Kronika Lány 2021

33 vs pboal zu iúl ičci en kNoavnael bs ej ve zj i ec thí � cPharnánmy oMv ýa mr i es bnoa r Se tmr aphřoi vmě š. iLká ns vs ák týk subKorri sst ac hKur táí l � ena2b1í.d� l iksut oppřaidj aul as ypmř ef odnniecsklé Shcohourbcehret sotvruu mh l .š imGě sdt au rP rsaohryc hF eOsKt raá lenmí m � erditonpíc� rho včol edneůmČ� se lsokžée nf i ýl hma r zmčol enni eů. SMóšl iodviér ipgaorvtayl zpaaznpVí v � l a a l d i i V m la ír� dRimouír� bDa lo. lVeyžsatlotuepneonr,í � Kmaěr lool íún � žaa Jsannoůu spořpe rdávná na oJ ač nn í V � aet mr noesrf bé raus .. Již pět let existuje v obci spolek příz� nivců pochodů a vycházek - chodecký klub Hamtáto. Č� lenové absolvovali výstup na tuchlovickou haldu, Drvotovu stezku v Ka- menných Ž� ehrovicíc� h, pochod v Unhošti, šlapali i krajem Oty Pavla v Branově, nebo Krušovický vejšlap, dokonce zavít� ali i na pochod do Prahy. Nezůstalo však jen u po- cdho oDd ěůt, eanl ei c z. oArčg aj inmi z coovva il di os iv iá vsýi lteutayc –e nn ae pp řř. á dl ao, nS aa fšal ar ip Da lvi ůzra Kr roákl o2v0é2, 1d oc eMl ki reámk u2l a3 8n ekbmo aJarkoýkbsyplolečně ukončili 1. ledna na Pánovce při opékání� buřtů a příp� itkem. hokejový rok 2021? Tak jako u všech ostatníc� h korporací� a v celé společnd oo ms t ia bsyel zpaol oz žneanmý emnaá nr uokpaamt řae an íi m � k di ypžr os tei kkoonr oc enma vjiar rua. Is iht uo ak ceej i sztaéč aml au sl eepl iš ni ta, zj iamř en sí � e p d ro ět - vš roozt sut. aVd il eo tnnůí c � bhy ml uěksoí c � n í č c� ehnp. aLká nz šathí � á h j o il k i e p j ř i í s p� t ér a vu us pnoař án do av loi ua lseeszpóonňu 2, a2 l. e5 . vsůbběer c ž teol enzenbéyhl oo sUnsakdunt eéč, npirl yo tsoež jee nn aa szii mč t yn ří m � i t rsétna idni ko yn. uNva kKol na de cn ěs ei vl áenSš ltaí � nhéomkepjirsotébzíh� ú a č l a a st r n ek il o i d n v st o r u uk tu c r e. - najů: soutěže AMHL ve Slaném ( u které bylo od začátku jasné, že je mimo naši kon- kC uu rpe vn cReaskc oh vonpínk � ous ,t )k ds ev ýosdl ee hd rkáelmi 1 1p oz ráápžaksyů vsebvi lšaencchí � čdt yeřveěct h vzýáhpears ea cjhe dantouur nrae jme íBz � N ou B . ZT od me áu šv áCdeí pm � áks,oDupavisikduČ� he rr ámč áůkH, JCo sLeáfnČy� e: rMn ýa ,r tVi ánc Bl aevr gHma ma nonu, zT, oMmi láašn BHr oa třreůj š, í J, � aVnl aBdrias ul anv, Husák, Miroslav Jelín� ek, Jan Jirásek, Aleš Lomberský, Tomáš Lomberský, Martin Ná- prstek, Zdeněk Nedvěd, Pavel Paluba, Michal Prokop, Miloslav Prokop, Luděk Slapnička, Václav Suchánek, Jiří� Š�vácha, Martin Taraba, Jiří� Toman a Gustav Weiss. Knihovnu i v letošním roce vedla paní Jitka Macháčová. Registrovaných čtenářů mv yáp ůk nj čiihl io2v 9n 2a 08 8t i,t uz ltůo, hvoě tj šei n2 u3 tdvěot ří . � i lKa nki rháosvnnáu l int ae vr aš tt uí v � rial o- 1c6e6l k7e, mn a6u7č 2n ýocbhč ka nn ůi h, ks tee př íů� s j i - čk inl oi h9. K9 4n .i hVoývbně ar mk nái hv eb vy ol lonbéomh avcýebně rč ut y7ř m0 6i 3s okunbi ho or yv nz í c � khn ijhe do vnnoyt ezk Kvlčaedt nn ěa pořpí r � oůčst tuk u1 9z 5a r2o5k0 ,2- 0K2č 1. P, ka tneí r � kýnči ihnoi vl n1 i3c4e ss vi aj eznk ůp . oOs tbeesck fl ian, až ne cdoov ak lnai hn oá vk nu yp cnhoovdýíc� mh áklnoi hd ěvt íh� ao dmnl áo dt ěe ž4 e0. Sv tlaáční s � jki mé ksnni ah do všnk ěo lknoí � n k č n í.� ihPoůvsnoba inlaezbdoejetéjimchěřv2la0stlnetí?� , pPřaenž íi � lMa davchojáíč� sotvěáh osvkáonní � ckenmi h or ov kn uy a nakonec se dobře poprala i s novým elektronickým knihovnickým systémem Cla- vius. Č� tenáři oceňují� práci paní� Macháčové a její� přehled, jakou literaturu ten který č( rt eonz .áBř epcrheyf eňrouvjáe). , Nk at e mr áí s � s teoc kh no idhi ol av jni ži cke onnacsetmu pruojke uoddol ekdnni haopv anny í „ � Mzaiuločsolvaavta“. Fenclová Spolek Naše Lány měl v roce 2021 celkem 40 členů. Předsedkyní� spolku je Jana D a r z a e s j t m il é o n vá a , j m eh ís� ot oppr řoej edkste d„ k y n í � Martina Hořejší.� Podobně jako vše, i činnost spolku Domeček – Klub pro rodiče a děti“ byly výrazně ovliv-

RkJQdWJsaXNoZXIy NDMxMzk=