Obec Lánybrána do křivoklátských lesů
Sobín

Sobín

Skrovné pozůstatky anonymního středověkého hradiště v lese zvaném Starý zámek.

Kategorie: Zajímavosti v nejbližším okolí Lán
GPS: 50°7'54.994"N, 13°56'12.501"E
Zobrazit na mapě

Mimořádně romantickou vůni má pomístní název Starý zámek. Původně se toto pojmenování vztahovalo pouze na parcelu č. 1958/5 na rynholeckém katastru, kde dosud můžeme vytušit stěží patrné zbytky zdí, valů, náspů a příkopů. Kdysi zde stávala tvrz s rozsáhlým opevněním, jejíž fortifikační systém tvořil velký obdélník kolem dvou vnitřních budov. Hlavní budova měla rozměry 14 m x 7,5 m. K ochraně druhé budovy sloužila okrouhlá hláska, založená za jižním hradištním příkopem. Prostorné nádvoří bylo obehnáno 1,3 m silnou zdí. Podél vnější strany hradeb se na severu, východě a jihu táhl příkop široký 16-18 m. V severozápadním cípu příkopu stávala věž čtvercového půdorysu. Za příkopem byl po celém obvodu tvrze (opět s výjimkou západní strany) navršen 3–4 metry vysoký násep, široký 10 metrů. Nejméně opevněna byla strana západní, odkud se do tvrze zřejmě vjíždělo. Západní zeď je přerušena, zde asi bývala vstupní brána. Tvrz se jmenovala Sobín. Jakousi souvislost s ní snad mělo stavení řečené Sobínek na nejvýchodnějším výběžku rynholeckého katastru, které původně stávalo o samotě v polích mezi Rynholcem a Vašírovem, ale dnes už těsně navazuje na zástavbu osady Vašírov (je to nejzápadnější vašírovský dům čp. 38). V době arcivévody Ferdinanda byl u Vašírova zřízen psinec, který křivoklátský hejtman Jan Jindřich Prolhofer r. 1602 nově upravil pro chov psů anglického plemene.

Další informace o tvrzi Sobín