Obec Lánybrána do křivoklátských lesů

Obec Lány

Název obce Lány je sice odvozen od slova lán, které označovalo jistou výměru polnohospodářských pozemků, ale rozloha zemědělské půdy na jejich katastrálním území činí jen něco málo přes jednu čtvrtinu této plochy, zatímco skoro 2 500 ha připadá na půdu lesní. Však také téměř všechno, co se v historii Lán odehrálo a co z nich učinilo obec zvláštního významu, přímo či nepřímo souvisí s tím, že Lány jsou lokalizovány na relativně dobře přístupném severním okraji křivoklátských hvozdů. Lesy a myslivost, to je výchozí společný jmenovatel, od něhož se v Lánech víceméně všechno ostatní postupně odvíjelo.


Historie obce Lány

Nejstarší písemná zmínka o Lánech je z r. 1392 a říká, že byly sídlem zemanským a patřily ke zboží stochovskému. Vlastníkem byl vladyka Hašek. Do roku 1528 byl držitelem Jan Hromada z Boršic. Ten prodal zboží stochovské a s ním poplužní dvůr v Lánech Jindřichu Žejdlicovi ze Šenfeldu.

Dalším majitelem od r. 1581 byl Jiřík Bořita z Martinic. Ten tvrz Lány prodal r. 1589 císaři Rudolfu II. A do r. 1658 patřily České koruně. Dalšími vlastníky byly Schwarzenberkové, kteří prodali křivoklátské panství včetně Lán šlechtickému rodu hrabat z Valdštejna.

Od r. 1733 vlastnila panství Marie Anna z Valdštejna, která se záhy provdala za knížete Josefa Viléma z Fürstenberku a Badenu a tak se Lány až do roku 1921 dostaly do rukou vysoce politicky exponované rodiny Fürstenberků.

Současnost v obci Lány

Lány jsou domovem pro takřka 2 200 obyvatel. Leží ve Středočeském kraji, západně od Prahy, na okraji křivoklátských lesů. Spadají pod správní obvod obce s rozšířenou působností Kladno a je k nim přidružena obec Vašířov.

V obci je zaveden plynovod, vodovod i kanalizace a nabízí dobrou občanskou vybavenost. Najdete zde mateřskou a základní školu i knihovnu. Pro nemocné je v obci Lány lékař, zubař i lékárna.

Na klid v obci dohlíží městští strážníci z Nového Strašecí. V případě potřeby je zastihnete na čísle +420 602 395 312. Státní policii pak přivoláte linkou 158. Obec má i výjezdovou jednotku hasičů.

V obci Lány je k dispozici stanoviště kontejnerů i odvoz nebezpečného odpadu. O vaše zásilky se postará Česká pošta.

Své služby vám nabídnou desítky místních firem i živnostníků. Občerstvit se nebo uspořádat rodinnou oslavu můžete v některé z lánských restaurací.