Obec Lánybrána do křivoklátských lesů
Kalvárie

Kalvárie

Sousoší na západním konci Masarykova náměstí. Rozhodnutím Ministerstva kultury České republiky ze dne 21. října 1993 byl soubor soch na lánské parcele č. 117 prohlášen za kulturní památku.

Kategorie: Zajímavosti v nejbližším okolí Lán
GPS: 50°7'27.938"N, 13°56'56.666"E
Zobrazit na mapě

Barokní pískovcové sochy sv. Jana Nepomuckého a sv. Antonína Paduánského stávaly původně na můstku přes vodní příkop k lánskému zámku; v r. 1849 byly bezplatně věnovány lánské obci. Dubový kříž s Ukřižovaným na pískovcovém podstavci dal dne 1. listopadu 1863 vztyčit kníže Emil z Fürstenberka. Kolem zákoutí s dvěma sochami světců a s křížem dennodenně chodívali horníci, kteří šli na šichtu na Betynku. Říkávali zde prý Kalvárie (na Kalvári) a nikdy se nezapomněli pod křížem pomodlit, aby opět šťastně vyfárali.

Zpuchřelý kříž byl už v r.1913 vyměněn za nový, vinou povětrnosti však chátral i nadále a pozlacený Kristus už byl hodně opršelý. Farář Josef Svátek se obrátil na knížete Fürstenberka a ten poskytl peníze na renovaci. Po dokončení restaurátorských prací provedl Msgre Josef Svátek dne 27. června 1937 nové vysvěcení. V dubnu 1938 zřídila lánská obec kolem Kalvárie oplocení : nízká podezdívka z bílých cihel a nepříliš vysoká drátěnková pole. V r. 1992 došlo k odbornému zrestaurování celého sousoší. Kolem soch byl uvnitř ohrádky vydlážděn chodníček; byly zde využity pískovcové dlaždice z rekonstruované zámecké kaple. Zatím poslední odborné zrestaurování obou soch i kříže bylo provedeno na základě posudku akademického sochaře a restaurátora Jana Turského v roce 2007.