Obec Lánybrána do křivoklátských lesů

Obecní úřad Lány

Ušetřete čas se službou Czech POINT

Na Obecním úřadu v Lánech lze díky službě Czech POINT snadno získat údaje z centrálních registrů, například výpisy z katastru nemovitostí (výpis listu vlastnictví), výpisy z obchodního či insolvenčního rejstříku, rejstříku trestů, nebo centrálního registru řidičů.

Dále je zde možno podat a vyřídit žádost o zřízení datové schránky, žádost o výpis z živnostenského rejstříku (žádost bude postoupena na Živnostenský odbor Magistrátu města Kladna), nebo autorizovanou žádost o konverzi z listinné do datové podoby.

Výpisy získáte na počkání na obecním úřadě v Lánech v úředních hodinách (tj. Po, St: 8–12 h, 13–17 h).


Řekněte si své „ano“ v Lánech

Zpečetit svůj vztah sňatkem můžete v obřadní síni místního obecního úřadu nebo na jakémkoli jiném místě v katastrálním území Lány či části obce Vašírov.

Sňatky se často uzavírají například i v demonstrační části Lánské obory (u vyhlídky do obůrky). V tomto případě si zamluvte termín svatby na matrice a pronájem místa u Lesní správy Lány.

Lánský zámek i zámecký park jsou v majetku Správy Pražského hradu a svatební obřady zde povolené nejsou. V případě církevního sňatku se obřad koná na místě určeném vnitřními předpisy oprávněné církve.