Kronika Lány 2021

9 ck oa žž dzýpcůhs 4o 8b i hl oo dpirno nb el ébmo ys eh rl aovz nh ěo dčne os ku ýt mv Npěemn de lcekruů mz a t(í mm � u b s y í � dpl eř et )d. lOo dž i t1 2n.eúgna ot irvan pí � l t a e t s i t - lnae pj rřyí cs � hn lěej jši í, � bo yp la ot řme ne zí � ev nKpaor lhoyvba rosskoébmv ao kKrreásl eo cvhé hCrhaedbe, cSkoékmo l ko rva aj i ,Tkr du et nsoevn. Bá ko ahzuaž eš lí ř � a i l l e a musím� konstatovat, že řada lidí� nedodržuje daná pravidla prevence, chodí� i s příz� na- ky mezi lidi nebo do práce a prostě preferují� osobní � svobodu před ohledem na druh ko é n . č (A it s s m tá u va tn jí é c� í j � en, ožue zj oe vmý eszt ia nv.i mS ni ěi me xopvrneaz indeevnyt sVl yá šc el al av K1l3a .u2s. ! ž) .áVd onsetdvěllái d1y4 .oújne oh roa pmr oě l - da bl oyu žperno íd. � l T o í u m� ž inl aa snt oa ul az torvoýc hs tua pv adt oo v2á8s. i út unaocrea .a Tt oa ss ke ot na kč iél as taažl ož á, tdaoksžt eí � hveš jet cmh anna ůnko vu lzáodvěá, o2 p4 a. túřneonrí a � t rpvřai lbay ldoá lzea, pj eoduezne dbeynl y1z1r u2š3e3n yn oovmý ce hz epnřéí p � úařdeůd noín� he omdoi nc ny ěnnaí � úa řzaedme cřhe l. oN2a 0p 7ř. lidí.� Znovu byl pak vyhlášen nouzový stav až do 28. března a navíc� do 21. března zvý- šneonš ae nníě� zkdt er ar áv ootpnai ct řkeýnc íh� ( zr oá uk aš ez kš ki ovl nzía� vsýt auvkěyniépčráos tpir ov bň cáek,yp, dorvui nhnáék yr easmp iar át et oř srkyévš kmoíls � y, - tj ee nc hv hkr aotma satdr nu éohboc se h, lpuokvoi vnánnéí � tl ei dsít, � oovmá neíz� v en p í � omdonbiciílc� i thy, loi dmí � emz ee znií � opkr roedseyj, epnř, i nv ay dc há láez kp ál ac thí � zákaz nočníh� o vycházení� mezi 21. a 5. hodinou a prý tvrdší� postup při vymáhání� do- dS vr žr čoivnaot voáp. aCteřleknoív� aýt d„ l)o. cKkodnocwe mn “ b třrevzanl aa bž ydl ao jpmůel nn oo cv iá n1 a1 . ndouvbá nhal .a Zv an tí í � hm � ycgoi ecnei lčoksav ěPtaovvl aě se počet nových příp� adů onemocnění� mír� ně snižuje, Č� esko má stále vzrůstajíc� í � trend a k o by2v2a t. eúl nzoarsue dúmn o dran íj� e( nnaepj řh. oČr� ší � e s knoa 8s8v4ě,t ěS l ov vpe on čs tkuo n3o8v0ý, cPho lns akkoa 1ž e9 n3ý, cRha knoau 1s k mo i1l i8o9n, N„ sět amvehc rkoom8a9d)n! éNh ěokpool iskt i žneenmí � oocsnoibc“ . v Kč eet nděn i t2é . bk lřaedzennasbkyél ov vy hČl� eá ss ki l uo czeal čkáetmk e1m2 6b 9ř e0z 5n 8a nakažených, v nemocnicíc� h 8 162 lidí� a 20 941 zemřelých. Až v týdnu před veli- kt aoknžoec ea mž oi speů lpnoočcei t 1n1o. vděu bn na ka asžkeonnýčcihl tzeanč adll ovue hl mý i„ lpooc mk daol uw ns n“ iaž ovvl áadt an ep bo om satl augznaočvaal al , s M r Š o � zvolňováním� některých opatření.� Nejhůře jsou na tom školní� děti. Inspekce MT uvedla, že 11 300 žáků veřejných základníc� h škol a víc� eletých gymnázií� v Č� eskš kuoj ley bneezovc zhdoět luá nr oí , � dpi rč oů t ao ždeě st íe. � vůbec nezapojili do distanční� výuky. Jako důvod uvedly Všichni se upín� áme k jediné naději - očkování. Vakcín� y firmy Pfizer, Moderna, Astra Zz pe onžeďc au jjís� soeuasBc hr uv sá el el nj eé peovdr oppa sl bk oo uu kl ér ki toi kv yo uk vaůglei nn teuprlonuě ,njíe� s n lí ž b� ee jneýj icchh ddooddáávvekky. Vv áČz� e n s o k u u , ss ek uz pa ičnaul onoačdk o8 v0alte kt oanzcderma vrootknui c, ka ýl e phel rasvonněáol d. B1o5h. ul eždenl , anaa št ol i ps eř emd nl aodsšt ín� lěi dpér,okvt eě řkío� t v o o t u o pVar akvciídn � l os e nset ráel es pneekdt oo sv taál vi aal op, ou „nč ěe kc theárčýkcohv ss ek uv“ ms i éodpi íac � thř iol iboj ečvkiol yv ápnoíc� d h ř y í b v� ne ons et iž omj eoj hi clhi . úp čr oi nčnaonsit it. oMmi nái lsot edr ás vk eýko nč ke onví � a v c y í o � pčlká onvjáensot áal el evžeí � znněakčdneé vme sskkl luazdue ca ho. b Oč adn 1é . nbeřcehz ánpa osue, mohli registrovat k očkování� i občané starší� 70let a pedagogičtí� pracovníc� i. Ř� ada oo bč kč oa vnaůt ui rpčri taěk tsi čútlíe� vl éokua řpiř. i v Ní t � aa lšae rpoaz nh ío� dd no uk tt ío� rmk ai nJiisřtíeč � r k s o t v v á a n zd ab ra íz� veoltan iocčt vkío, � vžáen mí � o o d h o 1 u . března. Ke dni 2. března bylo v Č� R naočkováno 702 023 občanů.

RkJQdWJsaXNoZXIy NDMxMzk=