Obec Lánybrána do křivoklátských lesů
Hřbitov

Hřbitov

Kulturní památka č. 4223. Založen na vašírovském katastru r. 1833; rozšířen v roce 1927 a znovu pak v osmdesátých letech 20. století. Místo posledního odpočinku prvního prezidenta československé republiky T. G. Masaryka a členů jeho rodiny.

Kategorie: TGM v Lánech
GPS: 50°7'46.657"N, 13°57'7.815"E
Zobrazit na mapě

Dlouho byli místní nebožtíci pohřbíváni až ve Smečně, teprve 15. 6. 1787 bylo v prostoru bývalé cihelny (za budovou ředitelství ŠZP čp. 4) vysvěceno místní svaté pole. Neuplynulo ani celých padesát let a hřbitov přestal svému účelu vyhovovat, byl zrušen a r. 1833 byla na vašírovském katastru vysvěcena nová nekropole, která slouží jako místo posledního odpočinku Lánských a Vašírovských až doposud. Msgre Josef Svátek uvádí: Obce Lány a Vašírov se dne 18. dubna 1832 usnesly přeložit lánský hřbitov, který nevyhovoval, na jiné, výhodnější místo a zříditi nový hřbitov na vlastní náklady. Velkostatek přispěl pouze dodávkou potřebných cihel, tašek a kamene a zakoupil kříž; jinak udržování hřbitova připadlo obcím Lány a Vašírov. Přípisem z 11. února 1833 to obecní úřad Lány – Vašírov sděluje patronátnímu úřadu na Křivoklátě. Hřbitov byl obehnán opukovou zdí (s velice mělkými základy a spojovanou spíše jen hlínou než pevnějším pojivem) a dovnitř se vcházelo dřevěnými vraty pod zděným klenutím. K jeho rozšíření severním směrem došlo v r. 1927; na východní straně se začalo pohřbívat v šedesátých letech 20. stol. Lánský hřbitov je místem posledního odpočinku prvního československého prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka (7.3.1850 – 14.9.1937), jeho manželky Charlotty G. Masarykové (28.11.1850 – 13.5.1923), jejich syna Jana Masaryka (14.9.1886 – 10.3.1948) a jejich dcery dr. Alice Masarykové (3.5.1879 – 29.11.1966).

Doba zpřístupnění hřbitova:

  • v letních měsících (duben – říjen)                  od 7:00 do 20:00 hodin
  • v zimních měsících (listopad – březen)         od 8:00 do 18:00 hodin