Obec Lánybrána do křivoklátských lesů
Cajchouz

Cajchouz

Německy Zenghaus, česky zkomoleně Cajkhaus, Cajchouz. Nedochované dvoupatrové zděné fürstenberské skladiště loveckých potřeb, zbraní a soli. Zbořeno roku 1932.

Kategorie: Zajímavé budovy a místa v Lánech
GPS: 50°7'26.806"N, 13°56'37.124"E
Zobrazit na mapě

Kníže Josef Vilém Arnošt z Fürstenberka zde nechal roku 1747 postavit malou zbrojnici, která byla v r. 1753 podstatně rozšířena. Vznikla dvoupatrová zděná budova krytá šindelem o půdorysu 47 x 15 metrů. Svým exteriérem připomínala špýchar. Ačkoli do stavebního rozpočtu nebyla zahrnuty robotnické práce, vyšla její výstavba na 5 797 zlatých (náklady na vybudování lánského kostela činily v téže době 14 344 zlatých). Stavení sloužilo jednak k uskladnění bohatého loveckého inventáře (pláten, sítí, tenat, pušek, střeliva apod.), jednak k příležitostnému uložení hromadných úlovků zvěře. Skladovalo se zde rovněž tvrdé krmivo pro zimní zakládání do krmelců a také čistá dobytčí sůl, solivarné odpadky (Salzsudabfälle) a protiokusové solné lizy pro potřeby celého křivoklátského panství. Historicky cenný honební inventář, který zde Fürstenberkové deponovali a ošetřovali, byl pouze částí původní, mnohem bohatší valdštejnské výzbroje. (Když v r. 1731 přešlo Křivoklátsko do rukou Fürstenberků, byly veškeré zdejší honební a lovecké potřeby a rekvizity rozděleny mezi Valdštejny a Fürstenberky.) Na lovecké výstavě ve Vídni v r. 1910 vzbudily exponáty z Lán senzaci jako pravé poklady dějin myslivosti.

Budova Cajkhausu byla zbořena v roce 1932.