Obec Lánybrána do křivoklátských lesů
Oborní zeď a brány

Oborní zeď a brány

Několikerá klenutá vrata v oborní zdi, která od sebe oddělovala fürstenberské (křivoklátské) a martinické (smečenské) panství.

Kategorie: Zajímavosti v nejbližším okolí Lán
GPS: 50°07'11.36"N,13°56'43.86"E
Zobrazit na mapě

V druhé polovině 18. stol. byla Lánská obora na severu obehnána kamennou zdí, aby měla zvěř ztížený přístup do polí ve smečenském panství, kde se stávala kořistí pytláků. Zeď se táhla od hájovny Pustá Dobrá až k budovám Lesní správy v Lužné. Se stavbou se započalo v r. 1777 a práce byly skončeny v r. 1778. Stavební kámen poskytovaly okolní opukové lomy a za spojovací maltu byl používán jíl či pouhá hlína. Zeď byla asi 2 m vysoká; dlouhá 10 520 sáhů (19 951 m); s mělkými základy, v pravidelných rozestupech zesílená masivními pilíři. Její vybudování stálo 5 742 zlatých. Zbývajících 15 626,5 sáhů (29 635,407 m) obvodu obory bylo ohrazeno novým dřevěným plotem. Oplocení bylo tedy dlouhé celkem 26 146,5 sáhů, (49 586, 418 m).

Tam, kde zeď křížila veřejné silnice, byly r. 1859 postaveny vysoké klenuté brány (lísy). Nahoře na klenbách bývaly litinové jelení hlavy s mohutným parožím, obrácené dovnitř do obory. Lánská brána se klenula na jižním konci obce přes cestu na Beroun. Dne 8. 4. 1959 byla bohužel stržena. Hájovna čp. 53, která byla kvůli obsluze vrat původně zřízena (na mapě z r. 1929 je vedena jako Lánská lísa), stojí doposud, ale byla už kdysi dávno stavebně upravena (za své vzalo její rázovité šindelové obložení nejen střechy, nýbrž i štítu a obvodových stěn) a slouží nyní jako rodinný domek. Oborní klenutá brána Vašírovská lísa přes silnici Lány - Křivoklát vzala za své 5. 7. 1958. V červenci r. 1974 pak byla zbořena i přilehlá hájovna čp. 52.

Jediná brána, která vydržela do našich časů, protože nepřekáží silničnímu provozu, stojí v Myší díře, ale její litinové jelení paroží bohužel kdosi neznámý odcizil.