Kronika Lány 2021

24 phoossvtéíc� ae npío, � tsée i ov eořperjanvoěs tv, ykj taedrřáo svia lmi ov ehllma io bp joeckht vpa rl no ěh.l éAd nn oe uj etnv t no !e dNěal ši io d p o l e d n e p ř i mladí hasiči se mají � čím� chlubit ve svých dovednostech! Na soutěžním� klání � v Podřipské Hasič- sa kcée ll ki zeemz íps � řkiavlei zml i l da dv ěš í � zžláactéi ,tči ttuylř iVsí c� tř e í m b� ri sntér aa, kt řdi ybž r joi mn z opvr év emn se tdvaí i � luen. iVk l Po ojčeenpoi c ívc � lhá,s evke Sloupu a Š� trbici, kde se závodilo v požárním� útoku, se také prosadili mladší� i starší� žOáncdi .řAe j kLdi op sžkeýn, áZ su zr ea pn raeLz oe ns kt uo jteo vnáa, zMá vi cohdael cBha? dVz imo nl ayd, šJ ií nc � hd řžiác chí c � Š h � p aAčneaks, t Má zai er eMk i Lt aonsokvoát ,, Jakub Hafenrichter a Kryštof Č� adek. Za starší� žáky závodí� Miroslav Brtna, Antonín� Š� tross, Matěj Taranza, Tereza Havlíč� ková, Daniel Badziony a Jan Zachariáš. Výraz- nA ýncahs tváýzsi lee dMki ůt adnoosvááh, lvi ei j Še� dnotlivci. Titul „nejrychlejšíh� o proudaře“ zís� kala ve Sloupu trbici Ondřej Lipský a v obci Senec zís� kal 1. mís� to v závo- dr eup„rMe zl ea nd ýt ažc ee l eazpnrýo htarseinč é“ rTao pmaánšaBMr tinr oa svl akvaat eBgrot nr iui dsot .r oj es ttuo. uPrrčoi tLěá snayt ij sef at ok cpeř ízk � alajdehnoá z 1 á . ř s í l j� unžanboyulačivnDnousbta. ji otevřena světová výstava EXPO 2020. Název jí� ponechali, pro- tože byla kvůli kovidu odložena z r. 2020. Poprvé v historii se koná v regionu Středn pů íh� doo vr yý sc ht roodj ul í s � at ksue vsehr ensí � lAy fSr ui ksyt .aVi nýas bt ai lvi ti šat -ě Ms eo br oi lzi tkal á–dOá pnpaopr tl ou šnei t4y k( Umd čr žt vi teerlenčonsítc � –h ,Mmoá - bilita- Příl� ežitost). Zúčastní� se jí � 200 vystavovatelů. Č� eský pavilon se nachází� v zóně Un ad rj eždi teenl ndoesnt . čRionzí � pa os ič 5e t8 č0e, -s Kk éč . úČč� easskt oi pnřae dv ýs tsat va vuěj et rč iáusmt kfuu j3e5v0ý rmo ibl iooun ův okdoyr uz en .vVz sdtuucphnué. S a y Č s � V té U m T. S Z o a l ř a íz� reAniír� v yWr aá tbtíe� vr oEdaur zt he vRzedsuocuhr uc ep( oS u. Az. eWs. Ep. Ro m. ) ovcyív� si onluálri nví ě � edncei r Ag ikeaad ez ma vilea žvuěj de zp aa hv ri laodnuu ookbodl iov uč jeí s � tkaékhéos kplaávř isl tovní , � uš. pDeernkna řěs vt vyír� a o b s í a � ma s oi z9ř 0e 0j ml vě ondeyc. hNy ábví � šPt lězvenňí sc � ki áv rneas št ae um - r8a. cae ,9k. dřeí j � eknrobmyěl vč eeszknýacmh pe no kí � rvmo lůe ba pd iov aP on salbaínz � e e c jí k � iév sýnuěkmu os pv nr áyv nPéahrol ačme pe no vt uá nČí � � Rp.i vNau. tno oh lpaos zy nvaoml i čeůn ac te, l kž ee ms e1 8t ěpšoi llyi t ivcekl ýk céhmuus kzuápj me nuí � slid5í0.� 8V ek aSnt dř ei dd áotčye. sVk pé mř e dkvroa lj ei bs no uí c � phedř ii lso - kd uů zc íhc � ohddoov má ri ne foovraml aa taé mn ěakt tae pr éa nn de ev my siveě, tvl ey ns oé kkéa us tzáyt nv íý� zz andalmu žneýnc hí , � omsiogbr ancoes,t zí . � dVrzahžloevdáenmí , � k přetrvávajíc� í � epidemiologické situaci a zvyšujíc� ím� u se počtu pozitivně testova- ných platila i letos přís� ná hygienická opatření.� Celostátní� volební � účast byla vysokp ár ů–k 6a z5y, 4. V3ý%s l, ecdokžyj emon o5h%é hvoí c � ze onbečža vn eů vpoř lebkávcahp 2i l y0, 1n7ě. kVoěht oš í p � zoátjěešmi l yb, ynlě lkeot oh so oz kv loal mi č sakl yé. Vh lšai cs hů nsiessetaallea skhooadl iuc ej í � Sn Pa Ot oLmU , (žOeDnSo, vTáOvPl á0d9aat oK bDuUd- Če � mít� velice těžké. Vít� ězem v počtu SL) s líd� rem Petrem Fialou, když zís� kala 1 493 905 hlasů, což je o 35 905 víc� e než hnutí� ANO. Znamená to 27,79% hla- sl eůt.oHš nníuc � t h í � vAoNl eOb vj eo,l ižl eo p1ř e4s5t8o ž0e0n0a opbrčoacneůn,t at j .v 2e 7v, 1o2l b%á c.hAj ansenjěv izdvi ítt � eělzniěl aj škí m � o a pl i ac er aSdPoOx Le mU , nk oa apl ioc čeeSt pmo laun do áj teůd ns ko oh no čmi l oé nAěN. OO bj ěa ksot r pa nr vynsí e. � Bdaobhiaš do uv oj í , � AkNd oO jbe utde ed ymvílt � a s7t2n ěmvaínt � ědzáet mů , vnoeljevbyš, ašíl� epAo čnedtr he jliaBs ůa bziíšs � okvail aj ekuoža jl ai csen éS ,t až er osspt oů j es nPcier ápt ryo–v 1l á5d, 6n 2í � v%ě taš isnvuo nj i eús čeažsetnvee. TSřneět í � -

RkJQdWJsaXNoZXIy NDMxMzk=