Kronika Lány 2021

34 nu zě anvyř epna nodde1m8i.í � 1C2O. V2 I0D2-01 9d oa 2n6a. 5v a. 2z 0u 2j í 1c � í . m� V idvolbáěd nuívm � o li noěpnaí � tořpenatím� ř ein. íD� oor mg aenč iez ko vbayl il vz cDe ol a - mv ěecčekcuh bp ee sr es odny,á lpnříec � dhnaá šrkoyd ian nsýecmh i, npárřoeb, ízh � parl oa sttař me d kj óogvaá vparloi oddě bt ioir nc vé i čpeonría� dp er on srtovdí � i v č e e s tř d í � lěettm. Zi úačsaasmt noi lzořseej mc eěl kneemc h7yb0ědlyě taí , � nki t ed rvéa bt yulrynnuas dy špeřní ém � běos ht sakt ýý cmh at ápbeor rf eů kpt nr oě zdaějti iš toěd - ni nýdmi v pi dr uo ág lrnaímc � he mn á. vI špt řěevs at énmá vě šř t pě vů ul r o1č9n5í � rpoaduiznu. Jzeadznnoa tml i ve ný cahl i av kDt iovmi t esček zuúcčealsktenmi l o1 51 45 35 dú cotsap ěa l ýpcohd ěa k6o1v2á ndíě� z t a í.� Vt aýkb oz ár us l us pž no ol kuu čii nd no ob sr to. vBool nhýumž e sl ps orloukperma c o2v0n2í1k � ůkmo nnč áí � l k e r ž á í � svneýl kc há pt aaht on uá cnt Dl eot mt revčakj íuc � í – � pJraonj ea kDt rma sattiel oř svkáé h- oa vc ieznotvr aa l pa osdk ovne čdeenníí� m � D osmp oelčkkuuNvaLš eá nLsáknéym. Hzl apvr na í � - vodaji již v listopadu a mezi členy se nenašel nikdo, kdo by měl čas a chuť v této dob- rTor va ob ll ne és ppraáncdi epmo ki ír� amčuosvealt.překonávat i spolek Náš Vašírov. Jeho předsedou je Vilém Hamouz. Spolek má celkem 27 členů a jednoho čestného člena (tím� je Václav Vodv p á ří ř r� koad) u. Sap zoel el ekňbvy lo zbaclio, zž leenp vš orvoactek2v0a 1l i 0t uzžai vúoč teal emmí s � c t h n r íc� á hn iot bpčaamn ůá tak yp, okřuá ldt ua tr nr ůí � zonbéj evkot yl , - nn oě kč ao sl iokv vé ýal ke tt ůi v, i út yk lpi dr oodběc tei ,, sdpoos rptěolvénní � eabkoc ep raodsěetns ki oýr yd. eVn .r Fo icnea2n0č 2n 1í m � ui szpdorřoájdi aj sl osup oj el edk - nak členské přís� pěvky, dále dotace od obce, příj� em z pořádaných akcí� nebo sponzor- ské dary. Celkové příj� my v roce 2021 činily 18 735,- Kč a výdaje 17 711,- Kč. Základní organizace Českého svazu včelařů má v Lánech 18 členů (4 ženy a 13 Pmruožkůo)p, ovvtáo, mV áic jl ea dv nKai npdr ál vj anki cok dá l oo suohboal e(tSýpčrláevna az áf umnkkuc iLoánnáyř) .v Nporvoos ui n čc lieznekmo uř ejle. Vpýa šneí � čj el ednnsok výčc ehl spt řvíos � . pě D v o k t ů ac s e e p n o e s z k m yt ě n n u il t a á – ob je cí � sjteá lvey u3 ž0í0v � ,á- nKa č naa dnáálkeu 1p 6v, -č eKl ča řps ok jýi cs ht npé oh toř enba, pa ovmy šůecteř eknní m � e bi on ec bh yolvynzéj hi šot ěmn ya tžeárdi ánléu .nZe dmr oa vc io. tVnčí e � sl at ař vi mv čoehl os tue vž ábdyal t doodbor týa, cki omn ti nr oi sl at emr i - smt ve od uz,e9m4ěkdg ěvl os tsvkíu� aatvoync ah ozvaázni my o4vmá naít� kvyč. ePl sr toedve. jBn yí � lcoe nv uy psri oudr uč uk joev ká anžod cýevl kč ee lma ř 4s5á 4m8, kt ga letošní � se pohybovala mezi 130 až 200 korunami. Sbor dobrovolných hasičů zís� kal letos novou krásnou hasičskou zbrojnici, která ba by lsao lsvl oa vv anloi svt ýncěv oi kt esv řt ee nc ha npi kř eodu , l áv ný ss tkrýomj í � ap ovsývzí bc � e ro n j í í m� � a. šJ akkool eknaí � žpdrovrnoí č � pn oě mi ol ectio. sJ ehdansoi čt i - kv akavčyijcíž� kdéěml a( vj e tuo zmatvoř erno ac ed coehlokde ma skOeÚ3� 9K azčáiscaeh) ůam1 ,6zx tmo hi mo o2 1k xa tva sl át rn. s8kxétmo bkya ltoa skt rpuo, ž2áx - rz up ,r a2c7oxvřáevšaillii zhparsái čviur oů zčni né nt eocs ht in. iPcrkůémz ěá vr na dě yv, ykj ípž � ldaěnl éi mn au zpáos pa lha c4h hu avsyi čj íi ž � , d d ě o l b i a 3x zá a sa 1 h 1 u x trvala průměrně 38 minut a nejvytíž� enějším� měsíc� em byl říj� en. Nejaktivnějším� hajsei čdenmo t skea st taakl Ap od ma mo hPl iac ku ac ,hkr táenriýt vmyaj ej el tceekl kve hmo 3d 0n xo tzě t cěccah 43 9mzi lái soanhyůk. oHrausni č. iAu kv áe dcět ij í j, � i ž m e budiž, že se starají� o Ž� idovský rybník� , který slouží� jako hasičská nádrž. Tenisový klub Lány má celkem 97 členů, z toho 63 dospělých a 34 dětí� nebo

RkJQdWJsaXNoZXIy NDMxMzk=