Obec Lánybrána do křivoklátských lesů

Krizové řízení obce

V LÁNECH 10.10.2012


ZÁKLADNÍ ČÁST

OPERATIVNÍ ČÁST

A1 - Únik nebezpečné látky při přepravě (PDF 154 kB)
postup řešení
A2 - Přívalové deště (PDF 162 kB)
postup řešení
A3 - Vichřice/tornáda (PDF 119 kB)
postup řešení
A4 - Požár (lesní, v obci) (PDF 141 kB)
postup řešení
A5 - Dlouhodobé narušení dodávek elektřiny (PDF 101 kB)
postup řešení
A6 - Narušení dodávek pitné vody (PDF 73,5 kB)
postup řešení
A7 - Únik nebezpečné látky ze stac. zařízení (PDF 154 kB)
postup řešení
A8 - Výbuch explosivních látek a výbušnin (PDF 155 kB)
postup řešení
A9 - Dlouhodobé narušení dodávek plynu (PDF 101 kB)
postup řešení

POMOCNÁ ČÁST KONKRÉTNÍ

B1 - Důležité kontakty (PDF 110 kB)
KŠ obce, složky IZS, ohrožené a ohrožující subjekty, havarijní a pohotovostní služby, …
B2 - Přehled prvků varování na území obce (PDF 72,9 kB)
přehled sirén na území obce, náhradní prostředky varování
B3 - Vzory tísňových a dalších zpráv obyvatelstvu (PDF 139 kB)
tísňová zpráva o hrozící nebo nastalé MU, vyhlášení evakuace
B4 - Síly a prostředky dislokované na území obce (PDF 74,6 kB)
Složky IZS (základní, ostatní), další využitelné síly a prostředky
B5 - Nouzové přežití (PDF 78,3 kB)
ubyt. a strav. kapacity, nouz. zdroje pitné vody, nouzové základní služby obyvatelstvu
B7 - Základní údaje o obci (PDF 177 kB)
geografické a demografické údaje, významné subjekty / objekty, infrastruktura
B8 - Mapa obce (PDF 602 kB)
s vyznačením významných objektů (OÚ, školy, apod.), zdroji ohrožení, záplavová území

POMOCNÁ ČÁST OBECNÁ

C3 - Improvizované ukrytí (PDF 104 kB)
C5 - Improvizovaná ochrana (PDF 92,4 kB)
C6 - Humanitární pomoc (PDF 84,9 kB)
C7 - Následná opatření (PDF 96,1 kB)