Obec Lánybrána do křivoklátských lesů

Odpadové hospodářství

Sběrný dvůr Lány - u statku

Otevírací doba:

BŘEZEN - LISTOPAD
Středa: 14.00 - 18.00
Sobota: 8.00 - 12.00

PROSINEC - ÚNOR
Sobota: 8.00 - 12.00

BIOODPAD

 • posekaná tráva
 • spadané ovoce
 • řezanka a větvičky z ořezu keřů
 • zemina z květin bez květináčů
 • plevele
 • pokojové rostliny
 • listí (bez smetků z ulice)
 • odpady z ovoce a zeleniny (slupky z brambor, mrkve, okusky jablek, apod.)

OBJEMNÝ ODPAD

 • starý nábytek
 • koberce a linolea
 • staré lyže, snowboardy, kola
 • velká zrcadla
 • umyvadla a wc mísy

ELEKTROODPAD

 • mrazáky a lednice (nerozebrané)
 • televizory
 • pc sestavy
 • monitory
 • drobné elektrické spotřebiče (žehličky, rádia, apod.)

K uložení stavebního a demoličního odpadu, směsného a objemného komunálního opadu mohou občané Lán využít skládku Ekologie, které je cca 1,3 km za obcí směrem na Křivoklát. Podrobnější informace získáte na telefonu 313 573 464. Skládka má pracovní dobu: po-pá 7.00 - 15.30 hod, v sobotu 7.00 - 13.00 hod.

Kontejnery na tříděný odpad jsou umístěny v těchto ulicích:
- U rybníka, V Chaloupkách, Lesní, čp.125, Školní, Ke Hřbitovu, U Lipky, Na Ohradech, Pod Hřištěm, ve Vašírově.

Drobný elektroodpad
Vestibul II. Stupně Základní školy v Lánech

Nebezpečný odpad
Sběr je prováděn mobilním svozem 2x ročně v jarních a podzimních měsících. V předstihu je inzerován v Lánském zpravodaji, na internetových stránkách obce a vyhlašován místním rozhlasem. Sběrné místo je u Obecního úřadu v Lánech a u autobusové zastávky ve Vašírově.