Obec Lánybrána do křivoklátských lesů

Rekonstrukce Mateřské školy v Lánech

Projekt je zaměřen na řešení problému nedostatečné kapacity jediného předškolního zařízení v obci Lány. Projekt zahrnuje přístavbu budovy mateřské školy, celkovou revitalizaci stávajícího objektu a rozšíření prostor pro výuku.

Rozšíření kapacity a nutnost modernizace školky je v souladu s dlouhodobým záměrem zastupitelstva obce již z roku 2006, který ale musel být opakovaně odložen pro nedostatek finančních prostředků.

Výsledkem realizace projektu bude moderní, bezpečná a optimálně využitá budova s výrazně sníženými náklady na provoz díky celkovému zateplení a odizolování spodní stavby proti vlhkosti. Rekonstrukce prostor v suterénu stávajícího objektu umožní jeho využití pro doplňkové aktivity dětí jako je výuka jazyků, výtvarné práce nebo ekologická výchova.

Co se díky projektu změní v mateřské škole:

Díky přístavbě bude navýšena kapacita školy na 90 dětí.

Ke stávající budově bude na severní straně postavena přízemní přístavba, která umožní změnu vnitřní dispozice stávajícího přízemí. Vznikne nová prostorná herna pro děti s veškerým zázemím a příslušenstvím na moderní úrovni.

Prostory školy budou efektivněji využity.

Odizolování suterénu a stavební úpravy umožní lepší využití suterénních místností pro doplňkové aktivity dětí. Ze suterénu bude vybudován nový přímý vstup na zahradu.

Bude modernizováno vnitřní vybavení školy.

Bude modernizována velká část vybavení tříd v přízemí i v prvním patře. Bude doplněno vybavení nábytkem a výukovými pomůckami a hračkami. Všechny třídy budou vybaveny počítačem s dotykovou obrazovkou.

Nové herní a výukové prvky na zahradě.

Na zahradě školy budou instalovány nové herní prvky a stoly pro venkovní výuku.

Sníží se provozní náklady objektu.

Celá budova včetně střechy i suterénu bude zateplena, čímž dojde k výrazné úspoře za energii na vytápění.

Bude upraveno okolí školy.

Projekt počítá s osazením laviček a stojanů na kola před budovu školy a celkovou úpravou okolí. V rámci rekonstrukce bude odstraněna nevzhledná vstupní hala i navazující rozpadlý plot. Okolí školy i přístup na zahradu by se díky tomu měli stát příjemným prostředím pro vstup do mateřské školy.Tisková zpráva - slavnostní otevření (PDF 424 kB), 28.9.2012