Kronika Lány 2021

10 22. března v poledne se na Staroměstském náměstí� uskutečnila pieta za zemřelé po nákaze coronavirem. Na dlažbě byly namalovány kříž� e, u kterých se lidé zasta- vOopvůallin, opcřiipz i2so6v. nalai 2ta7m. btřřeezbnaajzmaéčnalaozemřelých a pokládali květiny. sčítání lidu. Mělo dvě fáze. Ta první� původně tr- vbar zj íyc� í s � deov š9e. duupbr na vai pl or.oDboí h � maál ac noonsl it ni se e. Smt aorht lby ysl esči ícs � et ,oapněi tž tbr yo cphř ui š pl yr od voákzoe nn t pa kr ot ub lsé nměyk, ýa ml e jai rncýhmy . j Te en r téanmn ,í � kddo eš evtěř do vě ál in, íž� ep rsočbí t � í á h� n a í l � on eppa rkodboě h1l1o.. kFvoěrtmn au.l áKřo pmřiesda ař il i doobrčuačnoovvail ius čdívt � a e c ř í í � � a museli dodržet všechna epidemická opatření.� Sečís� t se je zákonná povinnost obča- na, za její� porušení� mohla následovat pokuta až do výše 10 000,- Kč. Politická situace, sněmovna. Velmi živo je na naší� politické scéně. 4. února zrušil úh sl at sa ův nj íe� sno euvdýčháosdt nvéo l pe br on ímh � oenzáškí� os nt raa. nVyy. hSoovuědl tzarku sš ti íl ž � dnvoasct ei ts el entá tpol raůt n, žýe spyřset ép mo č íat � ápvoá lni í � - tpi rc oi ms naěj ím� poovunhí � ývcohl bays i npaůpl or od kz ium, atb. ry. .s Ae sj ahkoodbl iy ntaě cnho vz émmě ns ynsetbé my l ou , dkotsetr, ýobdu5d.edpulbant iat bAyr el nj mb ee rngoevrá, nř endoi tveýl mF aiknui sl tt nr íz� nd er amvooct nn ii cc tevKí � (r zá al odvos kb éu Vp iannodherma di ey , j oi žd čbtovrrnt ýí k � !!)n.aJeléjčím� en P í � e lu tr - p2 7é n. bk řyeaz nkao ždnoíšc � lho nkávdeol kr ůé . tragédii vrtulníku, když poblíž� aljašské metropole Anchorage narazil do skály. Přepravoval několik sjezdařů, kteří� provozují� heliskiing (ly- žařský sjezd, kdy namís� to lyžařského vleku jsou lyžaři na kopec dopravováni vrtulník� em). Byl mezi nimi i náš úspěšný podnikatel Petr Kellner. Ten zahynul, nehodu přežil jediný člověk – Č� ech, který Petra Kellnera doprovázel. Co se děje v Lánech? Společné Tříkrálové zpívání u Betléma plánované na neděli 10. ledna se samozřej- mě konat nemohlo. Pořadatelé vyzvali občany alespoň k odpolední� procházce k jeslKi čaks ái čmk a, kpdr eo bs ay ml y opt řni op ur asvbeí nr � ky ut řbí yk � lraá pl ořveés uknř uí d � tya, ds oa mv eosl et ipbkuyl uaOpbreocdněí h � t io núěřjaadk ué vbeo vn šbeodnnyí. � dny nebo mohli občané přispět dárcovskou SMS nebo on-line prostřednictvím� in- theortnoevtoosvtýi cvhLsátnr áe nc he kd á( tractiopfřoi sr pměal i dčoáks ot knocue 2p6o2k7r a, -čKo vč a. l a a ž d o k o n c e d u b n a 2 0 2 1 ) . N a Překvapila nás zpráva v lednovém Lánském zpravodaji. Po víc� e než 25 letech půso- bení � s koncem roku 2020 skončila v lánské ordinaci sestřička paní Květa Šindelářová. Rozhodla se tak ve zkušební� době u nové paní� doktorky k rozvázání� pracovníh� o pa onme běyr luy, ps crho ot opžneé o nnaa jaí t � psapnoí l � edčonkot ou r řkeač p. Mr ýnmo hěýl ymo do lbi šč na né ůpmř e dj es ttaovhy oodcnhěoldí t � uo,oprdrointoažcee paní � Š� indelářová své pacienty i jejich rodiny měla „přečtené“ jako nikdo a všichni jsme oceňovali její� profesionalitu, ochotu, vstříc� nost a všudypřít� omný úsměv. Něk2 t5e. řl íe� odbnčaasneé znaasdtuálpeitzeůléstsaelišvli pnéači pana doktora. veřejném zasedání, aby projednali a schválili roz-

RkJQdWJsaXNoZXIy NDMxMzk=