Obec Lánybrána do křivoklátských lesů

Czech Point

Na Obecním úřadě v Lánech funguje terminál Czech POINT – Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál. Czech POINT je projektem, jehož účelem je, aby „obíhala data a ne občan“. Na kontaktním místě může každý občan získat údaje, které o něm vede stát v centrálních registrech. Jde o projekt, který by měl zredukovat přílišnou byrokracii ve vztahu občan - veřejná správa.

Na Obecním úřadu v Lánech lze v současné době získat ověřené výstupy z následující informačních systémů veřejné správy (ISVS):

Výpisy z veřejných evidencí:

  • Katastr nemovitostí - výpis listu vlastnictví
  • Obchodní rejstřík - úplný výpis nebo výpis platných údajů k aktuálnímu dni

Výpisy z neveřejných evidencí:

  • Rejstřík trestů
  • Centrálního registru řidičů
  • Insolvenční rejstřík

Na obecním úřadu v Lánech můžete dále podat/vyřídit:

  • žádost o výpis z živnostenského rejstříku (žádost bude postoupena na Živnostenský odbor Magistrátu města Kladna)
  • žádost o zřízení datové schránky
  • autorizovanou žádost o konverzi z listinné podoby do datové podoby

Výpisy získáte na počkání na Obecním úřadu v Lánech v úředních hodinách (tj. Po, St: 8.00 - 12.00 , 13.00 - 17.00 hodin).


Výpis z katastru nemovitostí

Co dostanete: Úplný výpis listu vlastnictví, částečný výpis listu vlastnictví 
Co potřebujete vědět: Číslo popisné, číslo parcely, katastrální území, číslo listu vlastnictví 
Webový portál registru: http://nahlizenidokn.cuzk.cz/
Kolik to bude stát:  správní poplatek 100,00Kč za první stránku
 (50,00Kč za každou další započatou stránku)

Výpis z obchodního rejstříku

Co dostanete: Úplný nebo platný výpis z obchodního rejstříku
Co potřebujete vědět: IČ (identifikační číslo organizace)
Webový portál registru: http://www.justice.cz/
Registr ekonomických subjektů: http://wwwinfo.mfcr.cz/ares/ares.html
Kolik to bude stát: správní poplatek 100,00Kč za první stránku
 (50,00Kč za každou další započatou stránku)

Výpis ze živnostenského rejstříku

Co dostanete:  Úplný výpis ze živnostenského rejstříku
Co potřebujete vědět: IČ (identifikační číslo organizace)
Webový portál registru: http://www.rzp.cz/
Registr ekonomických subjektů: http://wwwinfo.mfcr.cz/ares/ares.html
Kolik to bude stát: správní poplatek 100,00Kč za první stránku

Výpis z evidence rejstříku trestů

Co dostanete: Výpis z evidence rejstříku trestu 
Co potřebujete předložit: Platný občanský průkaz nebo cestovní pas
 (o výpis může požádat pouze oprávněný žadatel)
Webový portál registru: http://www.justice.cz/
Kolik to bude stát: 100,00Kč