Obec Lánybrána do křivoklátských lesů
Zámecký park

Zámecký park

Francouzská květinová zahrada v těsné blízkosti zámecké budovy plynule přechází v lesopark v anglickém stylu o rozloze 110 ha s pohodlnými promenádami. Přístup pro veřejnost je hlavní zámeckou bránou ze Zámecké ulice.

Kategorie: Zámek Lány
GPS: 50°7'22.39"N, 13°57'22.27"E
Zobrazit na mapě

Už v r. 1785 zřídil hospodářský správce a experimentátor M. G. Stumpf kolem zámku malé arboretum a rozárium, ale byl stísněn valy a vodním příkopem. Teprve po jejich likvidaci v polovině 19. stol. byl r. 1852 za knížete Karla Egona II. z Fürstenberka založen anglický park; tehdy módní přírodní krajina s okrasným rybníkem pro vodní ptactvo hnízdící na umělém ostrůvku, s mnohými druhy cizokrajných dřevin, s bažantnicí a s obůrkou pro vzácnou zvěř. Až do r. 1921 byly promenády ozvláštněny kovovými plastikami s loveckou tematikou (sochaři Janda a Rothenberger). V r. 1875 Fürstenberkové vykoupili tři soukromé zemědělské usedlosti podél dnešní Zámecké ulice a na jejich místě zřídili v r. 1880 palmový skleník a zelinářskou zahradu. Podoba parku po r. 1921 včetně kolonádní zdi kolem východní hráze rybníka je dílem architekta Josipa Plečnika. Do jeho okrasné Milionové zdi z drobných tmavohnědých keramických cihel z počátku třicátých let je uprostřed vkomponována pětice vysokých kónických sloupů, na nichž jsou připevněny chrliče v podobě bronzových lvích hlav (dílo sochaře Damiana Pešana). Voda vytékající z lvích tlam se shromažďuje ve společné kašně a odtud pak z výšky padá z tlamy dalšího lvího chrliče do zámeckého rybníka. Pětice hlav symbolizuje Čechy, Moravu, Slezsko, Slovensko a Podkarpatskou Rus; šestý chrlič pak představuje společný stát, vzniklý v r. 1918.