Kronika Lány 2021

14 a ploty děti z MŠ� nebo ZŠ� . Po dlouhé době organizoval Sbor pro občanské záležitosti opět vítání občánků v sobotu 12. dubna. Devět nových občánků z Lán a Vašír� ova bAyžlodopř1iv2í.t� dá nu ob nvambíys � l t n u í z � oabv řřae dnnví � e s n ín� kiovvžndí � y jednotlivě pouze v kruhu svých nejbližšíc� h. sokolský areál a sokolovna také stále zeje prázdnotou. Výbor TJ Sokol jedná jednou za měsíc� on-line. Domeček nabíz� í � pora- denství,� ale také pouze individuálně po domluvě s lektorkami. Mateřská škola or- „gSaen iSzookvoalleamo nd-ol i žniev ostcah“,ůvzek uk tse rréomd i čs io ub tuědžoí � u je c d íc� nho tpl irvvcňi ánčekbůo ai cz ea lpáorj oi l da i ns ea dv eo spkrookj eu kdt uo dVeá lškkyozl ems eí s � vtae.dnech 9. a 10. dubna konal zápis do 1. třídy pro školní� rok 2021/2022. Opět pouze formálně bez motivační� části pro děti. Rodiče měli možnost volit buď ko- respondenční� formu zápisu nebo osobní� jednání � ve škole, ale s využitím� rezervační�- sheodsmy si tžéámkuů kp ov ýž ábdě ar ul i toe romd kí n � l aud. Kšek oš kl noíl� n d í o � dcohcáhzákzyc eo bj eydl oe np řrioj akt. oV4z2ážř áí � kbůu, dzotuo hoot ervořdeinč ye dvě první� tříd� y. Květen a Červen Pmorčaazsi ví . � ýZcahč án toeckí ) � k. v7ě. tknvaě bt nyal dneašptři .vbý,yvl oě tvr nLýá na edcohc 1e l2a smt urpa ňz iův.ý1(5m. ke vt eěot nr oa l on ge ouvs ét áuvváeddél iš ť8, za atvaekdseí nl � í a � o ib anvayČz� povodní.� V Praze byla uzavřena náplavka a ochranná opatření� byla ertovce. Nejvíc� e vody padalo na Opavsku. Uvádí� se, že letošní� jaro bylo nejchladnější� za posledníc� h 32 let a to 2,5 stupně pod průměrem. Riziko půdní�- h 1 o 4 s d u n c í h .� Pa řj ee l vo mz e kmviěmt naal éa. Zč ee rmv ěnda ěbl cyil aszt auhdreándýk, áa řl ei uhvná eddě j 4í , � . žčee pr vř ínr � ao da apma ká os dk l sutzř ez dh yr u1b6a. června nás trápila tropická vedra. Tak vysoké teploty nevydržela ani dálnice na Olomz koá uz ec k, ku t, ekrdáe pnoat kpaol an ijči že nn íé� M do ár al nv iuc.i 2h4a.včaerrovvnaal o v5e ča eurt okmo loebmi l ů1.9T: 3o 0a lheondei nb ysleo pnřiec hpnraoltoi mv puáps řmi šul oa ds io2c6e sktmy. PmoehzrioBmř eacpl aovsít� iah Hl aondeoj nv íí c � n � ee mv e smnoi cheuMt noér taovrsnkáádNoo, vk át eVreésn, Hi čri luoš vk šye, M, cio - khuo ldč.i cTeo,rLnuáždioc en, iPč ái lnoonveuj e Hn oodboynt ní n � é ad. oUmvyá, daí l� es ei , vžien ircyec, hpl or ůs tmvyěstlrouv év baozueřmi bě ydlěal s3k0é0pk omd/- nž iivkoyt, ekcohs tae lv, íšc � keo nl ye, žz d8r0a vl iodt ín� bí � ys tl oř ezdrias nk aě n–op, rzons ti cěhvžš e4. 5K zaůt asst at rl oo f ah ossi pviyt žaál idz aolvaá6n oo.b ěHtní � n ed a nn áa sblíez � d e u t j p íc� o í m � doenc, sdeozovbedcíl� ap vř iej lí iž � kdáě vl yl nsat osvokl iyd ad roi bt yr, ol vi doél nzí k � cůe ,l éa br eyppuobml i ká yh azlai čoadl is ot rkaanmi tž ittuě sptrroasštnř oe du ksůp, ojua škťo. dNoas nu ědkno il ki kday.s bMí r � aktoevr ýi ác lhn ík� oa nj ti ne cohu speovme lomc i nraybc íhz � l ee l yn aphordonmi ka yd, i lsop ot ol kl iyk, po bo cs lea al odiol ápnr sákc ée znaas ltiukpv ii tdeal sc ti všok o( čdt ys eř ezma pmo joi lrya vs tsokvýkmy oh ba sc ií čm � ů ,ppoo2l i0c i 0s t0ů0 i, -vKočj á) kaůT. PJ So omkoocl řoáddeisl ol a vl ae ns at eMj noér advoub ě1 0i v0 0Ú0� ,- Kč. Menší� tornádo v podobě vichřice, krupobití� a deště steckém kraji, na Lounsku, ve vsíc� h Blatno a Stebno. Když

RkJQdWJsaXNoZXIy NDMxMzk=