Kronika Lány 2021

19 NF uěckht es ař í, � K sp u o d r ě t j o o v v c á i , , Š v � e které jsme skládali veliké naděje na přední� umís� tění � (např. potáková, Ogrodík� ová, Kvitová), se neprosadili a často neuspěli ani v kvalifikaci. Zís� kaným počtem medailí� jsme v pořadí� národů skončili jako osm- náctí.� Testování zdarma, povinnosti při cestování.� Od 9. července má každý občan mož- nv ěotsšti n ya bzseoml vío� vmaut szí d � taurrmi sat é j epdřeend l ao nž it ti gvesnt nu íp� n te í � s dt ot ký du nměe na td ov ao čPkCoRv átne ís� tya mpřěispíč� ř n íj� ěe.zDduo zj i žc ioz či nkyu jvey bp el nzi tr et zgvi s. tprřaícj � eez. dAo vn ýa fpoor dmzui ml á řm. Káo pn řc iej ímt � oččekrovve ánnc eí � tsřee tní � adná ěv kk toeur,ýkc the rmé í s � z tveýcšhí � pVrpoatirlláatmkyenot1u5b%yl.a přijata novela zákona o matrikách. Ž� eny si mohou zapisovat do úžeřnedynsíc� chi zdí m � o kiupmř íej � mn teůnní m � ep i. řechýlenou podobu příj� mení.� Dosud měly tuto možnost jen Nezaměstnanost v červenci vykazuje hodnotu 3,8%. Uchazečů o práci je 273 302, vs toalvneýbc hn imc t ví s � í t � i 3p5o5h o6s1t 2i n. sCt hv yí . � b P í r � půrmacěorvnný ípc� il apt rvoe sderzuóhnénmí � pkrváac ret ávl uz ebmy lě 3d 8ě l 2s t7v5í , � Kl ečs, nmi cetdvií , � - ác enn y3 2m4a0t e8 r Ki áčl .ůR(eoácl en lě pmr ýz dayž voz r1o0s0t l%y !o) , 8d, 2o%p r. aSvoyu č( Pa sr an hě as ot ídm � 1v. šsar kp ne an ozrdmr anžěi l sa t oj í uz � d p n aj é í � z V e e 2 Š� 4 na 30 Kč a z 32 na 40 Kč), spotřebníh� o zboží,� potravin i jíd� la v restauracíc� h. kodě Auto v Mladé Boleslavi stojí� na parkovištíc� h 60 000 nedokončených aut, pk vr oů tl oi žnee dj eo ns teamt kouh omua kt eormi ápl ul e, tvoávzant ep tr oo t ni že md oeszt iant áe rkočdi np íů� . dI oj ipnréa vf aab. rZi akjyí m � o ma veézjusjoí � uv ýúrdoabj ue oh opdrianc ot ývdnní � ěd, okbděy. žMneezj id če ll eš ní � sdkoýbmu i ms taáj tí � y v E Ř U � jsme na pátém mís� tě – v průměru 41,3 ecku – 43,8, Rakousku 42,1, na Maltě 42 aK ovnPcoelms k uč e4r 1v e, 4n hc eo dj si mn . eNseij kuržaí tv � š a í l � ipracovní� dobu mají� Dánové – 38,4 hodin. opravdové léto. Teploty mezi 24 až 28 stupni, na jniženjvíí� c� Meolreatnvěíc� hb ědžnnůě mi kě ol al el emt otsř ijci žent ií � sMt uo pr aňvůa. , Kk oo nn cker mé t nl ěé tSat ruávžándi ěc el i , mk deet eporroožliol ig coevlék, ežme 6o c4hlleatzneí nc � hí� adsnnůí(m� t j .č da sntůé ss rtáežpkl oy,t ot auk mž ei nS Ui mCáHl nOěs 2e 5l est touspnňeůk)o. nPaalko .aSl et anvapsot adlzzelmo mn í, c � phřvi šol do jveý nr aozrnmě ál lenpí š � aí� naneži vv pmoivnruclhéomvéropcůed. ě se sucho nevyskytuje. Situace je v tomto směru 20. srpna začal v Karlových Varech 55. Mezinárodní filmový festival, který se vloni nesměl kvůli pandemii konat. Nejvýznamnějším� i hosty byli herci Johny Depp (známý z filmu Piráti z Karibiku) a Michael Caine. Německý prezident Frank Walter Steinmeier přijel vlakem 25. srpna na návštěvu do Č� eské republiky. Na Hlavním� nádraží� se poklonil památce zachránce židov- ských dětí� Nicholasu Wintonovi a v Resslově ulici v kostele sv. Cyrila a Metodějper vhnrí dh � ion čůems kho es yl odvrei cnhs ikáédhyo. Zp rPerzaihdye notdacTe. sGt .oMv aals na raylkáan. s Nk ýá shl eř bd iot vo av l, aa sboy uukcrtoi lmpáa vme áč tekř ue ss pp rř ee zdisdeednotue mP aMr l ial omšeenmt uZ Če � mR aRnaedmk eamj e Vh oo nmd raánčžkeel mk o ua . sDprřuehdýs eddeonu sSe e vn áPtrua zMe i lsoešt ek ma l Vystrčilem, dále se zástupci českých pendlerů (otázky přeshraničníh� o cestování� za

RkJQdWJsaXNoZXIy NDMxMzk=