Obec Lánybrána do křivoklátských lesů
Stará škola z roku 1842 v Zámecké ulici

Stará škola z roku 1842 v Zámecké ulici

Budova byla postavena roku 1842; zbořena byla roku 1934 po otevření Obecné školy Ch. G. Masarykové. Dnes je na jejím místě volné prostranství.

Číslo popisné: původně 93
Kategorie: Zajímavé budovy a místa v Lánech
GPS: 50°7'29.916"N,13°56'51.586"E
Zobrazit na mapě

Třetí lánská školní budova čp. 93 byla vybudována nejspíše v roce 1842; asi proto, že bylo nutno otevřít druhou školní třídu. Kdo a jakým nákladem novou školu stavěl, o tom stará Pamětní kniha školní nic nepoznamenává. Je tu jen tento stručný zápis : Dne 2ho listopadu 1842 začalo se ponejprv v nové škole učiti, a sice obě klasy pohromadě; teprv 18ho ledna 1843 rozdělené děti v druhou třídu vstoupily; t. j. má patřící číslo 93.

V materiálech lánské zámecké správy se poněkud odlišně uvádí : Roku 1842 1./2. byla nyní stávající škola nákladem 10 552 zl. znovu vybudována. Byly tam tři učebny a byt řídícího učitele. Ve funkci řídícího se zde vystřídali František Ullrich, Josef Kříž, Gabriel Soukup a František Hrouda.Ve školním roce 1873-1874 navštěvovalo dvě třídy lánské školy celkem 206 dětí, z toho 114 chlapců a 92 děvčat.

V čp. 93 se vyučovalo až do roku 1932, pak po otevření nové školy budovu zakoupil statkář Jan Juna a nechal ji zbořit. Schodiště, zbytky dlažby a původní oplocení byly na vzniklém volném prostranství patrné až do třetí čtvrtiny 20. století. Popisné číslo 93 bylo přeneseno na Obecnou školu Ch. G. Masarykové.