Kronika Lány 2021

35 m8 ltáudr enžaej ůd ov 1r ů8zlneýt .cVh ovbě kdoovbýí � cohd kdaut be ng ao rdi íoc � h ří . j� nZ aá vpordo nb ěě hhl roánl aa 3l á nmsuk žýscthv ak uvret evcyhp cs ea lnkýecmh sa ovuýt kě ož ínc � nhě. jVš íb. � uNda orvoěk s 2e 0p2o2d apřl ái l no uvj ey mo dě nd ií tl � sr et akroýn ks tortue kl cni as tvřyetcáhpyě nnía� s oa bu jneyk tzua. úPsopdoarl nsýi žádost k Národní� sportovní� agentuře, ale vzhledem k rozpočtovému provizoriu do- sTuědl onc ve inčín� zánjáemdnvoýtsaleSdokeko.l Lány měla k 31. 12. 2021 celkem 188 členů (je to o 46 méně nV eý žb ovrrpo rcaecpořveadl cvheosztíem � j n–é mh l asvl onžěe vn íd, � ěa tl es knýecshc hk áa zt ee gl os er i íoc � sho)b, nz ět o, jhe od nj eá n8 í2� pdrěotbí � í a h� ma l al áodne-žlei . - nc vei. čVe lnaís� ž tn en í � .č Ni nan po os td zb iyml a oopmě te vz el ándaa onda řúí nd � oi lraapdřoí s � nč eárovpnaat. řBeěnhí , � ekmt e pr ár át rz ednnéi nř i sae cov bi čni toevl ikl oy dz aůčsíln � e a d l n i ě vr d a o c d et rž d o ř v ív� aěl ij,šaí � včšleankoavlée.spoň nějaká činnost mohla probíh� at. Pomalu se také V roce 2021 jsme se navždy rozloučili s takovými osobnostmi jako byli: moderá- toři či novináři Eva Jurinová, Otakar Č� erný, Karel Pacner, Eduard Hrubeš, Petr Uhl, herci a herečky Hana Maciuchová, Libuše Š� afránková, Nina Divíš� ková, Ladislav Po- t p m ís� ěnši ičlk, áMř ii l aa nf i lLma soivcía� t, vZůdrec ni kL aa dPi rs ol acvh አ� zt akjodvl á, ,L Bi bl ua nš ek aD Bo mo hadnaí n � nsokváá,, As knldardeaj tHe lréi,c ,z pF rěavnátcii , - šek Filip, Jan Vodňanský, Hana Hegerová, František Nedvěd, Miro Ž� bír� ka, spisovatelé, fI ivl aons oHf oavvée l n, Jei bř ion aj i nŠ� iakkl ovvýáz, nMa imr onsél aovs Zo ibknmo us tni dVao jKt ěacrhe l SLt oe kp lraači ,s .J a n S o k o l , P e t r K e l l n e r, Statistika V roce 2021 zemřelo 19 lánských občanů: Jarmila Buňatová, Václav Č� ejka, Martin D H a n r íz� j adni li,nM, iMl ui šl aedCah aDluo nu dp rkoovváá, , JVaárcolsalva vFKr aonl áěřk, ,MValrai dá ni mMí r � a l F ík� r,aJnoěske,f MP eattrě jHk ae,rMmaagnd, aJ loesneaf Mullerová, Josef Porcal, Jaromír� Š� ilhan, Vladimír� Š� tefka, Vlastimil Š� volba, Jaroslav VF ey jkt ok uo vk áa, LMi ba ut ešoe ZHealvelní k � k,oDváu. šDaon LHárnůszea ,nEa rmomd ial oH2u2moebščoávnák,ůŠ:� iSmo or ine HB euns ná ko ,u La i, nKdr ai s tCýhnra - tVoávcál a, vE vKerlaí n � t oac Jhovrídl � , áJkaonvKá r, eDj ač ím, � Ei amn a KMo ci do luo rcehko, vKá a, rAodl ií nn � aa NK oi emb ab ue er cr ,oMv ái k, uA lmá šá lPi ee j šKao, pAedcakmá , Pokorný, Vojtěch Prokop, Marie Ř� ádová, Tomáš Ř� áda, Aurelie Jana Soukupová, Vikt2o2r i2e1 oS tbrynvaadt ee ll o, zv át o, hE ol i áj eš 1V7a 1r e7c dh oa s, pMě el ýt oc hd ě( j7 V9 o7 smmuí k � ž .ůOab9e2c 0mž áe nk) ,3717. 1v2e . v2ě0k2u11 c5eal kž e1m8 lreotkau 422071 9d ět ot í � bdyolo1540le,5t.1Plreůt.měrný věk je 40,889 let. Maličko jsme zestárli - na konci Cu sopřoí c � ř iá zdáávněí r, � es pmo kl e uč epnl ysnkuý l cé hmauo sr oa kpur?a Jceosvt il ti ož es tn, ád mo c Be lUa VmOuL tpořve ydšpl oo v. Cí d � haal obsouř be yn lí o � s toaprréahvo - da buydcohsotm, nna as tšal il yn ov ev lokué czems těun. y v e v e d e n í � naší � země. Snad jsme tím� vším� museli projít� ,

RkJQdWJsaXNoZXIy NDMxMzk=