Obec Lánybrána do křivoklátských lesů
Budova na rohu Zámecké ulice a Masarykova náměstí

Budova na rohu Zámecké ulice a Masarykova náměstí

Lánská prodejna smíšeného zboží s nejstarší souvislou obchodnickou tradicí. Domek postaven r. 1800 jako škola; v letech 1842 – 1852 sloužil jako fara a od r. 1852 až doposud jako obchod.

Číslo popisné: 6
Kategorie: Zajímavé budovy a místa v Lánech
GPS: 50°7'27.691"N, 13°57'5.132"E
Zobrazit na mapě

Základní kámen položen 19. května 1800 na den sv. Prudencie v 10 hodin dopoledne zednickým mistrem křivoklátským Janem Šímou v přítomnosti duchovního správce Jana Schwarze, vrchního ředitele křivoklátského Antonína Kubáska, Ignáce Schirera, fořtov. správce, lánského rychtáře Josefa Skleničky a vašírovského rychtáře Jana Kindla, jakož i shromážděné mládeže z obou vsí, z níž vybráni tři chlapci – Jan Kougl, František Kindel a Jan Štěpánek -, kterým, když svrchu uvedení hodnostáři každý třikrát poklepli na položený kámen, tesařský mistr Václav Mareš na témž kameni vysázel na památku tři kopy. Potom se stavělo s velkou pílí, kterou sousedé jak ve forování, tak i v ruční práci osvědčovali, takže už 8. srpna 1800 mohlo stavení býti svému účelu odevzdáno. (citace z Pamětní knihy lánské školy)

Slavnostní uvedení školního mistra Jana Patery se konalo dne 21. října 1800. Školu tehdy navštěvovalo 215 dětí.

Obchodnickou tradici zahájili v čp. 6 dne 14. srpna 1852 manželé Leopold a Terezie Taussigovi. Nynější podobu dali původní přízemní budově v roce 1938 manželé Anna a Bedřich Dědičovi.