování� a úpravy v objektu Narpb yu.dOet envařdíát � lbeyi cshá tl ěnl ai dv dNuabr pn ou u, akl eptooř áz ádláenž íí � � onsal aavk, tvueáčl ínr � í k � eůpaidsevmatiecbk.é situaci. K dispozici Epidemická situace nepřála letošním� oslavám výročí� narození� T. G. Masaryka, kte- ré se konaly pravidelně od roku 2003. Proto se lánské muzeum rozhodlo uspořádat „Den s TGM“ virtuálně. Na několika odkazech od 7. března postupně Muzeum pk oř indcáevrat l „oV zr ůp zo nméí n � p k ř y ís� npaě vTkGyM–“ na avpýřs. t va ivdue o„ Tr eGcMe potby j eokbt li ívb � eemn ýKcahr lparČe� zidentových jíd� el, apka“. Provoz ukončila výdejna léků v ulici Ke Hřbitovu ke dni 31. března. Obec oslovi- lLaá pnyr ojvs oo zuobveazt el él ek ál érknáyr. e n v o k o l í , � ale žádného nového zájemce se nepodařilo zís� kat. jVsebmře3z6noavdérmes.Lánském zpravodaji vyšel adresář firem a služeb v obci. Napočít� ala Duben 7. dubna zemřel významný český publicista a spisovatel Karel Pacner. Psal vědecko- fzannot avsi nt iácřkůo uo sloi tbenr aě tpuřriuh, l ízž � aebl ýzvKa el ns en ekdoys hmoovneasumt ií kr � on ué hao dsět řj iendai ms kiašdpni oen1á6ž .e7. .J a1k9o6 9j esdtianrý - t9u. da mu benr ai c kpýockho jknoěs ms koonnaaul t vůe. s v ý c h 9 9 l e t e c h princ Filip, vévoda edinburský, choť bPraintské královny Alžběty II., jíž� byl po boku od svatby v roce 1947. prezident Miloš Zeman začal oficiálně použív� at vozík� , odpadlo tak jeho podpí�- rJeádnní� ap řviyjna ikkéamj í c � k í o � zlipvrpávřeaszuensuv.ěVtašescphonrytuo.ficiality vede v sedě na vozík� u. Snowboardkrosařka Eva Samková se stala potřetí � vít� ězkou Světového poháru (v letech 2016-17, 2018-19 a 2020-21). Z 58 zá- vPood ůs tnuad ke na žý dc hé mv edl irkuohnéomc í sc � tha rptřui švl ey svveěl mt o iv ét espolué t ědžniys. tLáilda én av ysrt auzpi nl i í c � d h o v p ít� ř ě ír� z o ů d .) y, lákalo nás to už hodně pracovat na zahrádce. Ale koncem dubna znovu přišlo citelné ochla- zení � , nevyhnuli jsme se ani nočním� mrazík� ům kolem čtyř stupňů a studené počasí s častým deštěm trvalo po celý květen.

RkJQdWJsaXNoZXIy NDMxMzk=