Kronika Lány 2021

20 vpyr adcaíl) � d, zoáÚs� t s u tí p � nc ia dp rLůamb ey ms l u, kad es azmh loézdřlevj mý sět asv up r„eNma išéi rNe ěmmAc in“ dpr oe uj ekma z Bu aj í bc � í i � šneamn. ěPmo teéc k soe- čk et es rk ýé vs ez t aj ahkyo. Mp ér dv ni aí � ihvl ea řveaj nnoěsmt oe cc ke én hi l oa tsot táot uv epl mo ki l soinl ni lé pgaems t áot nc eě mč eesckkýéchho pp ar er az ši duet insttaů, spojených s atentátem na R. Heydricha. Stavební práce v obci. Dokončena výstavba splaškové kanalizace ve Vašír� ově. Kvůli opravám vozovky byla od 7. do 23 července komunikace III/236 (průjezd Vašír� o- vh ea ms i č) szkcée lzabur oz aj nviřcei naaoad o4d. s2r3p. ndao b3y0l . zčne or vv eunoctee čv ář es tne ča nděá un zka vuřžeí nv � á a n . F í � innoi šv oý vsabl yě rpnrýá cdev ůn ra. Současně byla prodloužena provozní� doba a to ve středu od 14 do 18 hodin a v sobo- tu od 8 do 12 hodin. Plocha má nový asfaltový povrch, je zříz� eno kryté mís� to na elektf irromo da pKaldi k aa iDn vs toařláokv ánnay mn íos � vt éo úa lsof až lnt éo vkéohnot epj no ve rr cy .h Vu pz ár vmnkí � opvool uo vdi nl aěž bs rup nn aa pi nřsí s � t at ul opvoavl aé ckeros tkěo dk ýhl l anvonví m � ý mu vpcrhvokde um d–o hš ok uo sl ye. nPkřoeud zmda ítl � enřys kKoaur lšak oKleol ul n be ryal . n aFhi rr ma zae n„ Zj ai žk lsáhdnái nl ýí � zeleně“ z Kladna provedla novou výsadbu v parčík� u u Domu s pečovatelskou služ- bou. Z důvodu budování� chodník� u mezi Slovankou a Lány byl v srpnu poněkud omebz ee nz pperčonvoouz cne as t uk onma unná idkraacži í � InI /e 2b 3o 6n au/kz rauuhtoovbéuhsoo voébzj ea zs tdáuv. kKy.o n e č n ě b u d o u m í t � pěší � Konečně jsme opět letos mohli prožít� kulturní léto! Komise kulturní� a společen- spkoéhháod kž ai v Po trai npc řeizpnr aa vzial ak lneat ápvr áčzadsne i, nvy ppáět te kp r1o6m. čí t � e á r n v í e � lnect en ížh � iov oktionpai.s9n.éčde rr avme nac eŠ� at or l abtyál na (s or pl né ča i čt ee lsi kJáa nf iul mMoivkáu nl áošvki onvkia) , P3r0v. očke, rŠv� aemn cpeo fni l, mTe Bč keaz vaaKžaernesl kaáv nsao bkor kt uu .2V8 . ssorbpontauč 1e s4 . - ká komedie Matky. Některá představení� trápily deště, a tak kvůli podmáčenému les- ním� u areálu se promít� ání � dvakrát konalo na školním� hřišti. Občerstvení� vždy zajišťPoov ar ol ač nr eí � sptřaeusrtaácvec eNsaer pma .o hNlákvoš nt ěavtntoasktéu k á z a l a , ž e l e t n í � kino občané v Lánech vít� ají.� GULÁŠFEST. K soutěžení� se přihlásilo devět st ýk mv ěůl á. Paot čma os ís� faékrcai. vOdso1b3otu 24. července přálo, i proto panovala po celé odpoledne do 17 hodin týmy vařily guláš, ostatní� účastníc� i se bavili sC hpar toef ai uk uScvhaatřýi ZHdaevňekl . e mN aJbáínz � sekl iý ms u sahLi a da i fsllaamv ebmo v aSnv ýo b oadnoa un a sz , p rparžosbkěéh lroe s tnaěukroalci ke zt rádbealvnní k � ýyc,hvsín� oau,těmžíí� c � ah apnr oé pn oá ph oo jdeu, vhýrbá ol ar nkoa up ekl aá vKuu id oy bKč ae mr s .t vKeonní � znuamboí z � veant éj shmoes pmo do ho ul i Nv aařrepnaí .? � AnViít� děěztei ms e snee ns tuadl i ltyý, mp r on okvt áe čr ék ůp řHi purNa iv isl kp ar op gi tráanme mH oMn za at ěLj eamd r aH. uAmj arke md o, pdar du lzoí � bMyel id vVěadš í sr � okvaápciit ásnkeamp iPt áent reemm VBirl do uo us i lHe ma m. Vošuezcehmn ,y toř se tt aí � t p n ř í í � č � tkýumyo b–sHa doikl epj ořveás psoí ň � ln , í V � e tý s m e - lpér ot ebt irčakmy, bMour ozve uu mm eTdGaMi l,i .J PVMe čoerringíi� nz áa bl , aLvous sB taasnt ac redmo sp aa kHzaamj i tsát it loa ul ár nč isl ka áp ko ar op teal as hVoi PdinŠě � . Znovuotevření lánského kostela. 15. července dopoledne, přesně sto let ode dne, kn dá yr oččensék or selkoovne sntsrkuýk cs it ákt oosdt ek lo uNpe ij ls ov ědt rěoj šdí ih � noy JFmu ér sntae nJ ebžeírš � k ůs lzaávmn oe ks t Lnáěnoy ,t ebvyřlepno. Kt řoí l � s e t t e é l je součástí� zámku Lány. Kompletní� oprava zahrnovala jak vnitřní� prostory, tak i fa-

RkJQdWJsaXNoZXIy NDMxMzk=