Obec Lánybrána do křivoklátských lesů
Lesní správa

Lesní správa

Administrativní a obytná budova lesního úřadu stojící za bránou na jižním konci obce, postavená nákladem Kanceláře prezidenta republiky v roce 1932.

Číslo popisné: 140
Kategorie: Zajímavé budovy a místa v Lánech
GPS: 50°7'4.562"N, 13°56'37.16"E
Zobrazit na mapě

Ke zřízení samostatné Lesní správy Lány pro revíry Lány, Ploskov, Křivoklát a Alžběta (Nový Dům) došlo teprve roku 1879. Sídlem tohoto nového lesního úřadu se stala patrová budova na Nových Dvořích. Kontakt s centrálním křivoklátským lesním úřadem udržovali pěší poslové, poseláci. Jeden z nich r. 1876 v oboře cestou zmrzl a připomíná ho tam křížek, řečený U zmrzlého Matěje. Původní novodvorská dělnická kolonie (součást někdejšího experimentálního Schubatshofu) byla v roce 1924 zrestaurována a současně byla v jejím sousedství zřízena nová kancelář Lesní správy, na kterou bylo roku 1927 převedeno popisné číslo 87 ze Starých Lán. Za oborními vraty byly v roce 1924 zbourány starobylé konírny Štít a na jejich místě byla zřízena hájovna Vlčina čp. 114. V souvislosti s těmito stavebními úpravami byla do parčíku na Nových Dvořích přemístěna i Rothenbergerova socha Skotského lovce (lidově Pytláka) ze zámeckého parku. Od r. 2002 je Pytlák v bažantnici na Amálii.

Nynější budova Lesní správy v Lánech čp. 140 pochází teprve z r. 1931 (zcela dokončena byla v roce 1932); výstavba vyšla na rovný jeden milion korun.