Obec Lánybrána do křivoklátských lesů

Kultura, sport, zájmová činnost


Divadlo Lány

Kulturní večer můžete zažít na některém z představení místního divadelního spolku. Divadlo Lány se zrodilo v roce 2001 a herci od té doby nazkoušeli již mnoho inscenací, které nadchly nejen lánské publikum.

Běh vítězství zámeckým parkem Lány

Zaběhněte si s námi tradiční Běh vítězství v zámeckém parku. Každoročně 8. května mohou soutěžit děti i dospělí na tratích od 60 m do 8,2 km.

Historie soutěže sahá do roku 1973, kdy byla pořádána TJ Sokolem Lány a Základní školou CH. G. Masarykové se záštitou obce Lány.

Vyznamenání Klobouk dolů

Každoročně obyvatelé Lán smeknou “Klobouk dolů” – předají takto pojmenovanou cenu jednomu z místních občanů, jenž se významnou měrou zasloužil o rozvoj a reprezentaci obce. Slavnostní platketu uděluje obec Lány, ve spolupráci s místním divadlem.