Obec Lánybrána do křivoklátských lesů

Zajímavá místa a památky v Lánech

Zámek Lány

Zástupný obrázek akce
Pozdně renesanční budova z konce 16. století zřízená císařem Rudolfem II. jako lovecký zámeček; v první polovině 19. století a počátkem 20. stol. prošla výraznou přestavbou; od roku 1921 přechodné a letní sídlo prezidentů našeho státu.
Zástupný obrázek akce
Rokoková zámecká kaple z poloviny 18. století, propojená v prvním patře krytou chodbou (prampouchem) s východním křídlem zámecké budovy. Dnes lánský farní kostel.
Zástupný obrázek akce
Novogotický areál stavitele Josefa Jiruše z první poloviny šedesátých let 19. století. Vystavět nechal kníže Maxmilián Egon I. z Fürstenberka.
Zástupný obrázek akce
Francouzská květinová zahrada v těsné blízkosti zámecké budovy plynule přechází v lesopark v anglickém stylu o rozloze 110 ha s pohodlnými promenádami. Přístup pro veřejnost je hlavní zámeckou bránou ze Zámecké ulice.

TGM v Lánech

Zástupný obrázek akce
Kulturní památka č. 4223. Založen na vašírovském katastru r. 1833; rozšířen v roce 1927 a znovu pak v osmdesátých letech 20. století. Místo posledního odpočinku prvního prezidenta československé republiky T. G. Masaryka a členů jeho rodiny.
Zástupný obrázek akce
Z barokního fürstenberského špýcharu v Zámecké ulici vzniklo r. 2003 citlivou architektonickou přestavbou Muzeum T. G. Masaryka s badatelnou, s přednáškovým sálem a s malou kavárnou.
Zástupný obrázek akce
Domek na dolním konci ulice Za Školou nechala r. 1928 vlastním nákladem zřídit dr. Alice Masaryková, dcera pana prezidenta, jako dům Československého Červeného kříže.

Zajímavé budovy a místa v Lánech

Zástupný obrázek akce
Původně středověký poplužní dvůr; od r. 1921 do r. 1960 majetek Kanceláře prezidenta republiky; od r. 1960 Školní zemědělský podnik - účelové zařízení Vysoké školy zemědělské (nyní České zemědělské univerzity).
Zástupný obrázek akce
Původně fürstenberské stavení; od r. 1826 obydlí rodiny Ullrichových. V r. 1870 sem z čp. 74 přesídlil lánský C. k. poštovní úřad a pošta zde od té doby fungovala až do konce r. 1991.
Zástupný obrázek akce
Německy Zenghaus, česky zkomoleně Cajkhaus, Cajchouz. Nedochované dvoupatrové zděné fürstenberské skladiště loveckých potřeb, zbraní a soli. Zbořeno roku 1932.
Zástupný obrázek akce
Původně sídlo církevního správního úřadu v Lánech a obydlí místního duchovního správce; od roku 1954 do roku 1968 mateřská škola; pak znovu fara.
Zástupný obrázek akce
Původně Řivnáčova vila z počátku 20. století na rohu Lesní ulice a ulice Berounské; později obydlí akademického malíře Františka Horníka, zvané Horníkovna, a místo stálé expozice Horníkova jezdeckého portrétu T. G. Masaryka.
Zástupný obrázek akce
Původně největší lánská selská usedlost Bechnerových slouží od devadesátých let 20. století restauračním a hotelovým účelům. Součástí areálu je Muzeum sportovních vozů, otevřené v roce 1997.
Zástupný obrázek akce
Původně přístavba k lánské škole z roku 1907; od roku 1934 hotel; od počátku padesátých let Kulturní dům; v letech 1968 – 1975 mateřská škola; nakonec opět restaurace. Budova zbořena v únoru roku 2005.
Zástupný obrázek akce
Administrativní a obytná budova lesního úřadu stojící za bránou na jižním konci obce, postavená nákladem Kanceláře prezidenta republiky v roce 1932.
Zástupný obrázek akce
Centrum obce Lány, které postupně nabývalo současné podoby od konce první světové války a posléze od padesátých let 20. století.
Zástupný obrázek akce
Budova tvořící jednu z dominant Masarykova náměstí; postavena byla roku 1898; dlouho nazývaná Doktorovna.
Zástupný obrázek akce
Jedna z nejstarších dochovaných lánských chalup, postavená v první polovině 17. století rodinou Kindlových. Stav po rekonstrukci v devadesátých letech 20. století. V současné době slouží roubený domek jako stylový penzion.
Zástupný obrázek akce
Víceúčelový objekt na Masarykově náměstí, sloužící k pravidelnému provozování sportovních aktivit, ale i k pořádání společenských a kulturních akcí.
Zástupný obrázek akce
Budova v Zámecké ulici mezi bývalým Hubertusem čp. 95 a usedlostí Skleničkových čp. 12. Objekt Správy zámku Lány.
Zástupný obrázek akce
V pramenech se už ve středověku uvádí svobodná krčma čp. 1; minimálně od tereziánských časů zde byla selská usedlost rodu Hamouzových; dnes zde funguje autoservis Václava Hamouze.
Zástupný obrázek akce
Dnes už neexistující dřevěná došková chalupa v Křivoklátské ulici, která v letech 1798 – 1800 sloužila jako vůbec první lánská škola.
Zástupný obrázek akce
Budova ve Školní ulici, postavená v letech 1931 – 1932 za výrazného finančního přispění prezidenta T. G. Masaryka, aby nahradila nevyhovující školní budovy z let 1842 a 1907.
Zástupný obrázek akce
Starobylá vodní nádrž v Křivoklátské ulici. Současná lichoběžníková podoba je z roku 1936.

Pomníčky a vzpomínková místa

Zástupný obrázek akce
Památný orientační bod v nepřístupné Lánské oboře za Novými Dvory u Masarykovy cesty.
Zástupný obrázek akce
Památníček americkému pilotovi Oskaru Ridleyovi, který v těchto místech dne 18. dubna 1945 na padáku opustil svůj zasažený letoun.
Zástupný obrázek akce
Desetimetrový štíhlý obelisk z hrubě opracované mrákotínské žuly s nižším hlazeným kulatým kamenným sloupem z Požárů u Konopiště zhotovil podle návrhu Josipa Plečnika architekt Rothmajer.

Zajímavosti v nejbližším okolí Lán

Zástupný obrázek akce
Místo společné porady T. G. Masaryka, jugoslávského krále Alexandra a rumunských státníků v roce 1925.
Zástupný obrázek akce
Zříceniny středověkého hrádku v Lánské oboře nad Klíčavou.
Zástupný obrázek akce
Sousoší na západním konci Masarykova náměstí. Rozhodnutím Ministerstva kultury České republiky ze dne 21. října 1993 byl soubor soch na lánské parcele č. 117 prohlášen za kulturní památku.
Zástupný obrázek akce
Ohrazená část křivoklátských lesů se zvláštním režimem, určená odedávna pro reprezentační myslivost. Dnes je poblíž Lán zřízena naučná stezka s vyhlídkou pro pozorování zvěře v jejím přirozeném prostředí.
Zástupný obrázek akce
Několikerá klenutá vrata v oborní zdi, která od sebe oddělovala fürstenberské (křivoklátské) a martinické (smečenské) panství.
Zástupný obrázek akce
Rozlehlé odlesněné prostranství s rybníkem mezi lánskou Lesní správou a Novými Dvory.
Zástupný obrázek akce
Skrovné pozůstatky anonymního středověkého hradiště v lese zvaném Starý zámek.
Zástupný obrázek akce
Někdejší kamenouhelný důl v polích pod Kopaninou a pod Bílou cestou, západně od Lán.
Zástupný obrázek akce
Dub Zajíce srdce udatného; památný, pověstmi opředený strom v Lánské oboře poblíž Zakopaného a zřícenin hradu Jivna.

Koněspřežka

Zástupný obrázek akce
Dnes neobývaná zpustlá hájovna; původně nádražní budova Pražsko–lánské koněspřežní železnice.
Zástupný obrázek akce
Dům byl postaven asi v roce 1830 jako nádraží Pražsko – lánské koněspřežní dráhy, která fungovala cca od r. 1831 do r. 1873. Úsek z Prahy – Dejvic do Lán byl zprovozněn dne 25. října 1830.