Obec Lánybrána do křivoklátských lesů

Zastupitelstvo obce

Zvolení zastupitelé na období 2022 - 2026

Zastupitelstvo obce

Společně pro Lány a Vašírov - 10 zastupitelů

JUDr. Ernest Kosár
JUDr. Ernest Kosár
starosta obce
oddávající při svatebních obřadech
Ing. Ivana Píšová
Ing. Ivana Píšová
1. uvolněná místostarostka obce
oddávající při svatebních obřadech
Martina Hořejší
Martina Hořejší
komise informatiky
oddávající při svatebních obřadech
Petr Králíček
Petr Králíček
2. neuvolněný místostarosta obce
oddávající při svatebních obřadech
Pavlína Švigárová
Pavlína Švigárová
komise pro rozvoj obce, vyhledávání a zpracování dotačních a grantových titulů
oddávající při svatebních obřadech
Ing. Hořejší Vlastimil
Ing. Hořejší Vlastimil
finanční výbor
Vladan Picka
Vladan Picka
komise životního prostředí, veřejné zeleně a pořádku, dopravy a bezpečnosti
Jakub Joachim
Jakub Joachim
komise pro společenský život
Petr Šidík
Petr Šidík
komise sportu a volného času
oddávající při svatebních obřadech
Mgr. Magdalena Elznicová Mikesková
Mgr. Magdalena Elznicová Mikesková
komise sociální a sbor pro občanské záležitosti
oddávající při svatebních obřadech

Komunistická strana Čech a Moravy - 1 zastupitel

Vilém Hamouz
Vilém Hamouz
kontrolní výbor