Obec Lánybrána do křivoklátských lesů
Dub Dohody

Dub Dohody

Místo společné porady T. G. Masaryka, jugoslávského krále Alexandra a rumunských státníků v roce 1925.

Kategorie: Zajímavosti v nejbližším okolí Lán
GPS: 50°6'6.072"N,13°55'19.916"E
Zobrazit na mapě

Na Červené mýti v Lánské oboře roste Dohodový dub (Dub Dohody), kde Tomáš G. Masaryk vedl r. 1925 jedno z důležitých státnických jednání týkajících se fungování a společné politiky tzv. Malé dohody. Malá dohoda byla vojensko-politická aliance Československé republiky, Jugoslávie a Rumunska v letech 1921 – 1939. Jejím cílem bylo udržet ve střední a jihovýchodní Evropě status quo daný výsledky pařížské mírové konference (1919 – 1920), zabránit restauraci Habsburků a anšlusu Rakouska a čelit maďarským snahám o revizi trianonského míru.

Přes Červenou mýť vede Masarykova cesta od Masarykova kamene do Myší díry.

Název lesního položení Červená mýť uvádí josefínský katastr už k roku 1785. Je to oddělení vpravo od cesty z Nových Dvorů na Klíčavu. Bylo kdysi patrně napadeno lesními škůdci a jehličí stromů zrezlo, zčervenalo.

Když zavítal do Lán významný host, který se chystal na lov, dovezli ho kočárem až do samé honitby, kde už na něj poblíž Červené mýtě čekal hajný, jenž mu měl dělat lovecký doprovod. Stanoviště lesníka bylo pojmenováno U čumila. Na dubu, který prý přímo nesl dřevěnou tabulku s tímto pojmenováním, bývala i schránka s úlomky, aby byly při ruce, až bude potřeba je předat úspěšnému střelci.

Na jaře 1945 působili v okolí Červené mýtě sovětští partyzáni. Dne 6. května 1945 zde za pomoci místního obyvatelstva zajali a odzbrojili třicet esesmanů.