Kronika Lány 2021

8 rance vrtulník� u NASA Ingenutity. Počasí. Zatím� co na Silvestra bylo krásné slunečné počasí,� další � dny nás provázelzai mmyl hv aů,bvelch nk oe o, ds ml e ut ět lni o( .š pOarčnciit,orl eohg eokv éd ok mo násctía, � t s o k v ř a iv li a , n že po m ln n í o )� . z A í � žt apžon íN� potváécmi zraočcáet kpeřmi - šs el o ppřri ud da lk ésoi lcnhýl avzíet � r n , í a � at a6k. l me děnl ia s ipl no ipčrávřéi , nhaassni čěiž, i dl oo da atvoa ti evl én ei žl še íkc � thř i pn oy l onha ápci lhn. oN. ěSkndí h � e lsaeduo dv sr kž eá l ,z ibmy laos set sánl eě h1e5ma ža m1 7r aszt yu. p1ň8ů. pl eoddn an uz al ozun,akmoel enma l i proelkoovri dn yv lOe rdlni cak ébmy l aZ áphr aovř áí , � Pk do yt ížž � et asme snnaěmh eě mř i l iv mt uí n � duosb2u7msět ul op ňi ůŠ� (u nás teploměr v ten den ukázal mín� us 6,5). panělsko, kde v Madridu napadlo 50cm sněhu, zatím� co v Ř� ecku se lidé koupali a opalovali, protože tam dosáhly teploty 26 stupňů. Kd no encche ms el esdt řníad � aa l zsančíáh � t kae mm rúánz osr ad eušžt ět omnae boybl lae tvaokuo, vaáž z 6i m. an í7� i.dúy nl koar, a vnž adsynpěož inl oě kúopl li nk ěa va štuodhel aavnnaěsvt aČl a� e cphěákcnhá. lReodkoyvtksak.áOsdl a pť ánt ak uŠ� u1m2 . aúvně ohrlaá spi al ak mu hí n � o u d s ily 30 o ,6 pr s a t v u d p o ň v ů é , m let r i a š z t y ě vM Kr aa zr yl o av ýscl uh nVcaer edcohk mo ní cn � eu sv y1d8raž eul yn ánsě kdool mi k adjns ím, � pe rnoat om sěeř i lmi ví s � etnstíe� rj yn bý ndí ek � nstmalín� kuráss1n6ý,m2 . p n ř o í c r� ) o , d k n te ím� r é kvlyuuzži ši ltoě mm n( po hr aov dd ěa t, stkr oý cc hh ui dkojsephěol ýkcvha bl i rt ěu spl řa iřsůp. ěOl it ei phlaosviač ti speo sz tařčí ak � l á o n a ím� ž k n o a - lem 16. února. Zima se však nevzdávala, ještě v březnu a na velikonoce jsme zaží�- vv anl io pc iě mk nrýa zcíhk � l ya da . pNřaeps řd. 2e n0 . j be nř e 4z nsat unpanmě ě. Sř il lai bněa pKovdi lpdrěů mm ěí n � r un sé 2b4y ,l6o sl et ut opsňiův, et al idkyo nuončánsí � pš koočda sví . � lAes2íc� 7h. , bnřae zžne al enz na vi cí ic � ařpáoddil. po republice velmi silný vít� r, který napáchal mnoho Projevy. Premiér Andrej Babiš promluvil na Nový rok v televizi. Omluvil se podnika- tzeal ůpmo mz oa cu az avvyřzevnaí l � žoi vbnčoa sntyí,, � ap bo yd ěs ke onveacl hz adlri aovčokt onví k � a ůt . m3 ,. hl eads ni čaů pmr, opboělhi cl i ns taů zmá mi vkouj ávk ůL má - nech společný oběd prezidenta republiky s premiérem, letos bez rodinných přís� lušn a í p k� řůe. dSsveéd pa rSoej envá yt upMř ei dl onše sVl iy tsét rž č pi l ř. eOdbsae ddav aP ov ys lzaýnveacl ki éo bsčnaěnmy okv nt ryp ěRl ai vdoeskt i V, oo dn pd or áv čěedk - nToosvtišae obhuldeedmupelnmosotci. potřebovat, protože epidemiologická situace se začala po Nv roávt éi lmy proouc ez ez nd oě tviu1h. oa d2n. ět řzí hd � oar šmo av at et ř. sNkoéušzkoovl ýy , sot sa tva tt nr ví � áp. oDkor aščkuoj lí � svedpi sot aNnočvnéí m � v ýruoccee. Vč i nníe� m48o,5cn%ic, íc� rhe pp rř oi bdýuvkáč np ía� c č i í e s� nl ot ůmsác ohvoiddneomt u, p1o,d4í5l � paoPzEitSivdnoíc� shá hplř ídp � eavdaůd ez stáetsi t obvoadnůý cz he sptraa. c oKvr ne mí k � aůt!oBr ioaunř íe� s s t e íh� h a o jí s ,� pmo idnšitsí t � ei r svtl ve ok aeř iv i(dpuaj rea d6o4x0n0ě njaek apžreonzýicmh nzíd� srpa voor tt yn i cvkeýl mc hi p m ř o íz� snt ěi v. á1 0z i. ml eadan ha o sr vy oj sl aoluzupzěavvářke nDya)n, ipeol kLraanč du aj í � pp rr oo tt ee ss tt yn íp� dř ee dmvol ná sdtor ua cni enbao Sntaa rKoamr l ěosvtě - sDkaév indáomv oě us t íh, � vkědzed no eu j!e Nn oe vmk už es nbéy l! i Nú eč ams ot nc ínc � i i c b í � ev ze rSol au nš eé km, asl ee pmr no oh zní a � dl ao kbor ni t cs ek áo zmn ua čt aecnei Ck roavj i de vu i 1d 9o ,voa nl eo md oz ac nč áě tl ko ut apma n1d4ezme i1e 6 vs et és tt eo rdnoabjěe d1n2o7t c5e4 i7n tneankzai vž enní � ýpcéhč ea. S1t6ř 7e d4 oúčme srkt ýí . � Situace se nelepší� ani v okolníc� h státech, Německo zpřís� nilo pravidla na hranicíc� h,

RkJQdWJsaXNoZXIy NDMxMzk=