Obec Lánybrána do křivoklátských lesů

Tipy na výlety

Lány leží na okraji chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko. Kraj bohatý na přírodní unikáty se zapsal i na seznam rezervací UNESCO. V blízkém i širokém okolí najdete místa, kam se otiskla historie, jako je hrad Křivoklát, Karlštejn, trosky hradu Týřov, anebo přírodní skvosty – Skryjská jezírka, údolí řeky Berounky či Koněpruské jeskyně. Vydejte se objevovat krásy naší země, zde je 6 tipů:
Ze zámku Lány na hrad Křivoklát

Vyznavači pěších túr se mohou vydat přímo z Lán na hrad Křivoklát. Trasa je dlouhá 22 km, začíná u lánského hřbitova a vede po červené turistické značce. Nejprve vás zavede na Pánovu louku, kde se můžete osvěžit v přírodním rybníku Pánovka. Po červené se cesta stáčí k Ploskovské myslivně a kolem plotu Lánské obory pokračuje až k přehradě Klíčava, která zásobuje pitnou vodou celé Kladensko.

Rozcestník u školy v Pískách vás odkáže na Naučnou stezku Bradatka, kde vás čekají půvabné výhledy do údolí u tzv. glorietu, dřevěného altánku. Po pár kilometrech pak můžete dobýt pohádkový Křivoklát a zchladit se v zámeckém vězení nebo lahodným mokem z hradního pivovaru.

Trasa výletu

lánský hřbitov – Pánova louka – Ploskovská myslivna – rozcestí u Lánské obory – Klíčava, přehrada – Písky – sv. Eustach, kaplička – hrad Křivoklát

Za klidem a přírodou do CHKO Křivoklátsko

Krajina rozprostřená kolem hradu Křivoklát je i v Evropě raritou. Kvůli divokým přírodním podmínkám bylo Křivoklátsko odpradávna málo osídleno, díky čemuž si zachovalo svůj ráz a bohatou faunu i flóru dodnes. Projít se můžete původním lesem, kde roste vzácný tis, kolem řeky Berounky a navštívit zdejší jezírka i vodopád.

Skryjská jezírka spojuje Zbirožský potok. Ten se dere úzkou skalní průrvou a stéká po stěnách z malého vodopádu do rozlehlých jezírek. Stěny prvního z nich tvoří unikátní horniny sopečného původu.

Trasa výletu

Příjemný 6 km dlouhý výlet ke Skryjským jezírkům začíná v obci Skryje. Od kostela se vydáte po modré trase s názvem Cesta protifašistických bojovníků. Tento název má od nepaměti. Pokud vás zajímá proč, můžete si prodloužit túru o necelé 2 km k Podmokelskému mlýnu, kde se nachází pomníček odbojáře, mlynáře Františka Froňka.

Pro méně zdatné je tu druhá trasa, která začíná nedaleko obce Podmokly, u tzv. Slap (nedaleko Podmokelské hájovny). Můžete zde zaparkovat a vydat se po modré značce. Od jezírek vás dělí jen 1 km cesty.

Ze Skryjí se můžete vypravit i na zříceninu hradu Týřov, který patřil mezi výjimečné stavby i v evropském měřítku. Příjemná procházka od skryjského mostu po žluté vám zabere sotva hodinku. Odměněni budete výhledem do širokého údolí a na vinoucí se řeku Berounku.

Po stopách Oty Pavla

Nikdo nedokázal vystihnout slovy půvab Křivoklátska tak jako spisovatel Ota Pavel ve svých povídkách. Malebná příroda kolem řeky Berounky byla místem, kde prožil dětství a rád se sem vracel.

K domu převozníka Proška v Luhu pod Branovem se dostanete přívozem. Stavení ukrývá střípky ze života Oty Pavla a jeho rodiny – fotografie z natáčení filmů Smrt krásných srnců a Zlatí úhoři, jeho zápisky i proslulý vysavač značky Elektrolux. Posedět si můžete před chalupou na lavičce pod akátem, ale buďte opatrní – znalci díla vědí, že pod ním všichni začnou mluvit pravdu.

Nedaleko stojí hostinec z povídek Oty Pavla, kde s rodinou i nějaký čas žil. Pokud vám vyhládlo, U Rozvědčíka se o vás postarají, stejně jako před lety o spisovatelova tatínka.

Na výlet na šachtu do Hornického skanzenu Mayrau

Uhlí patřilo ke Kladensku jako sirky ke kamnům. I když je většina ložisek dnes už vytěžena, v Hornickém skanzenu Mayrau ve Vinařicích můžete stále zažít den horníka. Prohlídka vám připomene historii těžby černého uhlí i denní rutinu havířů před jízdou do dolu i po vyfárání. Navštívíte cechovnu, chladně působící řetízkové šatny, koupelny i jámové budovy.

Den na Karlštejně

Nejznámější český hrad Karlštejn se nachází necelou hodinu cesty autem z Lán. Základní kámen byl položen Karlem IV. Hrad sloužil k ochraně svatých ostatků a říšských korunovačních klenotů, později zde byly uloženy také české korunovační klenoty. Za zhlédnutí stojí především středověké malby kaplí, které mají nevyčíslitelnou hodnotu.

Koněpruské jeskyně

Stalaktit, nebo stalagmit? Který roste odkud, si můžete ujasnit v nejdelším jeskynním systému v republice. 620 metrů dlouhé Koněpruské jeskyně vám dají nahlédnout do zdejšího geologického vývoje ve čtvrtohorách. Z Lán jste tady za 45 minut.