Vyznamenání „Klobouk dolů“

Obec Lány ve spolupráci s divadelním spolkem Divadlo Lány, předává každý rok ocenění „Klobouk dolů“ jednomu lánskému občanovi, který se výraznou měrou zasloužil o rozvoj a reprezentaci obce Lány.  Slavnostní deska se jmény vyznamenaných a symbolický obraz „Klobouk dolů“ jsou vystaveny ve vestibulu Obecního úřadu Lány. Autorem obrazu je malíř Petr Kellner.

Přehled vyznamenaných:

ALENA ŠILHANOVÁ Za celoživotní neformální naplňování sokolské myšlenky a výchovu mládeže, smekají občané Lán dne 30.prosince 2019

KAREL BAROCH Za založení divadelní tradice v obci Lány v letech 1945-1962, smekají občané Lán 30. prosince 2006

ANTONÍN BECHYNĚ Za celoživotní obětavou práci pro rozvoj sportovních aktivit v obci a reprezentaci Lán a Vašírova, smekají občané Lán 30. prosince 2007

VÁCLAVA NOVÁKOVÁ Za obnovení sokolských tradic v obci Lány, smekají občané Lán 30. prosince 2008

VÁCLAV VODVÁŘKA Za soustavné hledání a objevování historie obce Lány a Vašírov, smekají občané Lán 30. prosince 2009

FRANTIŠEK POŠTA Za obnovu a rozvíjení hasičských tradic v obci Lány, smekají občané Lán 30. prosince 2010

JAROMÍR DOLEŽAL Za dlouholeté citlivé vytváření urbanistické podoby obce Lány a Vašírov, smekají občané Lán 30. prosince 2011

VLASTIMIL ŠVOLBA Za dlouholeté úsilí o čest a slávu lánského fotbalu, smekají občané Lán 30. prosince 2012

HANA MAJEROVÁ Za následováníhodnou všudypřítomnost v životě obce Lány, smekají občané Lán 30. prosince 2013

ANTONÍN KINDL Za dlouhodobou snahu o to, aby obec kvetla a byla plná zeleně, smekají občané Lán 30. prosince 2014

TOMÁŠ SEDLÁČEK Za dlouholetý podíl na chodu a rozvoji obce, smekají občané Lán 30. prosince 2015

JOSEF MATĚJKA Za nezištnou výchovu několika generací pro Lány a Vašírov, smekají občané Lán 30. prosince 2016

OLDŘICH POLÁŠEK Za řezbářsky osobité vytváření milých lánských zákoutí, smekají občané Lán 30. prosince 2017

VLADIMÍR SRNKA Za dlouholeté udržování baráčnických tradic a organizování akcí pro seniory, smekají občané Lán 30. prosince 2018

 

Fotosoutěž Lánské pohledy 2019

Vyhledat


Aktuality e-mailem