Obec Lánybrána do křivoklátských lesů
Zámecké konírny

Zámecké konírny

Novogotický areál stavitele Josefa Jiruše z první poloviny šedesátých let 19. století. Vystavět nechal kníže Maxmilián Egon I. z Fürstenberka.

Číslo popisné: 106
Kategorie: Zámek Lány
GPS: 50°7'28.203"N, 13°57'20.608"E
Zobrazit na mapě

V roce 1861 byly v severovýchodním cípu parku několik desítek metrů od kostela zřízeny velkorysé konírny v anglickém novogotickém (windsorském) stylu. V téže době snad vznikla i vrátnice při zámecké bráně. Většina stavebních prací byla prováděna podle návrhu stavitele Josefa Jiruše, který v téže době projektoval ve stejném duchu také nové hospodářské a obytné budovy lánského statku a lovecký zámeček Leontýn u Křivoklátu. V areálu koníren byly též byty pro fürstenberské zaměstnance: jedním ze štolbů (jezdčíků) byl Angličan Henry Stone. K velké rekonstrukci objektu koníren došlo v dubnu 1951. Tehdy byly původní stáje adaptovány na garáže a nádvoří bylo hluboko vyštětováno a vyasfaltováno. Stavební úpravy provedla pražská firma Besta. Sto let po svém vybudování byl exteriér koníren ve zbědovaném stavu. Novogotická cimbuří a věžičky na průčelních štítech chátraly, ale místo aby byla provedena jejich stylová rekonstrukce, došlo k jejich ubourání a obloukovitě vyklenutá okna byla nahrazena okny pravoúhlými, takže budovy zcela ztratily svůj windsorský ráz a vyhlížely kasárensky stroze. Teprve v devadesátých letech 20. století byl vnější vzhled koníren značným nákladem opět uveden do původní podoby.