Obec Lánybrána do křivoklátských lesů
Areál zemědělského dvora

Areál zemědělského dvora

Původně středověký poplužní dvůr; od r. 1921 do r. 1960 majetek Kanceláře prezidenta republiky; od r. 1960 Školní zemědělský podnik - účelové zařízení Vysoké školy zemědělské (nyní České zemědělské univerzity).

Kategorie: Zajímavé budovy a místa v Lánech
GPS: 50°7'41.304"N, 13°57'21.028"E
Zobrazit na mapě

Lánský dvůr je poprvé zmiňovaný k roku 1528, kdy zdejší zboží zakoupil Jindřich Zejdlic ze Šenfeldu. V polovině 18. století činila výměra obhospodařovávané půdy více než 212 ha. Byl to největší ze šestnácti fürstenberských zemědělských dvorů na Křivoklátsku, proslulý mimo jiné i chovem ovcí.V letech 1785 – 1787 zde pod patronací osvíceného knížete Karla Egona I. z Fürstenberka uplatňoval experimentátor M. Georg Stumpf tehdejší nejmodernější evropské zemědělské metody. V letech 1818 – 1825 sídlilo v lánském dvoře centrální hospodářské ředitelství celého křivoklátského panství. Jednotný novogotický ráz vtiskl v letech 1861 – 1875, za knížete Maxe Egona I. z Fürstenberka, celému komplexu provozních i obytných budov stavitel Josef Jiruš. Modernizovaný objekt byl pojmenován Leontinenhof po manželce Maxe Egona I. z Fürstenberka, Leontině z Khevenhülleru. V letech 1886 – 1887 byl mezi Lány a Slovankou postaven lihovar. V roce 1921 koupil fürstenberský dvůr v Lánech československý stát a spravovala ho pak dlouhá léta Kancelář prezidenta republiky. Od r. 1960 je lánský velkostatek účelovým zařízením Vysoké školy zemědělské v Praze, dnes České zemědělské univerzity.