Kronika Lány 2021

15 se vyjasnilo, brodili se obyvatelé ve dvaceticentimetrové vrstvě krup a haldách sutě. Změny s ústupem pandemie. Statistiky uvádějí,� že pandemie má ve světě 4 miliony obětí� a u 177 milionů lidí� se Covid objevil. V Č� eské republice začín� aly v květnu tr rovzahl oe dkl al eos adta pl šoí m � č t yr onzovvoěl ňnoavkáanží e. � nOýdc h3 . okbvčěatnnůa s ie lki drío� st anč enmí � voýcunci eč nvír� áptéi lči í i, � žt aá kc iž 2e . vs ltáudpa - nš kěo, load d ě1t7s.kkývcěht snkauppai nk. jOi žt epvrřoí t � b m íh� oa lhal ybsělžunžáb yv ýkua kdae.ř nBiyclt voíb, � nk oo vs me ne tpi kr oyvao zn ěmk taet re éř sdkaýl cš hí . � 1g a0l.ekr iveě at nma uozteeav.řDe loy ldá az nl šíí� � mo bo chhl ioj di žy i as asml uožpblyá, t coi ma ne zaevneěn kmoůvžneí mc � hes np aovr tšot ívv� iištt ípc � ahmmáot kh yl i, amatérští� sportovci sportovat ve skupinách 30 osob. 24. května měly možnost ote- vřít� hotely, kina a divadla mohla otevřít� pro polovinu své kapacity a 31. května se kona že čknoěn dc eo mč k aml yě soítc � eev, řne enkí � oi nh aolsypsoed yu an ráes sat anui rt ar ac de .i čAn íp� „ r M ot á o j ž e e “. r N o a z m vo í l s� nt oě nt ío� ph řoi š luos spkouř táedčanl aě komise pro společenský život OÚ� poslední� květnovou sobotu alespoň loutkové divadlo pro děti v provedení� Loutkářského spolku Před Branou z Rakovník� a. Počasí� aNl ea askacmi noet pn řéáml o ,ma i tnai ks t seer sdt ivvua dzldor ka vo ontanl oi c vt vmí � j í e s� t ž n i í v � soo. k oPlaonv nmě i znai sút rč azsdt ir aa vs oi 4t n0i cdt ěvtí í � .� P etr Arenberger čelil několika skandálům a podezřením� a 27. května byl nahrazen staronovým ministrem Adamem Vojtěchem. Ten se vrátil do funkce po osmi měsí�- c U í v c� eh doud nsyvné í � rneězki gonl iakc zea. j í m � avých údajů o počtu obyvatel Středočeského kraje. Statistika vycházejíc� í � z jarníh� o sčít� ání � lidu uvádí,� že nejlidnatějším� okresem je PraNh ae-jvmýécnhěo dl i d( 2í � 8ž i9j e9v9 4o korbeysveaRt ealk) ,odv anlíšk � í � (j e5 5K l6a8d7n)o. (Z1a6 d6 e8s 3e t9 )l e, tP pr ař hi bay -l oz ávp akdr a(j 1i 51 32 60 10 06 )6. 2ob0y0v1attaekl akrcaejlk„ezemstžáirjel“vaksiraoji51le1t6. 7 783 lidí.� Jejich průměrný věk je 41,7 let. Od roku Spolek Náš Vašír� ov uspořádal 19. června za krásného počasí� nohejbalový turnaj. JaePheot rv Kí t � ěr áz leí mč � eks.e stalo mužstvo ve složení� Karel a Miloš Skleničkovi, Ernest Kosár 25. června byl dnem daňové svobody, přestáváme pracovat na stát. To znamená, žr oe knuá) mo dzvůásdt áí m � v áe cpeol ýmpy sl al nt ,ězcaet íl ým � scvoůaj žp ldaot ndao bpyr odvaoňzosvtéá tnue. sJ ev no bpordoyz (acj íom � ž aj ve olsett:ovs d4o8b%ě nprevsvnoí� br eopduy bblyi kl ay zbayzlndaemnednaáňnoavvé rsovcoeb2o0d1y 8z ha r2u0b1a9v. p o l o v i n ě ú n o r a a n e j k r a t š í � doba 4. a 5. května probíh� al zápis dětí do mateřské školy. K zápisu se dostavilo 36 rodi- čů předškolníc� h dětí,� přijato bylo 26 dětí,� všechny s trvalým bydlištěm v Lánech. Deseti žádostem vyhověno nebylo. Č� innost mateřské školy se říd� í � vzdělávacím� progra- mem „Objevujeme svět kolem nás“ s mottem „Š� kolka plná pohody – učím� e se hrou“. aOs si st toevnktui . d ě t í � ( z toho 12 s odlišným mateřským jazykem) se stará 10 pedagogů a 4 Sž epno,r tt roévnáinník. � Py of lvoírc � beanl iesžt ůo,svmoil emj běas lí ic � s í t c� ůh ao bs nt oolvniílc � ahTtJeSnoi sktoůl . kPor no cme ml a dkšvíě� dt ně at i cuvsi čpeonř íá� dděatlyí,�

RkJQdWJsaXNoZXIy NDMxMzk=