Obec Lánybrána do křivoklátských lesů

Obecní úřad Lány

Ušetřete čas se službou Czech POINT

Na Obecním úřadu v Lánech lze díky službě Czech POINT snadno získat údaje z centrálních registrů, například výpisy z katastru nemovitostí (výpis listu vlastnictví), výpisy z obchodního či insolvenčního rejstříku, rejstříku trestů, nebo centrálního registru řidičů.

Dále je zde možno podat a vyřídit žádost o zřízení datové schránky, žádost o výpis z živnostenského rejstříku (žádost bude postoupena na Živnostenský odbor Magistrátu města Kladna), nebo autorizovanou žádost o konverzi z listinné do datové podoby.

Výpisy získáte na počkání na obecním úřadě v Lánech v úředních hodinách (tj. Po, St: 8–12 h, 13–17 h).

Výpis z katastru nemovitostí

Obdržíte: Úplný výpis listu vlastnictví, částečný výpis listu vlastnictví
Co potřebujete vědět: číslo popisné, číslo parcely, katastrální území, číslo listu vlastnictví

Web: http://nahlizenidokn.cuzk.cz/
Cena: 100 Kč za první stránku, 50 Kč za každou další započatou stránku


Výpis z obchodního rejstříku

Obdržíte: úplný výpis, výpis platných údajů k aktuálnímu dni
Co potřebujete vědět: IČ (identifikační číslo organizace)

Web: http://www.justice.cz/
Registr ekonomických subjektů: http://wwwinfo.mfcr.cz/ares/ares.html
Cena: 100 Kč za první stránku, 50 Kč za každou další započatou stránku


Výpis ze živnostenského rejstříku

Obdržíte: úplný výpis ze živnostenského rejstříku
Co potřebujete vědět: IČ (identifikační číslo organizace)

Web: http://www.rzp.cz/
Registr ekonomických subjektů: http://wwwinfo.mfcr.cz/ares/ares.html
Cena: 100 Kč


Výpis z evidence rejstříku trestů

Obdržíte: výpis z evidence rejstříku trestů
Co potřebujete předložit: platný občanský průkaz nebo cestovní pas (o výpis může požádat pouze oprávněný žadatel)

Web: http://www.justice.cz/
Cena: 100 Kč


Řekněte si své „ano“ v Lánech

Zpečetit svůj vztah sňatkem můžete v obřadní síni místního obecního úřadu nebo na jakémkoli jiném místě v katastrálním území Lány či části obce Vašírov.

Sňatky se často uzavírají například i v demonstrační části Lánské obory (u vyhlídky do obůrky). V tomto případě si zamluvte termín svatby na matrice a pronájem místa u Lesní správy Lány.

Lánský zámek i zámecký park jsou v majetku Správy Pražského hradu a svatební obřady zde povolené nejsou. V případě církevního sňatku se obřad koná na místě určeném vnitřními předpisy oprávněné církve.