Obec Lánybrána do křivoklátských lesů

Vyznamenání „Klobouk dolů“

Obec Lány ve spolupráci s divadelním spolkem Divadlo Lány, předává každý rok ocenění „Klobouk dolů“ jednomu lánskému občanovi, který se výraznou měrou zasloužil o rozvoj a reprezentaci obce Lány.

Slavnostní deska se jmény vyznamenaných a symbolický obraz „Klobouk dolů“ jsou vystaveny ve vestibulu Obecního úřadu Lány.

Autorem obrazu je malíř Petr Kellner.

Přehled vyznamenaných:

KAREL BAROCH
Za založení divadelní tradice v obci Lány v letech 1945-1962, smekají občané Lán 30. prosince 2006

ANTONÍN BECHYNĚ
Za celoživotní obětavou práci pro rozvoj sportovních aktivit v obci a reprezentaci Lán a Vašírova, smekají občané Lán 30. prosince 2007

VÁCLAVA NOVÁKOVÁ
Za obnovení sokolských tradic v obci Lány, smekají občané Lán 30. prosince 2008

VÁCLAV VODVÁŘKA
Za soustavné hledání a objevování historie obce Lány a Vašírov, smekají občané Lán 30. prosince 2009

FRANTIŠEK POŠTA
Za obnovu a rozvíjení hasičských tradic v obci Lány, smekají občané Lán 30. prosince 2010

JAROMÍR DOLEŽAL
Za dlouholeté citlivé vytváření urbanistické podoby obce Lány a Vašírov, smekají občané Lán 30. prosince 2011

VLASTIMIL ŠVOLBA
Za dlouholeté úsilí o čest a slávu lánského fotbalu, smekají občané Lán 30. prosince 2012

HANA MAJEROVÁ
Za následováníhodnou všudypřítomnost v životě obce Lány, smekají občané Lán 30. prosince 2013

ANTONÍN KINDL
Za dlouhodobou snahu o to, aby obec kvetla a byla plná zeleně, smekají občané Lán 30. prosince 2014

TOMÁŠ SEDLÁČEK
Za dlouholetý podíl na chodu a rozvoji obce, smekají občané Lán 30. prosince 2015

JOSEF MATĚJKA
Za nezištnou výchovu několika generací pro Lány a Vašírov, smekají občané Lán 30. prosince 2016

OLDŘICH POLÁŠEK
Za řezbářsky osobité vytváření milých lánských zákoutí, smekají občané Lán 30. prosince 2017

VLADIMÍR SRNKA
za dlouholeté udržování baráčnických tradic a organizace akcí pro seniory, smekají občané Lán dne 30. prosince 2018

ALENA ŠILHANOVÁ
Za celoživotní neformální naplňování sokolské myšlenky a výchovu mládeže, smekají občané Lán dne 30. prosince 2019

HANA SCHRITTEROVÁ
Za úsílí o zachování baráčnické tradice v obci, smekají občané Lán dne 30. prosince 2023