Obec Lánybrána do křivoklátských lesů
Šachta Betynka

Šachta Betynka

Někdejší kamenouhelný důl v polích pod Kopaninou a pod Bílou cestou, západně od Lán.

Kategorie: Zajímavosti v nejbližším okolí Lán
GPS: 50°7'19.93"N, 13°56'9.274"E
Zobrazit na mapě

Uhelná sloj v lánsko-rynholecké depresi je mocná až 4 m, ale od Rynholce přes Vašírov směrem k Lánům se její mocnost snižuje. K jejímu povrchovému výchozu dochází v lese jihozápadně od Lán. Mělko se nachází uhlí i v samotné lánské zástavbě. Zednický mistr Prokop Ullrich dobýval uhlí přímo ze dna vypuštěného Židovského rybníka za čp. 118 a na uhlí narazil také Josef Pazourek (rolník v čp. 22), když hloubil na dvoře své usedlosti studnu. Po primitivním povrchovém kutání ve Švábovně (pod Vašírovskou lísou) se ve čtyřicátých letech 19. stol. snažila fürstenberská správa proniknout k hlouběji uložené sloji v polích západně od Lán v cípu mezi Kopaninou a Bílou cestou, ale práce brzy utichly. Teprve v r. 1865 vyhloubilo Hředelské kamenouhelné těžířstvo v těchto místech téměř stometrovou čtyřhrannou těžní jámu, avšak na ložisko uhlí se nenarazilo. Bylo nutno razit západním a severozápadním směrem tzv. kveršlágy, tedy chodby vedoucí šikmo dolů. Teprve pak se ukázalo uhelné pole. V listopadu 1869 byl obnovený důl zatopen náhlým přívalem vody a těžba musela být přerušena. Noví majitelé, Englisch-Böhmische Steikohlengewerkschaft (Anglicko-české kamenouhelné těžařstvo), pojmenovali opuštěnou šachtu Beattie, počeštěně a důvěrněji Betynka. Po opakovaných neúspěšných pokusech střídajících se podnikatelů byla Betynka na podzim r. 1948 jako šachta definitivně zrušena.