Obec Lánybrána do křivoklátských lesů
Pražsko - lánská koněspřežní dráha

Pražsko - lánská koněspřežní dráha

Druhá úzkorozchodná koněspřežní železnice na evropské pevnině.

Kategorie: Zajímavosti v nejbližším okolí Lán
GPS: 50°6'34.257"N,13°53'17.894"E
Zobrazit na mapě

V letech 1830 – 1873 vedly lánským katastrem koleje Pražsko – lánské koněspřežní dráhy, druhé železnice na evropské pevnině. V r. 1830 činila jejich délka téměř 43% evropské a bezmála 28% světové železniční sítě. Trať měla vést z Prahy až do Plzně, ale skončila po dvaašedesáti kilometrech v lese u Brejle.

Dráha sloužila původně k transportu dřeva z Křivoklátska, později se stala dopravní tepnou zásobující Prahu kladenským černým uhlím. V letech 1863 – 1869 byl úsek mezi nádražími Praha-Dejvice a Lány (dnes Stochov) rekonstruován na normálně rozchodný parostrojní provoz a stal se základem české severozápadní železniční sítě.

Mezi nádražím Stochov a údolím Klíčavy u Brejle fungoval poslední úsek koněspřežky jako úzkorozchodná železniční vlečka až do roku 1873.

V Lánech lze spatřit budovu původního nádraží čp. 10 a na Píních nádražní stavení čp. 94. Technicky nejzajímavější a nejzachovalejší pozůstatky železničního spodku se nacházejí mezi Píněmi a Brejlem.

Výchozí stanice Praha-Bruska (stávající železniční nádraží Praha-Dejvice)
 
Trasa Dejvice - Veleslavín - Liboc - Ruzyně - Hostivice - Jeneč - Pavlov (Černý koníček) - Výhybka u Kladna - Kamenné Žehrovice (Mrakov, Mrákavy) - Srby - Kačice - Čelechovice- Stochov - Rynholec - Lány - Píně - Brejl
 
Konečná stanice Dolní pila u Brejle (vyústění Karlova luhu do Klíčavského luhu)
 
Délka trati
Bruska - Výhybka ........ 25,030 km
Výhybka - Staré Lány (fotbal. hřiště) ........ 26,615 km
Staré Lány - Píně ........ 5,249 km
Píně - Dolní pila na Brejli ........ 4,741 km
CELKEM ........ 61,635 km
 
Rozchod kolejí 1 106 mm
 
Podnikatelé původně C. k. priv. Pražská železniční společnost;
od 20.11.1834 kníže Karel Egon II. z Fürstenberka;
od 25.10. 1853 Akciová společnost Buštěhradské železnice
 
Účel železnice původně transport dřeva z Křivoklátska do Prahy;
od roku 1844 transport černého uhlí z Kladna do Prahy
 
Zahájení stavby květen 1828
 
Zahájení provozu podzim 1831 (v úseku Staré Lány - Praha)
 
Dokončení stavby rok 1838 (trať dovedena k Dolní pile na Brejli)
 
Trvání koněspřežního provozu v úseku Dejvice - Výhybka do r. 1863 (potom pára) ;
v úseku Výhybka - Stochov do r. 1869 (potom pára) ;
v úseku Stochov - Brejl do r. 1873 (potom trať zrušena)