Kronika Lány 2021

18 Oh ads i9č.s ks répznbar objynli csipsueš tděonk oz nk uč uš ej íb� v n n í � i tpřrnoív� porzá pc eř i ap ozjaehnáí � jevnašaír� boyvl as knýoc vhá df oa smá ádcanao sút pí . � r a N vy a o1k5o.,1lí6.� I. as b1ě7r.nčýe rdvveůnrcjei žzzaíss � ákhallysEvovjrionpouvou podobu, ale otevření� se plánuje až na srpen. katastrofální povodně. Vodní � živel nejvíc� e řádil m i nvuPt obryýl an aí - � žV ue sst tf ráol spkůu vv 1N. ěp ma t er ec kc hu ,. zVaopdl aa vpi loas at unpi oč ivl aa lda átlanki crey, cdholme , yž, ee lbe ěk ht rei mc k án ěv ke od lei nk aí , � Va umt ae an šví š � m e, í ř� c eo vj ío� pdřai šř láod idl ao icve sBt ye.l gNi i ě(m3 1e cmkrot vhýl ác shi)l oa 1v 7e 2Š� vmý cr at vrýs kc hu . aV1e3s0t 0e j nnéemz v ěvsí k � t ne ýn cdhu. postihly povodně i sever Č� ech, konkrétně Č� eskolipsko a další� mís� ta v Libereckém a Ú� t r a ťs tdeoc kNé mě mkercakj ia. , Zva mt o ěpsetneoc hb yml ou ps ea lryk ob vý itš ut ěz avv Hř eřneyn snkěuk, t ebryél au lpi coeš, kporzoetno až e žtealme z vn zi čnni í � - k2a3l.yčveor vdenní � claegsuenky.onečně rozhořel olympijský oheň v Tokiu. Začaly o rok odlože- né olympijské hry, které si však mnozí� mís� tní � vůbec nepřáli. Let našich reprezentaa pn rt ýů nz ePbryal ha yd do od rTžoe kniaa abnyi l sot pa nř eddaer nd nt ía� jbeemz ps tevč ínm � o.sSt nví � ýoppraatvřoe un í l. � eDt ěol Tnoekoičaktoavka dn ýo rlaézkial oř n6 endaoksat ža el in. ýPcl ah t li il da í v, � ekltme řií � p m ří u s� sneál i odpoa it zř oe nl aí c � ae vaenšěkke rteéřzí � áovl yo md yp si oe nki oc insael yk bzeázv od di věánkí ů � v . ů Č b � e e s c - kToo umváýš pSraatvour apnřsi vkeýd. lNi na az ns liačvunj íoc � sí � tvneíd� crear es ims ot ěnži oá vl at el inti és mt k ěa řPvešt ircahKnvi ist po ov ár tao vbcaisak et et bnai sl iosvt aá rveypč erer zpeánntía. � cPeř ensat vo í c � s ei nč ea sškpéa vt ný ěp rsal ov ěž ednaýř ipl or o. gPrřai vme zzl ái pj sams ůe. Mc enl koezmí � p1a 2k bmyel id na ial í p, � cook žr aj jei zZlpaotáhlmedeudačieleské účasti dosud nejúspěšnější.� Zde je přehled zís� kaných medailí:� JJiiřříí�� LP irps tkáakv e– cs –t řveol bdan, ít� s ra la p lom K1 LBuakrbáoš rKarKpráelejčkík� –ojvuádao Kateřina Siniaková – tenis čtyřhra S L t u ř k íb� á ršnRáomh aend a–i lveo d n í � slalom C1 DMaavrikdé Kt ao Vs toenl edcr ko ýu š–osvtář e–l bt ean, ti sr a p JBarkounbzoVvaádlmejecdha–ileoštěp, výkon 86,67m (světový rekord Jana železného 98,48m) AR al edxeakn dŠ � Vít� ězslav l e o r V u e C f s h a e o l J ý u o p s – e e o f n š D i t t o ě ch p st , – á v l š ý – e k r k o m a n n , 8 o f5 l i e s ,4 r t e i 4 k t m a K2 na 1000m

RkJQdWJsaXNoZXIy NDMxMzk=