Obec Lánybrána do křivoklátských lesů
Muzeum Tomáše Garrigua Masaryka

Muzeum Tomáše Garrigua Masaryka

Z barokního fürstenberského špýcharu v Zámecké ulici vzniklo r. 2003 citlivou architektonickou přestavbou Muzeum T. G. Masaryka s badatelnou, s přednáškovým sálem a s malou kavárnou.

Číslo popisné: 197
Kategorie: TGM v Lánech
GPS: 50°7'33.591"N, 13°57'18.451"E
Zobrazit na mapě

Architektonicky zajímavý bezbariérový objekt pozoruhodný jak exteriérem, tak stylovou úpravou interiéru. Dne 21.12.1995 byla vytvořena Nadace pro zřízení a provozování Muzea T. G. Masaryka v Lánech, která r. 1997 vytipovala jako vhodný objekt pro masarykovské expozice budovu fürstenberského špýcharu poblíž lánského zámku. Rekonstrukce se uskutečnila za podpory MK ČR a řady sponzorů. Otevření muzea se konalo dne 7. 3. 2003. Muzeum nyní funguje jako pobočka Muzea T. G. M. Rakovník a jeho zřizovatelem je Středočeský kraj. Úlohu původní Nadace z  r. 1995 převzalo v r. 2006 Občanské sdružení pro podporování Muzea T. G. Masaryka v Lánech.

Hlavní expozice přibližuje osobnost T. G. Masaryka, jeho rodinu a historické události, které zasáhly do jejich života. K nejvzácnějším exponátům patří jezdecký oblek T. G. Masaryka, jeho cvikr, panama klobouk, cestovní kufr, rukavice, sváteční šaty Charlotty G. Masarykové, stolní diář Jana Masaryka, klobouk Alice Masarykové a další předměty. Součástí výstavních prostor je i stálá výstava Masaryk ve výtvarném umění, která prezentuje díla významných českých i zahraničních umělců. Řadu faktů lze dohledat v materiálech knihovny a badatelny. V přízemí muzea se pravidelně střídají různě tematicky zaměřené krátkodobé výstavy.