Kronika Lány 2021

25 mĆ� SoSvDn ěs eo pb oh á2j i9l ol ej et ešct ěh un sekduops et anlía� Sdvoo bSondě amao vpnřyí m � ( 4á , 6d 5e m%o) kar adcoi el a(vSiPc Dv)e sS n9 ě, 5m6 o%v nhěl ans eů . - zasednou ani komunisté (3,60%)a to je poprvé od roku 1925! Počtem hlasů je pře- skočilo i teprve osmiměsíč� ní � hnutí � Přís� aha Roberta Š� lachty (4,67%). Na Sněmovnu nb leodko (s1á ,h3l3y %a n) ia sSt trraannya az eslde rnuýžcehn(í 0 � T, 9r 9i k%o l)o. rZav, ýSsvloebdokdůnj eí , � pS ao tur knréo, mž ensí pc � io(j e2n, 7í � 6o%b o)u, kVooal nl iýc (s Si pp oo ll ue pašPi liar áotdi sme iSnt ua lrýocsht yv)ozl ae jbi sot í 9 � p omhaonddl ná toůu, vKěDt šUi -nČu� S vL eoS 1n 3ě ,mToOvPn ěo (71, 0S8t akrřoessteolv) é. OoD9S, aS vt ašraoks Pt yi,ržáet i mzětlriakt ai lni d1i8d omvaant ds aá mt ůo. sMt ant no ěz ,í � pj erjoi ct ohžveovl oi člii čtivkr adní , � džied ádtoypPl ai rtái ltiůnnaekkor aolui cžiksoe - vdaalliš. íh� Oob kě ek sopa ol ilcuepmr áacjií � vdloa ss tt antěe čnneýp optořčeebtumj í . � aUnvdáádtůím� v e vSýnsěl emdokvynvěo(l 1e b0 8v) ,Ltáankežcehn. iÚk� č o a h s o t o2 b2č, 9a5n%ů ,bkyol aa lvi cyes oPkiár -–S t7a2r , 3136%, 5 4. N%e, j vKíSc � Č e � hlasů zís� kala koalice SPOLU – 34,46%, ANO M 5,59%, SPD 5,51%, Přís� aha 5,35%, Č� SSD 3B ,ě5h6e%m, vToSlSe b2 n, 5í 1h � % o v a ík� Zeenlde un ís� 0e,9zk7o%m. plikovalo dění kolem zdraví prezidenta republiky Miloše Zemana. Před volbami nebylo jasné, kde bude prezident volit, protože již v září � byl opakovaně krátkodobě hospitalizován. Hrad avizoval, že prezidenta v páts ee kt kuáv si dpí rm � e emvi éo rl iet m, ž.eNni ac tze lteovhi oz i sPerni me sat apl oo .vPe adne pv rneezdi děel inpt ovvool il le bnnaí � zráomz hkouvdo or ap řveenč oe rs ns eé uS er nt kyá, nk ít� esr opur emmui édr oe mn e ss le ppřřeedcsee dj eanj euds nk éu tze čl ánni lsok, ýaclhe vaož l evbnneí dc � hělki o1m0.isříí� j � pnaanvI v1a1n hSoadl ai nč .. Pa nr oi žb ěbhy l ad azlhrrouzbhaopvůolrhao dhinneodv ánsact ho ů zpkr ea z, pi doeknttear éppř ae vnepzrl ae ms ai énri tokdaj edl oz aÚd� set řme dzne íz� váomj eknu , - ské nemocnice v Praze (také odzadu od konír� en). Ošetřujíc� í � lékař a ředitel Ú� VN pan Miroslav Zavoral sdělil: „ Pan prezident byl hospitalizován na mé doporučení.� Známp éeč ej e.“h oTod ji ea gvnš óe ,z cuo, aj sl emneesme ádmo z svoěudhě ll ai . sAsn ji epj íom � t ýzdvneuř enj neěs nd ěí m � l i l. HD roasdt aannei snee mmoucnnái cl ee žni ti éc d je a , l z š d íh� ao .bPuodceh socphi ot epl en ně kv vé ůs tl i pt oo vmoul evbznní � i kj eadj ín� d á o n h í � aadjym, jeankonvaá nt oí � ma t dv.l aVs ttneěl epv ai zni pv ryeszt oi duepni t - luaz di rparveozvi da te. nKt oe vzak lmi danněžneí l � ks iat usa pc er onsebpooum, aobhyl as np iopl eřčendos setd na eSc nh ěa ml a onvenmy opcanné Rh oa dve kk lOi dnu - dráček, který prezidenta navštív� il za pomoci kancléře Mynáře, avšak údajně bez vě- ds no ěmmí � oovšneytřnuajíc� 8 í . h� loi sltéokpaařde u. P. Jřei dt én tao f no táovgš rt ěa vf iěe pz rtýo hp oa nt o parketzui dbeynl at pz ov ed řeepj snaělnsav ov l má néí d � n i o íc� v h é . PP oř ekdrsáetdkaé Sdeonbáět uo bMdirl žo eš l Vnyásstlrečdi lupj íoc � ží � áoddapl onveěmď :o „c…n i cv iz oh l zepdreámv uk oc hp ar er az ikdt ee nr ut ozváěknl aedmnoí h � c o i. oj ankeomkor ac nj něěn ní � jeejidstláouahtoím� d oibmá opžrnoog sntónz áa vzrdart auvko tvnýíkh � oonsut apvrua cMo vi l no íšc � eh Zpeomv iannnaohs ot íd� vnno ác es lnea - dujíc� íc� h týdnech hodnocena jako málo pravděpodobná“. V Senátu se začalo disku- tovat o možnosti aktivace článku 66 Ú� stavy, který stanoví,� kdy lze prezidenta zbavit pa rhaovdonmoot ictí . � p rKe oz indceenmt ůřví j � sntaa vp. aZka čbáyt kl oe mz ř íl iz � setno op al dé kua řvsykdéa lkooznpsri lái vuum, ,ž ek tperreéz mi d áe nstlůevd os tvaavt jnee ml e pů šžíe, � anl ae pnl ne od po rbarcýo, vnaetu. mP řoežsňt ou j ep amn up nr eazpi ldneon ts ej mv ěe nn oo vv aa tl Pp er at rcao vFni aí m � l u p( Oo vDiSn,nkoosat el imc e, SPOLU) premiérem a vyjádřil se, že chce hovořit s kandidáty na ministry.

RkJQdWJsaXNoZXIy NDMxMzk=