Územní plán obce Lány

Územní plán
kliknutím zvětšíte obrázek

Koordinační výkres obce Lány  PDF 2,7 MB
Územní plán obce Lány - schéma hodnot Územní plán obce Lány - schéma hodnot  PDF 1,1 MB
Výkres předpokládaných záborů půdního fondu Koordinační výkres obce Lány  PDF 1,8 MB
Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací Koordinační výkres obce Lány  PDF 1,6 MB
Výkres základního členění Výkres základního členění  PDF 1,7 MB
Územní plán Lány - výkres širších vztahů Územní plán Lány - výkres širších vztahů  PDF 16 MB
Územní plán Lány Územní plán Lány PDF 1,3 MB
Územní plán Lány - odůvodnění Územní plán Lány - odůvodnění PDF 3 MB

Archiv

Územní plány ke stažení:

24.11.2016 - Návrh Územního plánu obce Lány RAR 35 MB

25.9.2006 - aktualizovaný územní plán se změnou č.1  PDF 2,3 MB

6.5.2002 - územní plán obce Lány  PDF 2,4 MB

 

Fotosoutěž Lánské pohledy 2019

Vyhledat


Aktuality e-mailem