Obec Lánybrána do křivoklátských lesů
Mateřská škola

Mateřská škola

Budova čp. 373 ve Školní ulici, otevřená dne 31. srpna 1975.

Číslo popisné: 373
Kategorie: Zajímavé budovy a místa v Lánech
GPS: 50°07'31.71"N,13°57'08.37"E
Zobrazit na mapě

V roce 1894 nechala kněžna Irma z Fürstenberka, známá svou charitativní činností, zřídit naproti zámku opatrovnu (Kleinkinderbewahranstalt) pro nejmenší děti matek zaměstnaných ve fürstenberských službách. V roce 1914 navštěvovalo opatrovnu 50 – 70 dětí. Kancelář prezidenta Československé republiky navázala na starší tradici a dne 15. července 1923 otevřela v domě čp. 121 (Stonovna) ve vlastní režii mateřskou školu pro děti od tří do šesti let. Místnosti v budově čp. 121 se během času ukázaly jako zdravotně závadné, a proto byla mateřská škola v roce 1933 přestěhována do suterénu nově postavené Školy Ch. G. Masarykové čp. 93. Teprve když byla ve školním roce 1953 – 1954 zřízena v Lánech osmiletá střední škola, musela být mateřská škola dne 1. září 1954 přemístěna do uvolněné budovy fary čp. 119 v Zámecké ulici. Ani tyto prostory však z hygienického hlediska nevyhovovaly, a proto sídlila mateřská škola v letech 1968 až 1975 provizorně v Hubertusu, který v té době sloužil jako Kulturní dům. V neděli 31. srpna 1975 byla ve Skleničkovic zahradě naproti areálu ZDŠ slavnostně otevřena úplně nová mateřská škola s jeselským oddělením, která nese popisné číslo 373. Dětem předškolního věku se v Lánech poprvé dostalo hygienicky vyhovující prostorné budovy.