Obec Lánybrána do křivoklátských lesů
Bývalý hostinec v Berounské ulici u brány

Bývalý hostinec v Berounské ulici u brány

Původně řeznictví a pohostinství ; od r. 1888 fürstenberský knížecí hostinec; od dubna 1925 do 1. července 1953 hostinec U Kindlů.

Číslo popisné: 74
Kategorie: Zajímavé budovy a místa v Lánech
GPS: 50°7'13.243"N, 13°56'44.624"E
Zobrazit na mapě

Nahoře u brány stojí dům čp. 74 a za ním budova čp. 135. V r. 1840 v čp. 74 provozoval řeznictví a pohostinství Tomáš Schwarz, pak živnost převzal František Frolík. V zadním traktu byla stodola a klenutý chlév; Fr. Frolík je přebudoval na čp. 135 s  tanečním sálem a s hostinskou místností. V r. 1870 sídlil v čp. 74 poštovní úřad. V r. 1888 prodal pan Frolík obě budovy knížeti Maxi Egonovi II. z Fürstenberka. Kníže zde na okraji obory zachoval tradiční hospodu, kterou dával do pachtu svým lidem. V devadesátých letech 19. stol. byl nájemcem Jan Breník, tehdejší lánský starosta. Tehdy vznikl na jižní straně hojně navštěvovaný kuželník. Posledním nájemcem fürstenberského Knížecího hostince u brány byl Jan Kindl; poprvé je připomínán k r. 1914. Zajímavý je čl. 6 nájemní smlouvy mezi fürstenberským hospodářským úřadem v Křivoklátě a J. Kindlem : "Pan Jan Kindl jest povinen hostinec se všemi místnostmi a jeho okolím ve vzorné čistotě udržovati, hosty rychle a levně obsluhovati a k nim se vůbec úslužně a zdvořile chovati." V r. 1925 Jan Kindl hostinec zakoupil a restauraci zde provozovala jeho rodina až do r. 1953. Dne 7. 7. 1918 byla v objektu zřízena prodejna konzumu Včela; po skončení 1. svět. války zde byla četnická stanice; spolkové místnosti tady mívaly levicově orientované politické strany; ve školním roce 1931 – 1932 byla pronajata jedna místnost pro prozatímní školní výuku.